skip to main content

Słowniczek

 

Scenariusz Projektu (Learning Scenario = LS) oraz Scenariusz lekcji (Learning Unit = LU)

Scenariusz Projektu (Learning Scenario = LS) to mapa drogowa dla Open Schoolingu. Składa się on z różnych działań - Scenariuszy lekcji/małych bloczków (Learning Unit = LU) - i kroków, które szkoły mogą wybrać i realizować. Scenariusze zajęć Make it Open składają się z 6 do 12 cegiełek/lekcji (LU).

Scenariusz projektu (LS) przedstawiony w niniejszym Nawigatorze Open Schooling powinien być traktowany jako pomoc dla nauczycieli, umożliwiająca realizację projektu związanego z Open Schoolingiem z uczniami. Dostarcza on treści, narzędzi i kontekstu dla takiego projektu. Pomaga też postrzegać społeczność otaczającą szkołę jako atut i partnera.

Scenariusz lekcji/cegiełka (LU) opisuje konkretną aktywność edukacyjną i jest częścią scenariusza zajęć.

Oczywiście możesz wybrać kilka cegiełek i włączyć je do swoich lekcji lub zaadaptować cały, duży scenariusz projektu (LS).

Open Schooling indicators

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod pedagogicznych, scenariusze projektów i pojedyncze cegiełki opracowane w ramach projektu Make it Open opierają się na wymiarach Open Schooling. Wykorzystują one zróżnicowane warunki fizyczne, zmodyfikowane role nauczycieli i unikalne formaty uczenia się, aby promować bogatsze, bardziej otwarte doświadczenia edukacyjne. Ich celem jest stworzenie długotrwałych i trwałych związków ze społecznością lokalną. Koncentrują się w szczególności na nauczaniu i uczeniu się w oparciu o technologię STEAM uczniów w wieku od 6 do 16 lat.

Nawigator oferuje różne wskaźniki pomagające znaleźć scenariusze zajęć i jednostki szkoleniowe Make it Open, które są odpowiednie dla danego kontekstu.

Co

Wskaźnik co określa powiązania programowe dla materiałów Open Schooling. Dostępne są następujące opcje:

 • Sztuka
 • Biologia
 • Chemia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Informatyka
 • Projektowanie
 • Nauki o Ziemi i przestrzeni kosmicznej
 • Inżynieria i technologia
 • Geografia
 • Zdrowy styl życia
 • Język
 • Nauki przyrodnicze
 • Matematyka
 • Nauki przyrodnicze
 • Wychowanie fizyczne
 • Nauki fizyczne
 • Psychologia
 • Nauka
 • Nauki społeczne

Kto

Wskaźnik kto opisuje, jakie osoby przyjmują role nauczyciela. Współpraca z osobami spoza szkoły maksymalizuje korzyści płynące z Open Schooling. Dostępne są następujące opcje:

Poza szkołą

 • Członek lokalnej społeczności
 • Ekspert
 • Edukator
 • Rodzic
 • Decydent

Wewnątrz szkoły

 • Nauczyciel
 • Inny personel szkoły
 • Inni uczniowie

Gdzie

Make it Open ma na celu rozszerzenie środowiska uczenia się poza mury szkoły. Uczniowie obcują z nauką w innych miejscach, takich jak centra nauki, muzea, przestrzenie twórcze lub przyroda.

Wskaźnik "gdzie" określa miejsca, w których odbywa się nauka. Miejsca poza szkołą maksymalizują korzyści z Open Schoolingu. Dostępne są następujące opcje:

Poza szkołą

 • Uczelnia wyższa
 • Obszary biznesowe
 • Domy kultury
 • Przestrzeń cyfrowa (zajęcia zdalne)
 • Dom
 • Strefy przemysłowe
 • Zakłady produkcyjne
 • Inne formalne miejsca edukacyjne
 • Przestrzenie zewnętrzne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Muzeum/centrum nauki

Wewnątrz szkoły

 • Klasa
 • Inna szkolna przestrzeń

Z kim

Interakcje z różnymi podmiotami w społeczności, takimi jak lokalni naukowcy, eksperci i inżynierowie, pozwalają uczniom i ich rodzicom bardziej zaangażować się w życie społeczności i odgrywać bardziej aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów naukowych, które jej dotyczą.

