skip to main content

Ordlista

Undervisningstema och Lektionssekvens

En Undervisningstema är en vägledning för Open Schooling. Den består av olika aktiviteter - lektionssekvenser - och steg som skolorna kan välja och följa. Make it Open Undervisningsteman består av 6 till 12 lektionssekvenser.

En Undervisningstema som presenteras i Open Schooling Navigator bör ses som en stödjande ram för lärarna, som gör det möjligt att göra ett Open Schooling projekt med eleverna. Den ger innehåll, verktyg och sammanhang för ett sådant projekt. Det hjälper dig att hitta möjligheter i samhället runt skolan.

En Lektionssekvens beskriver en specifik aktivitet och är en del av ett undervisningstema.

Du får givetvis välja ut en lektionssekvens här och där och integrera dem i dina lektioner, eller gå hela vägen och anta ett helt undervisningstema.

Open Schooling Indikatorer

Till skillnad från traditionella pedagogiska metoder, Make it Open Undervisningsteman and lektionssekvenser är baserade på Open Schooling dimensioner. De använder sig av varierande fysiska miljöer, ändrade lärarroller och unika undervisningsformer för att främja en rikare och öppnare lärandeupplevelse. De är utformade för att skapa långsiktiga och hållbara förbindelser med samhället. De fokuserar särskilt på STEAM-undervisning och lärande för elever mellan 6 och 16 år.

Navigatorn erbjuder olika indikatorer för att hjälpa dig att hitta de undervisningsteman och lektionssekvenser som är relevanta för dina lektioner.

Vad

Den vad indikator specificerar läroplanens kopplingar för Open Schooling material. Följande alternativ finns:

 • Bild
 • Biologi
 • Kemi
 • Medborgarskap
 • Datavetenskap
 • Design
 • Geologi och astronomi
 • Ingenskörskap & teknik
 • Geografi
 • Hälsosam livsstil
 • Språk
 • Biovetenskap
 • Matematik
 • Naturvetenskap
 • Idrott
 • Fysik
 • Psykologi
 • Samhällsvetenskap

Vem

Den vem indicator beskriver vilka personer som har en pedagogisk roll. Samarbete med personer utanför skolan maximerar fördelarna med open schooling. Följande alternativ finns:

Utanför skolan/i samhället

 • Medlem av samhället
 • Expert
 • Informell utbildningsledare
 • Förälder
 • Politiker

Inom skolan

 • Lärare
 • Annan skolpersonal
 • Elever

Var

Make it Open syftar till att utvidga lärandemiljön utanför skolans väggar. Eleverna får ta del av vetenskap i andra miljöer, t.ex. science center, museer, makerspaces eller i naturen.

Den var indikator anger de platser där lärandet äger rum. Platser utanför skolan maximerar fördelarna med open schooling. Följande alternativ finns:

Utanför skolan/i samhället

 • Akademin
 • Affärsområden
 • Kulturinstitut
 • Digitala rum
 • Hemma
 • Industriområden
 • Makerspace
 • Andra formella utbildningsplatser
 • Utomhus
 • Offentliga byggnader
 • Science museum/centre

Inom skolan

 • Klassrum
 • Övriga utrymmen på skolan

Med

Genom att interagera med olika aktörer i samhället, t.ex. lokala forskare, experter och ingenjörer, kan eleverna och deras föräldrar bli mer engagerade i sitt samhälle och spela en mer aktiv roll när det gäller att ta itu med de vetenskapsbaserade utmaningar som påverkar det.

Den med indikator beskriver möjligheter till samarbete med intressenter i samhället. Följande alternativ finns:

 • Akademi
 • Samhällstjänster
 • Familjer
 • Industri
 • Lokala myndigheter
 • Lokala företag
 • Kommunen
 • Andra skolor

Ålder

Materialet i Navigator är inriktat på elever i åldern 6-16 år, en åldersgrupp där barn utvecklar sin identitet, sin motivation och sina intressen - allt detta är viktiga faktorer för framtida utbildnings- och karriärval.

Tidsperiod

Make it Open Undervisningsteman består av 6 till 12 lektionssekvenser. Indikatorn för tidsperiod hjälper dig att identifiera Undervisningstema och Lektionssekvenser som är relevanta för dig. Tidsperioden på de kompletta undervisningsteman varierar från 6 till cirka 26 timmar. Tidsperioden för enskilda lektionssekvenser varierar från 5 minuter till cirka 5 timmar.

Upplägg

Open Schooling material i Navigator bygger på undervisningsformer som syftar till att främja en rikare och mer öppen lärandeupplevelse. Följande alternativ finns:

 • Tävling
 • Digital upplevelse
 • Diskussion
 • Drama/rollspel
 • Event eller festival
 • Utflykt
 • Spel
 • Grupparbete
 • Hands on-aktivitet
 • Individuellt arbete
 • Föreläsning
 • Fysisk aktivitet
 • Presentation
 • Frågesport
 • Naturvetenskaplig demonstration
 • Vetenskaplig/teknisk undersökning
 • Enkätundersökning
 • Videor

Metoder och färdigheter

Make it Open Undervisningsteman och Lektionssekvenser bygger på metoder som förmedlar en rad olika metoder och färdigheter: STEM-metoder, mjuka färdigheter och ledningsförmågor. Följande alternativ finns:

STEM metoder

 • Ställa frågor och definiera problem
 • Utveckling och användning av modeller
 • Planera och genomföra undersökningar
 • Analysera och tolka data
 • Användning av matematik och beräkningstänkande
 • Konstruera förklaringar och utforma lösningar
 • Argumentera utifrån bevis.
 • Skaffa, utvärdera och förmedla information.

STEM metoder är baserat på Science and Engineering Practices in the NGSS

Mjuka färdigheter

 • Lagarbete och samarbete
  Hantering av osäkerhet
  Empati
  Att lära sig att misslyckanden är en del av lärandet

Ledningsförmågor

 • Planering
  Användning av resurser

Vad kan jag göra med Navigator?

Open Schooling Navigator stöder dig när du utforskar open schooling, inspirerar dig att prova och starta projekt för open schooling och uppmuntrar dig att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Navigator finns för dig.

Open Schooling Navigator är en del av en blandning av åtgärder, verktyg och resurser som stöder lärare och utbildare i open schooling. Det har utvecklats som en del av det EU-finansierade projektet Make it Open.

Stödmaterial och aktiviteter

Verktygslåda

Vi tillhandahåller informationspaket för lärare och skolledare med information om open schooling, fördelarna med en sådan praxis och hur du kan börja utforska open schooling i din skola/gemenskap. För närvarande finns verktygslådan endast på engelska.

Open Schooling Hubbar

I mitten av 2022 har nationella hubbar för open schooling startat i tio länder. Hubbar fungerar som en utbildningsinkubator som uppmuntrar skolor att omvandlas till open schooling miljöer och utrymmen för samhällets välbefinnande. Hubbarna för open schooling är den huvudsakliga kontaktpunkten för open schooling i landet och fungerar som stödjare och förmedlare som erbjuder utbildning och regelbundna träffar för lärare och andra utbildare.

MOOC

Vi erbjuder en Massive Open Online Course (på engelska) för att hjälpa dig att välja och skapa dina egna open schooling undervisningsteman. MOOC:n kommer att sammanföra lärare och pedagoger med olika nivåer av erfarenhet av open schooling. Kursen kommer att pågå under fyra veckor under första terminen 2023 och kommer att vara tillgänglig därefter.