skip to main content

תכונות נווט הלמידה הפתוחה

נווט הלמידה הפתוחה מעניק לכם תמיכה בבחינת סוגים שונים של למידה פתוחה, נותן לכם השראה להקים ולהתנסות בפרויקטים של למידה פתוחה, ומעודד אתכם לשתף את החוויות והידע שלכם.

חומרי למידה פתוחה 

חלק זה נותן השראה להתחיל למידה פתוחה באופן ישיר.

קבלו השראה והתחילו בלמידה פתוחה כעת

חומרי הלמידה הפתוחה בנווט זה הם השער שלכם לתרחישי למידה ויחידות לימוד.

יש להתייחס לתרחיש למידה כאל מסגרת תומכת המאפשרת לכם לבצע פרויקט למידה פתוחה עם תלמידיכם. הוא מספק תוכן, כלים והקשר עבור פרויקט מסוג זה. כמו כן, הוא יעזור לכם להתייחס אל הקהילה סביב בית הספר כנכס וכשותפה.

יחידת לימוד מתארת פעילות למידה מסוימת והיא חלק מתרחיש למידה.

חומרי למידה פתוחה אלו מהווים דוגמאות הנותנות השראה להתחיל למידה פתוחה בעצמכם. ניתן גם להדפיס ולשתף אותם עם אחרים, כך שניתן גם להתחיל להשתמש בהם כמו שהם בתוך הכיתה.

חפשו השראה המתאימה להקשר שלכם

באמצעות שימוש באפשרויות הסינון השונות אתם יכולים לחפש חומרי למידה פתוחה המתאימים להקשר שלכם – בית הספר והקהילה שלכם. השתמשו במסנני ה"מה", "מי", "היכן" ו"עם" כדי למצוא את סוג הלמידה הפתוחה המתאים לכם. השתמשו בחיפוש המתקדם עבור אפשרויות סינון נוספות, כגון חיפוש מילות מפתח ומסנני גיל ומשך הפעילות.

סמנו חומרים כמועדפים

באפשרותכם לסמן חומרי למידה פתוחה כמועדפים על מנת לשמור אותם לשימוש עתידי. חומרים המסומנים כמועדפים נשמרים במחשב שלכם בדפדפן בו השתמשתם כשסימנתם אותם. תוכלו למצוא אותם על ידי לחיצה על צלמית (אייקון) הלב בתפריט בראש הדף.

בנו בעצמכם 

חלק זה נותן לכם תמיכה בבניית תרחישי למידה משלכם.

התאימו תרחישי למידה קיימים או התחילו מאפס

חלק זה מציע שני כלים שיעזרו לכם להתחיל בבניית תרחישי למידה משלכם.

כלי ההתאמה מציע את האפשרות לקחת תרחיש למידה קיים בתור נקודת התחלה. ערכו אותו, מיחקו יחידות לימוד והוסיפו רעיונות חדשים ליחידות לימוד שיתאימו להקשר שלכם.

כלי היצירה נותן תמיכה בארגון רעיונותיכם לתרחיש למידה חדש לגמרי.

אנו מזמינים אתכם להתנסות בכלים אלו כדי להעמיק את הבנתכם באופן בו מימדי הלמידה הפתוחה – "מה", "מי", "היכן" ו"עם" – מושפעים מיחידות הלימוד שאתם מוסיפים לתרחישי הלמידה שלכם. כדי להפיק את המירב מלמידה פתוחה, כוונו לתרחיש למידה המשתף אחרים בתפקידי הוראה, המערב שותפים חיצוניים והמוציא את התלמידים אל מחוץ לכותלי בית הספר. אנו גם ממליצים בחום לבנות פרויקט עם יחידות לימוד בכל השלבים (הכנה, חשיפה, חקירה, בניה ושיתוף).

תרחישי למידה שאתם התאמתם ויצרתם נשמרים במחשב שלכם בדפדפן בו השתמשתם כשבניתם אותם. תוכלו למצוא אותם בחלק "בנו בעצמכם".

שתפו פעולה עם עמיתים

הנווט מציע את האפשרות לשתף תרחישי למידה ויחידות לימוד עם אחרים. השתמשו בכפתורי השיתוף כדי לעשות זאת. לעמיתיכם יש את האפשרות לערוך תרחישי למידה משותפים, והם יכולים לשתף איתכם את ההתאמות שעשו. באופן זה, שיתוף חומרי למידה פתוחה יעזור לכם לשתף פעולה בהתחלת למידה פתוחה.

עוד אודות למידה פתוחה

חלק זה מספק מידע נוסף אודות למידה פתוחה וחומרים ופעילויות נוספים לתמיכה.

חומר רקע

בחלק זה תוכלו למצוא חומר רקע אודות למידה פתוחה: מהי למידה פתוחה, מהם יתרונותיה וכיצד להתחיל. כאן תוכלו למצוא גם עדויות של תלמידים, מורים ומוסדות שהתנסו כבר בלמידה פתוחה.

חומרים ופעילויות נוספים לתמיכה

חלק זה מציע חומרים ופעילויות נוספים לתמיכה שנוצרו על ידי פרויקט Make it Open. תוכלו למצוא מידע נוסף אודות האבים ללמידה פתוחה ו-MOOC בנושא למידה פתוחה, ולהוריד ערכות מידע עם מידע אודות למידה פתוחה, יתרונותיה וכיצד להתחיל לבחון פרקטיקות למידה פתוחה בקרב בית הספר והקהילה שלכם.

הנווט כאן עבורכם

נווט הלמידה הפתוחה הוא חלק מתערובת של פעולות, כלים ומשאבים התומכים במורים ובמחנכים בלמידה פתוחה. הוא פותח כחלק מפרויקט Make it Open הממומן על ידי האיחוד האירופי.

מילון מונחים

המילון יעזור לכם להבין מונחים נפוצים בנווט הלמידה הפתוחה.

חומרי עזר ופעילויות נוספים

ארגז כלים

אנו מספקים ערכות מידע למורים ולמנהיגי בתי ספר עם מידע אודות למידה פתוחה לקהילה, יתרונותיהם וכיצד תוכלו להתחיל לחקור פרקטיקות למידה פתוחה בקרב בית הספר/הקהילה שלכם.

האבים ללמידה פתוחה

באמצע שנת 2022 נפתחו בעשר מדינות האבים לאומיים ללמידה פתוחה (Open Schooling Hubs). ההאבים מהווים חממה חינוכית המעודדת בתי ספר לבצע את המעבר לסביבות של למידה פתוחה ולמרחבי רווחה קהילתית. ההאבים הם המוקד העיקרי במדינה עבור למידה פתוחה והם ממלאים תפקיד קהילתי של תמיכה וחיבור, המציעים הדרכה ומפגשים קבועים עבור תלמידים, מורים ובעלי עניין נוספים.

קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים

אנו מציעים קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים (Massive Open Online Course MOOC) באנגלית שיעזור לכם לבחור ולבנות את תרחישי הלמידה הפתוחה שלכם. הקורס יקשר בין מורים ומחנכים עם רמות ניסיון שונות בלמידה פתוחה. הקורס יתקיים במשך ארבעה שבועות במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023 ויהיה זמין גם לאחר מכן באופן א-סינכרוני.