skip to main content

מועדפים

שמירת תרחישי למידה ויחידות למידה מועדפים אינה מצריכה חשבון. המועדפים שלך נשמרים רק במחשב שלך בדפדפן הנוכחי.

תרחישי הלמידה המועדפים עלי

עדיין לא סימנת אף תרחיש למידה כמועדף

יחידות הלימוד המועדפות עלי

עדיין לא סימנת אף יחידת למידה כמועדפת