skip to main content

לבנות בעצמך

הכלי להתאמה אישית והכלי ליצירה תומכים בך בבנייה של תרחיש למידה משלך. אפשר להתחיל עם תרחיש למידה קיים ולהתאים אותו להקשר שלך או להתחיל מאפס

להתחיל עם תרחיש למידה קיים

לבחור תרחיש למידה

מוכנ/ה לבנות תרחיש למידה משלך מאפס? כלי היצירה מאפשר לך לארגן את הרעיונות שלך ולשתף אותם עם אחרים כדי לשתף פעולה במימושם.