skip to main content

חומרים ל"חינוך פתוח לקהילה"

קבלו השראה משיעורים שבנו מורים אחרים והתחילו עכשיו ללמד בגישת "חינוך פתוח לקהילה"

מה

איזה נושא אתם מחפשים?

מי

מי לוקח/ת את תפקיד המורה?

איפה

לאן הייתם רוצים לקחת את התלמידים שלכם?

עם מי

אילו שותפים הייתם רוצים לכלול?
  6 שנים
  6 שנים
  18 שנים
  18 שנים
  שעות
  שעות
  שעות
  שעות

  תרחישי למידה

  נסו להסיר או לשנות מסננים כדי למצוא את ההשראה שלכם. פחות מסננים יעזרו לכם לקבל יותר תוצאות חיפוש.