skip to main content

Szójegyzék

 

Tananyag és foglalkozás(terv)

A tananyag a nyitott iskola útiterve. Az iskolák által választható és követhető tevékenységekből - foglalkozásokból - és lépésekből állnak. A Make it Open tananyagok 6-12 foglalkozásból állnak.

A Nyitott iskola navigátorban bemutatott tananyagokat úgy kell tekinteni, mint egy támogató keretet a tanárok számára, amely lehetővé teszi egy nyitott iskolai projekt megvalósítását a diákokkal. Tartalmat, eszközöket és kontextust biztosít az adott projekthez, továbbá segít abban, hogy az iskolát körülvevő közösség eszközzé és partnerré válhasson.

A foglalkozás(terv) – egy tananyag részeként – egy konkrét tanulási tevékenységet ír le.

Lehetőség van egy adott tananyag teljes egészében, változatlan formában történő átvételére, illetve a tanár dönthet úgy is, hogy csupán egy-egy foglalkozást választ ki és épít be a tanmenetbe.

 

A nyitott iskolához köthető mutatók

A hagyományos pedagógiai módszerekkel ellentétben a Make it Open tananyagok és foglalkozások a nyitott oktatás különböző dimenzióin alapulnak. Változatos fizikai környezetet, módosított tanári szerepeket és egyedi tanulási formákat használnak a gazdagabb, nyitottabb tanulási élmény elősegítése érdekében. Úgy tervezték őket, hogy hosszú távú, fenntartható kapcsolatokat teremtsenek a közösséggel. Különösen a 6-16 év közötti diákok STEAM (a természettudományos és a művészeti oktatást egyesítő) tanítására és tanulására összpontosítanak.

A navigátor különböző mutatókat kínál, amelyek segítenek megtalálni a környezetének leginkább megfelelő Make it Open tananyagokat és foglalkozásokat.

Mi

A "mi" mutató a nyitott oktatási tananyag tantervi kapcsolódásait adja meg. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • Művészet
 • Biológia
 • Kémia
 • Állampolgári ismeretek
 • Informatika
 • Tervezés
 • Föld- és űrtudományok
 • Mérnöki és műszaki tudományok
 • Földrajz
 • Egészséges életmód
 • Nyelv
 • Élettudományok
 • Matematika
 • Természettudomány
 • Testnevelés
 • Fizikai tudományok
 • Pszichológia
 • Tudomány
 • Társadalomtudományok

Ki

A ki mutató azt írja le, hogy mely személyek vállalhatnak tanári feladatokat. Az iskolán kívüli emberekkel való együttműködések maximalizálják a nyitott iskola előnyeit. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Iskolán kívül

 • A közösség tagja
 • Szakértő
 • Az informális oktatás képviselője
 • Szülő
 • Politikai döntéshozó

Az iskolán belül

 • Tanár
 • Egyéb iskolai személyzet
 • Iskolai tanulók

Hol

A Make it Open célja a tanulási környezet kiterjesztése az iskola falain kívülre. A tanulók más helyszíneken, például tudományos központokban, múzeumokban, alkotóterekben vagy a természetben is kapcsolatba kerülnek a természettudományos ismeretekkel.

A "hol" jelző a tanulási helyszíneket határozza meg. Az iskolán kívüli terek maximalizálják a nyitott iskola előnyeit. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Iskolán kívül

 • Akadémia
 • Üzleti tevékenységhez köthető területek
 • Kulturális intézet
 • Digitális tér
 • Otthon
 • Ipari területek
 • Alkotóműhely
 • Egyéb hivatalos oktatási helyek
 • Külső terek
 • Középületek
 • Tudományos múzeum/központ

Az iskolán belül

 • Tanterem
 • Egyéb terek az iskolában

Kivel

A közösség különböző szereplőivel, például helyi tudósokkal, szakértőkkel és mérnökökkel való kapcsolatteremtés képessé teszi a diákokat és szüleiket arra, hogy jobban elköteleződjenek közösségük iránt, és aktívabb szerepet vállaljanak az őket érintő tudományos alapú kihívások kezelésében.

A kivel mutató a közösség érdekelt feleivel való együttműködés lehetőségeit írja le. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • Akadémia
 • Közösségi szolgáltatások
 • Családok
 • Ipar
 • Helyi hatóság
 • Helyi vállalkozások
 • Önkormányzat
 • Más iskolák

Kor

A navigátor anyagai a 6-16 éves diákokra összpontosítanak, egy olyan korosztályra, amelyben a gyerekek identitása, motivációja és érdeklődése kialakul - mindezek fontos tényezők a jövőbeli oktatási és pályaválasztás szempontjából.

