skip to main content

מילון מונחים

תרחיש למידה ויחידת לימוד

תרחיש למידה הוא מפת דרכים ללמידה פתוחה. הוא כולל מגוון פעילויות – יחידות לימוד – וצעדים שבית הספר יכול לבחור להוציא לפועל. תרחישי הלמידה של Make it Open מורכבים מ-6 עד 12 יחידות לימוד.

יש להתייחס אל תרחישי הלמידה המוצגים בנווט הלמידה הפתוחה כמסגרת תומכת עבור מורים המאפשרת לכם לבצע פרויקט למידה פתוחה עם תלמידיכם. מסגרת זו מספקת תוכן, כלים והקשר עבור פרויקט מסוג זה ומסייעת לכם להתייחס אל הקהילה סביב בית הספר כנכס וכשותפה.

יחידת לימוד מתארת פעילות למידה מסוימת ומהווה חלק מתרחיש למידה.

כמובן שאתם חופשיים לבחור יחידות לימוד מפה ומשם ולשלבם בשיעורים שלכם, או ללכת עד הסוף ולאמץ תרחיש למידה שלם.

מימדי למידה פתוחה

בשונה משיטות פדגוגיות מסורתיות, תרחישי הלמידה ויחידות הלימוד של Make it Open מבוססים על מימדי למידה פתוחה. הם מנצלים סביבות מוחשיות מגוונות, תפקידי הוראה מותאמים ופורמטים ייחודים ללמידה כדי לקדם חוויית למידה עשירה ופתוחה יותר. הם מתוכננים ליצור קשרים ארוכי טווח וברי קיימה עם הקהילה. הם מתמקדים בעיקר בהוראת ולמידת STEM עבור תלמידים בגילאי 6 עד 16 שנים.

הנווט מציג מימדים שונים שיעזרו לכם למצוא תרחישי למידה ויחידות לימוד של Make it Open הרלוונטיים להקשר שלכם.

מה

מימד ה"מה" מפרט את הקשרים הלימודיים של חומרי הלמידה הפתוחה. מוצעות האפשרויות הבאות:

·        אומנות

·        מדעי החיים

·        כימיה

·        אזרחות

·        מדעי המחשב

·        עיצוב

·        מדעי כדור הארץ והחלל

·        הנדסה וטכנולוגיה

·        גיאוגרפיה

·        אורח חיים בריא

·        שפה

·        מדעי החיים

·        מתמטיקה

·        מדעי הטבע

·        פיזיקה

·        פסיכולוגיה

·        מדעים

·        מדעי החברה

מי

מימד ה"מי" מתאר אילו אנשים יכולים להיות בתפקידי הוראה. שיתופי פעולה עם אנשים מחוץ לבית הספר מרחיבים את יתרונות הלמידה הפתוחה. מוצעות האפשרויות הבאות:

מחוץ לבית הספר

·        חבר/ת קהילה

·        מומחה/ית

·        מדריכ/ה ממוסד חינוך לא פורמלי

·        הורה

·        קובע/ת מדיניות

בתוך בית הספר

·        מורה (STEM)

·        תלמידים

היכן

פרויקט Make it Open שואף להרחיב את מרחב הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר. הלומדים עוסקים במדע בסביבות אחרות כגון מרכזי מדע, מוזיאונים, חללי מייק או בטבע.

מימד ה"היכן" מפרט את המקומות בהם מתרחשת הלמידה. המקומות מחוץ לבית הספר מרחיבים את יתרונות הלמידה הפתוחה. מוצעות האפשרויות הבאות:

מחוץ לבית הספר

·        מוסד אקדמי

·        אזור מסחר

·        מוסד תרבות

·        מרחב דיגיטלי

·        בית

·        אזור תעשייה

·        מעבדת מייק

·        מוסדות חינוך פורמליים אחרים

·        מרחב למידה בחוץ

·        מבנה ציבור

·        מוזיאון מדע

בתוך בית הספר

·        כיתה

·        מרחב למידה אחר בבית הספר

עם

אינטראקציה עם שחקנים שונים בקרב הקהילה, כגון מדענים, מומחים ומהנדסים, מעצימה את התלמידים ואת הוריהם להיות מעורבים יותר בקהילה ולמלא תפקיד פעיל יותר בהתייחסות לאתגרים מבוססי המדע המשפיעים עליה.

