skip to main content

Få inspiration och börja med Open Schooling på en gång

Learning Scenario

Undervisningstema

Jag letar efter projekt för open schooling som jag kan göra med mina elever. Inspirera mig med olika undervisningstema.

Learning Unit

Utbildningssekvenser

Jag vill börja i liten skala och prova en enda Open Schooling-modul. Inspirera mig med Utbildningssekvenser.

Custom Learning Scenario

Bygg din egen

Jag vill anpassa ett befintligt undervisningstema eller skapa ett eget. Hjälp mig att organisera mina idéer.

Open Schooling

Open Schooling är en effektiv metod för naturvetenskaplig utbildning och bygger upp ett samarbete mellan skolor och lokalsamhällen genom att göra verkliga experiment.

Elever och lärare bjuder in föräldrar och deras samhällen och tillsammans utvecklar de forsknings- och innovationsprojekt som tar itu med relevanta lokala utmaningar, bidrar till samhällsutvecklingen och främjar en aktiv attityd till globalt medborgarskap.

Smart Kids Lab

Är du redo att komma igång med Open Schooling?

Strålande! Denna Open Schooling Navigator hjälper dig att navigera i den open schooling värld. Navigator är en del av Make it Open, en portal till open schooling där skolorna blir viktiga aktörer i samhället och eleverna uppfattar sig själva som viktiga i utvecklingen av en hållbar framtid..