Időtartam

A Make it Open tananyagok 6-12 foglalkozásból állnak. Az időtartamjelző segít az Ön számára releváns tananyagok és foglalkozások azonosításában. Egy teljes tananyag időtartama 6 és körülbelül 26 óra között alakul. Az egyes foglalkozások időtartama 5 perc és körülbelül 5 óra között változik.

Formátum

Az ebben a navigátorban kínált nyitott oktatási tananyagok olyan tanulási formákon alapulnak, amelyek a gazdagabb, nyitottabb tanulási élményt igyekeznek elősegíteni. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • Verseny
 • Digitális élmény
 • Megbeszélés, vita
 • Dráma/szerepjáték
 • Rendezvény vagy fesztivál
 • Kirándulás
 • Játék
 • Csoportmunka
 • Gyakorlati (csináld magad típusú) tevékenység
 • Egyéni munka
 • Előadás
 • Fizikai aktivitás
 • Prezentáció
 • Kvíz
 • Tudományos bemutató
 • Tudományos/technológiai vizsgálat
 • Felmérés
 • Videók

Gyakorlatok és készségek

A Make it Open tananyagok és foglalkozások olyan módszereken alapulnak, amelyek számos gyakorlatot és készséget közvetítenek: STEM (MTMI) gyakorlatok, egyéni szociális („puha”) készségek és vezetői készségek. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

STEM (MTMI) gyakorlatok

 • Kérdések feltevése és problémák meghatározása
 • Modellek fejlesztése és használata
 • Vizsgálatok tervezése és végrehajtása
 • Az adatok elemzése és értelmezése
 • Matematikai és informatikai gondolkodás használata
 • Magyarázatok konstruálása és megoldások tervezése
 • Bizonyítékokra épülő érvelés
 • Információszerzés, -értékelés és -közvetítés

A STEM (MTMI) gyakorlatok az NGSS tudományos és mérnöki gyakorlatain alapulnak.

Egyéni szociális („puha”) készségek

 • Csapatmunka és együttműködés
 • A bizonytalanság kezelése
 • Empátia
 • A kudarc megtanulása a tanulás része

Vezetői készségek

 • Tervezés
 • Az erőforrások felhasználása

Mire használható a navigátor?

A Nyitott iskola navigátor támogatja Önt a nyitott oktatás felfedezésében, inspirálja Önt a nyitott iskolai projektek kipróbálására és létrehozására, és ösztönzi Önt a tapasztalatok és a tudás megosztására.

A navigátor Önért van

A Nyitott iskola navigátor egy olyan intézkedés-, eszköz- és forrástár része, amely támogatja a tanárokat és a pedagógusokat a nyitott oktatásban. Az eszköz az EU által finanszírozott Make it Open projekt részeként került kifejlesztésre.

Egyéb segédanyagok és tevékenységek

Eszköztár

Tájékoztató csomagokat biztosítunk tanárok és intézményvezetők részére, amelyekből bővebb információhoz juthatnak a nyitott iskola jellemzőiről, az ilyen gyakorlat előnyeiről, és arról, hogy hogyan lehet elkezdeni a nyitott oktatási gyakorlatok felfedezését az adott iskolán/közösségen belül. Jelenleg az eszköztár csak angol nyelven érhető el.

A nyitott oktatást támogató központok (hubok)

2022 közepén tíz országban indultak el a nyitott oktatást támogató nemzeti központok (hubok). A központok oktatási inkubátorként működnek, és arra ösztönzik az iskolákat, hogy nyitott iskolai környezetté és a közösségi jólét színterévé alakuljanak át. A központok az adott országban a nyitott oktatás fő kapcsolattartási pontjai, ennek keretében támogatóként és közvetítőként működnek, valamint képzést és rendszeres találkozókat kínálnak a tanárok és más oktatók számára.

Tömeges nyílt online kurzusok (MOOC)

Tömeges nyílt online kurzusokat (angol néven Massive Open Online Courses, MOOC) kínálunk, amelyek támogatást nyújtanak a saját nyitott iskolai tananyagok kiválasztásában és kidolgozásában. A kurzus összekapcsolja a nyitott oktatás terén különböző szintű tapasztalattal rendelkező tanárokat és oktatókat. A kurzusra 2023 első félévében kerül sor, időtartama 4 hét lesz, és ezt követően is elérhető marad.