Wskaźnik ten opisuje możliwości współpracy z interesariuszami ze społeczności lokalnej. Dostępne są następujące opcje:

 • Uczelnie
 • Usługi dla społeczności lokalnej
 • Rodziny
 • Przemysł
 • Władze lokalne
 • Lokalne przedsiębiorstwa
 • Gmina
 • Inne szkoły

Wiek

Materiał zawarty w Navigatorze koncentruje się na uczniach w wieku 6-16 lat, czyli w przedziale wiekowym, w którym dzieci rozwijają swoją tożsamość, motywację i zainteresowania - wszystkie te czynniki są ważne dla przyszłych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Czas trwania

Scenariusze zajęć Make it Open składają się z 6 do 12 cegiełek. Wskaźnik czasu trwania pomoże ci określić, które scenariusze projektów i pojedyncze cegiełki są odpowiednie dla Twoich potrzeb. Czas trwania pełnych projektów wynosi od 6 do około 26 godzin. Czas trwania pojedynczych cegiełek waha się od 5 minut do około 5 godzin zegarowych.

Format

Materiały Open Schooling oferowane na platformie są oparte na formatach nauczania, które mają na celu promowanie bogatszych i bardziej otwartych doświadczeń edukacyjnych. Dostępne są następujące opcje:

 • Rywalizacja
 • Doświadczenia cyfrowe (zdalnie)
 • Dyskusja
 • Sztuka/odgrywanie ról
 • Impreza lub festiwal
 • Wycieczka w teren
 • Gra
 • Praca w grupach
 • Zajęcia praktyczne
 • Praca indywidualna
 • Wykład
 • Aktywność fizyczna
 • Prezentacja
 • Quiz
 • Demonstracja naukowa
 • Dociekania naukowe/technologiczne
 • Ankieta
 • Filmy wideo

Praktyka i umiejętności

Scenariusze projektów i pojedyncze cegiełki są oparte na metodologii, która przekazuje szereg praktyk i umiejętności: Praktyki STEM, umiejętności miękkie i umiejętności zarządzania. Dostępne są następujące opcje:

Praktyki w zakresie STEM

 • Stawianie pytań i definiowanie problemów
 • Opracowywanie i stosowanie modeli
 • Planowanie i przeprowadzanie badań
 • Analizowanie i interpretowanie danych
 • Stosowanie matematyki i myślenia komputacyjnego
 • Konstruowanie wyjaśnień i projektowanie rozwiązań
 • Argumentowanie na podstawie dowodów
 • Uzyskiwanie, ocenianie i przekazywanie informacji

Praktyki STEM opracowano na podstawie Science and Engineering Practices in the NGSS

Umiejętności miękkie

 • Praca w grupie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością
 • Empatia
 • Uczenie się, że porażka jest częścią uczenia się

Umiejętności zarządzania

 • Planowanie
 • Wykorzystanie zasobów

Co mogę zrobić na platformie Navigator?

Navigator wspiera w poznawaniu otwartej edukacji, inspiruje do podejmowania prób i tworzenia projektów otwartej edukacji oraz zachęca do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą.

Nawigator jest tu dla Ciebie

Navigator jest częścią zestawu działań, narzędzi i zasobów wspierających nauczycieli i edukatorów w zakresie Open Schoolingu. Został on opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu Make it Open.

Inne materiały pomocnicze

Pakiet informacji

Udostępniamy pakiety informacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające informacje o open schoolingu, korzyściach płynących z takiej praktyki oraz o tym, jak można rozpocząć badanie praktyk open schoolingu w Twojej szkole/społeczności. Obecnie zestaw narzędzi jest dostępny tylko w języku angielskim.

HUBy Open Schoolingu

W połowie 2022 roku w 10 krajach rozpoczęły działalność krajowe Huby Open Schoolingu. Centra działają jako inkubatory edukacyjne, zachęcając szkoły do przekształcania się w otwarte środowiska szkolne i przestrzenie dobrego samopoczucia społeczności. HUBy Open Schoolingu są głównym punktem kontaktowym dla osób zainteresowanych open schoolingiem w danym kraju, działają jako wsparcie i ułatwienie, oferując szkolenia i regularne spotkania dla nauczycieli i innych edukatorów.

MOOC

Oferujemy Masowy Otwarty Kurs Online (skrót z języka angielskiego to właśnie MOOC)(w języku angielskim), który pomoże Ci wybrać i zbudować własne scenariusze związane z open schoolingiem. MOOC połączy nauczycieli i edukatorów o różnym poziomie doświadczenia w open schoolingu. Kurs będzie trwał 4 tygodnie i rozpocznie się w pierwszym semestrze 2023 roku, a po jego zakończeniu będzie nadal dostępny dla innych zainteresowanych.