מימד ה"עם" מתאר את ההזדמנויות לשיתוף פעולה עם בעלי עניין בקהילה. מוצעות האפשרויות הבאות:

·        מוסד אקדמי

·        שירותים קהילתיים

·        משפחות

·        מפעל תעשייה

·        רשות מקומית

·        עסק מקומי

·        עירייה

·        בית ספר אחר

גיל

החומרים בנווט מתמקדים בתלמידים בגילאי 16-6, טווח גילים שבו ילדים מפתחים זהות, מוטיבציה ותחומי עניין – אשר כולם מהווים פקטורים משמעותיים בבחירות הלימודיות והמקצועיות שלהם בעתיד.

משך

תרחישי הלמידה של Make it Open מורכבים מ-6 עד 12 יחידות לימוד. מימד ה"משך" עוזר לכם לזהות את תרחישי הלמידה ויחידות הלימוד הרלוונטיים להקשר שלכם. משך תרחישי הלמידה המלאים נע מ-6 עד כ-26 שעות. משך יחידת לימוד בודדת נע בין 5 דקות לכ-5 שעות מלאות.

פורמט הפעילות:

חומרי הלמידה הפתוחה המוצעים בנווט מבוססים על פורמטים של פעילות המבקשים לקדם חוויית למידה עשירה ופתוחה יותר. מוצעות האפשרויות הבאות:

·        תחרות

·        התנסות דיגיטלית

·        דיון

·        דרמה או משחק תפקידים

·        אירוע או פסטיבל

·        טיול או סיור לימודי

·        משחק

·        עבודה בקבוצות

·        התנסות hands on

·        עבודה עצמאית

·        הרצאה

·        התנסות פיזית

·        מצגת

·        חידון

·        הדגמה מדעית

·        חקר מדעי או טכנולוגי

·        סקר

·        סרטונים

פרקטיקות וכישורים

תרחישי הלמידה ויחידות הלימוד של Make it Open מבוססים על שיטות המקנות מגוון פרקטיקות וכישורים: מיומנויות STEM, מיומנויות רכות ומיומנויות ניהול. מוצעות האפשרויות הבאות:

מיומנויות STEM

·        שאילת שאלות והגדרת בעיות

·        פיתוח ושימוש במודלים

·        תכנון ביצוע והערכת מחקר

·        פרשנות מדעית של נתונים וראיות 

·        שימוש במתמטיקה וחשיבה חישובית

·        הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות

·        שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)

·        איתור, הערכה וייצוג מידע

מיומנויות STEM מבוססות על פרקטיקות מדע והנדסה ב-NGSS.

מיומנויות רכות

·        עבודת צוות

·        התמודדות עם חוסר ודאות

·        הבנת האחר

·        הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה

מיומנויות ניהול

·        תכנון

·        שימוש במשאבים

מה ניתן לעשות עם הנווט?

נווט הלמידה הפתוחה מעניק לכם תמיכה בבחינת סוגים שונים של למידה פתוחה, נותן לכם השראה להקים ולהתנסות בפרויקטים של למידה פתוחה, ומעודד אתכם לשתף את החוויות והידע שלכם.

הנווט פה עבורכם

נווט הלמידה הפתוחה הוא חלק מתערובת של פעולות, כלים ומשאבים התומכים במורים ובמחנכים בלמידה פתוחה. הוא פותח כחלק מפרויקט Make it Open הממומן על ידי האיחוד האירופי.

חומרי עזר ופעילויות נוספים

ארגז כלים

אנו מספקים ערכות מידע למורים ולמנהיגי בתי ספר עם מידע אודות למידה פתוחה לקהילה, יתרונותיהם וכיצד תוכלו להתחיל לחקור פרקטיקות למידה פתוחה בקרב בית הספר/הקהילה שלכם.

האבים ללמידה פתוחה

באמצע שנת 2022 נפתחו בעשר מדינות האבים לאומיים ללמידה פתוחה (Open Schooling Hubs). ההאבים מהווים חממה חינוכית המעודדת בתי ספר לבצע את המעבר לסביבות של למידה פתוחה ולמרחבי רווחה קהילתית. ההאבים הם המוקד העיקרי במדינה עבור למידה פתוחה והם ממלאים תפקיד קהילתי של תמיכה וחיבור, המציעים הדרכה ומפגשים קבועים עבור תלמידים, מורים ובעלי עניין נוספים.

קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים

אנו מציעים קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים (Massive Open Online Course MOOC) באנגלית שיעזור לכם לבחור ולבנות את תרחישי הלמידה הפתוחה שלכם. הקורס יקשר בין מורים ומחנכים עם רמות ניסיון שונות בלמידה פתוחה. הקורס יתקיים במשך ארבעה שבועות במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023 ויהיה זמין גם לאחר מכן באופן א-סינכרוני.