skip to main content

Funkcje platformy Navigator

Navigator wspiera Was w poznawaniu różnych form otwartej edukacji (open schoolingu), inspiruje do wypróbowywania i tworzenia projektów otwartej edukacji oraz zachęca do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą.

Materiały dla szkół

Ta sekcja oferuje inspirację do bezpośredniego rozpoczęcia przygody z open schoolingiem.

Zainspiruj się i zacznij już dziś

Scenariusz projektu (LS) należy traktować jako pomocniczą strukturę, która pozwala na realizację projektu Open Schooling z uczniami. Dostarcza on treści, narzędzi i kontekstu dla takiego projektu. Pomaga też postrzegać społeczność otaczającą szkołę jako atut i partnera.

Scenariusz lekcji/cegiełka opisuje konkretne działanie z uczniami i jest częścią scenariusza projektu.

Szukaj inspiracji, które pasują do Twoich potrzeb

Możesz wyszukiwać materiały Open Schooling, które pasują do Twoich potrzeb, korzystając z różnych opcji filtrowania. Użyj filtrów Co, Kto, Gdzie i Z czym, aby znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj aktywności związanych z open schoolingiem. Użyj wyszukiwania zaawansowanego, aby uzyskać więcej filtrów, takich jak wyszukiwanie słów kluczowych, filtry wieku i czasu trwania.

Oznacz materiały jako ulubione

Możesz oznaczyć materiały jako ulubione, aby zapamiętać je na później. Materiały oznaczone jako ulubione są zapisywane na twoim komputerze w przeglądarce, której użyłeś, gdy je zaznaczałeś. Możesz je znaleźć, klikając na ikonę serca w menu na górze strony.

Zbuduj własny scenariusz

Ta sekcja pomaga w tworzeniu własnych Scenariuszy zajęć.

Dostosuj istniejące scenariusze zajęć lub stwórz je od podstaw

Sekcja ta oferuje dwa narzędzia, które pomagają w tworzeniu własnych scenariuszy zajęć.

Narzędzie do dostosowywania oferuje możliwość potraktowania istniejącego scenariusza zajęć jako punktu wyjścia. Edytuj go, usuwaj cegiełki i dodawaj nowe pomysły, aby dopasować go do własnego kontekstu.

Narzędzie do tworzenia pomoże Ci uporządkować Twoje pomysły na zupełnie nowy scenariusz zajęć.

Zachęcamy do korzystania z tych narzędzi, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób cegiełki dodawane do scenariuszy projektów wpływają na wskaźniki definiujące Open Schooling: Co, Kto, Gdzie i Z czym. Aby w pełni wykorzystać Open Schooling, należy dążyć do stworzenia takiego scenariusza zajęć, który angażuje innych w rolę nauczyciela, angażuje partnerów zewnętrznych i wyprowadza uczniów poza mury szkoły. Radzimy także, by projekt składał się z cegiełek we wszystkich fazach (przygotowanie, przygotowanie, badanie, tworzenie i udostępnianie).

Scenariusze zajęć, które są dostosowane i stworzone przez ciebie, są zapisywane na twoim komputerze w przeglądarce, z której korzystałeś podczas ich tworzenia. Można je znaleźć w sekcji Buduj własne.

Współpracuj z kolegami

Navigator oferuje możliwość dzielenia się scenariuszami zajęć i cegiełkami z innymi osobami. Służą do tego przyciski udostępniania. Udostępniony scenariusz zajęć może być również edytowany przez twoich kolegów, którzy mogą podzielić się z tobą swoimi modyfikacjami. W ten sposób dzielenie się materiałami Open Schooling pomaga we współpracy przy rozpoczynaniu nauki z Open Schooling.

Więcej o Open Schoolingu

W tej części można znaleźć więcej informacji na temat Open Schoolingu oraz inne materiały i działania pomocnicze.

Informacje ogólne

W tej części znajdziesz podstawowe informacje na temat Open Schoolingu: co to jest, jakie są korzyści z Open Schoolingu i jak zacząć? Znajdziesz tu także opinie uczniów, nauczycieli i instytucji, które mają już doświadczenie w stosowaniu Open Schoolingu.

Inne materiały i działania pomocnicze

W tej sekcji znajdują się również inne materiały pomocnicze i działania stworzone przez Make it Open. Można tu znaleźć więcej informacji na temat HUBów Open Schoolingu, a także na temat MOOCa poświęconego Open Schoolingowi oraz pobrać pakiety informacyjne zawierające informacje o Open Schoolingu, korzyściach płynących z tej praktyki oraz o tym, jak można zacząć badać praktyki otwartej edukacji w swojej szkole/społeczności.

Nawigator jest tu dla Ciebie

Navigator jest częścią zestawu działań, narzędzi i zasobów wspierających nauczycieli i edukatorów w zakresie Open Schoolingu. Został on opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu Make it Open.

Słowniczek

Słowniczek pomaga zrozumieć najczęściej używane terminy w projekcie Make it Open, a także na platformie Navigator.

Inne materiały pomocnicze i działania

Toolkit

Udostępniamy pakiety informacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające informacje o open schoolingu, korzyściach płynących z takiej praktyki oraz o tym, jak można rozpocząć badanie praktyk otwartej edukacji w swojej szkole/społeczności. Obecnie zestaw narzędzi jest dostępny tylko w języku angielskim.

HUBy Open Schoolingu

W połowie 2022 roku w 10 krajach rozpoczęły działalność krajowe Huby Open Schoolingu. HUBy działają jako inkubatory edukacyjne, zachęcając szkoły do przekształcania się w otwarte środowiska szkolne i przestrzenie dobrego samopoczucia społeczności. HUBy Open Schoolingu są głównym punktem kontaktowym dla osób zainteresowanych open schoolingiem w danym kraju, działają jako wsparcie i ułatwienie, oferując szkolenia i regularne spotkania dla nauczycieli i innych edukatorów.

MOOC

Oferujemy Masowy Otwarty Kurs Online (po angielsku to właśnie MOOC) (w języku angielskim), który pomoże Ci wybrać i zbudować własne scenariusze . MOOC połączy nauczycieli i edukatorów o różnym poziomie doświadczenia w Otwartej Szkole. Kurs będzie trwał 4 tygodnie i rozpocznie się w pierwszym semestrze 2023 roku, a po jego zakończeniu będzie nadal dostępny.