skip to main content

Ditt stöd under utforskandet av open schooling

Välkommen till Open Schooling Navigator, en onlineplattform för lärare och utbildare. Open Schooling Navigator hjälper dig att utforska olika former av open schooling, inspirerar dig att prova och starta projekt för open schooling och uppmuntrar dig att dela erfarenheter och kunskaper.

Tillgänglig och lätt att använda

Vi vet att tid och pengar är viktiga för lärare och utbildare, så vi har utformat Open Schooling Navigator för att göra det så enkelt som möjligt för dig. Oavsett vad du har för erfarenhet kan du komma igång med hjälp av Open Schooling Navigator på nolltid för att prova eller utöka din egen verksamhet och arbete med open schooling. 

Make it Open

The Open Schooling Navigator utvecklas av Make it Open. Detta är ett EU-finansierat paneuropeiskt samarbetsprojekt. Make it Open för in filosofi och kreativitet från maker-rörelsen tillsammans med medborgarvetenskapens undersökningsbaserade tillvägagångssätt i klassrummet för att utveckla ett omvälvande tillvägagångssätt för STEAM-undervisning och -lärande. Syftet är att göra nya metoder för vetenskaplig inlärning tillgängliga inom en tillgänglig och användbar ram.

Mer information om projektet Make it Open finns på projektets webbplats.

Andra verktyg och aktiviteter

För att stödja lärare och utbildare i open schooling har Make it Open utvecklat en blandning av åtgärder, verktyg och resurser som lärare och utbildare kan delta i eller använda sig av. Open Schooling Navigator är en del av denna blandning och tillhandahåller kunskap och resurser som behövs för att göra skolor till viktiga aktörer i samhället och ge eleverna möjlighet att se sig själva som förändringsaktörer.

Andra verktyg och aktiviteter som utvecklats av Make it Open kan nås via länkarna nedan.

Vad kan jag göra i Navigator?

The Open Schooling Navigator stöder dig när du utforskar olika former av open schooling, inspirerar dig att prova och starta projekt för open schooling och uppmuntrar dig att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Ordlista

Ordlistan hjälper dig att förstå vanliga termer som används i Open Schooling Navigator.

Andra material och aktiviteter

Verktygslåda

Vi erbjuder informationspaket för lärare och skolledare med information om open schooling, fördelarna med en sådan metod och hur du kan börja utforska open schooling-strategin i din skola/gemenskap. För närvarande finns verktygslådan endast på engelska.

Open Schooling Hubbar

I mitten av 2022 har nationella hubbar för open schooling startat i tio länder. Hubben fungerar som en utbildningsinkubator som uppmuntrar skolor att omvandlas till öppna skolmiljöer och utrymmen för samhällets välbefinnande. Hubbarna för open schooling är den huvudsakliga kontaktpunkten för open schooling i landet och fungerar som stödjare och förmedlare som erbjuder utbildning och regelbundna träffar för lärare och andra utbildare.

MOOC

Vi erbjuder en Massive Open Online Course (på engelska) för att hjälpa dig att välja och bygga upp dina egna öppna utbildningsscenarier. MOOC:n kommer att sammanföra lärare och pedagoger med olika nivåer av erfarenhet av open schooling. Kursen kommer att pågå under fyra veckor under första terminen 2023 och kommer att vara tillgänglig därefter.