skip to main content

Vad du behöver för att komma igång med Open Schooling 

Open Schooling kan kräva lite andra färdigheter och resurser än mer traditionella undervisningsmetoder, även om det inte behöver vara mer komplicerat.

Du kanske vill överväga följande som är särskilt relevanta för framgångsrika öppna skolprojekt:

Lokala stöd

 • Stöd från skolans ledning
 • Föräldrarnas samtycke
 • Tillgång till samhällsnätverk

Materiella resurser (beroende på projekt)

 • Finansiering
 • Utrustning eller verktyg
 • Material
 • Utrymme

Om du inte har dessa till att börja med behöver du inte oroa dig. Se bara till att du avsätter tid för att få med dig partner och frigör en budget för att få tag på några av resurserna medan du arbetar. De resurser som användes i de undervisningstema som finns i denna Navigator var billiga och lätta att få tag på.

De färdigheter och tankesätt som Open Schooling kräver (och bygger upp)

Särskilda/prioriterade färdigheter

 • Kommunikation och relationsbyggande
 • Samarbete/deltagandeprocesser (för gemensam utformning)
 • Ledarskap
 • Tekniska färdigheter (beroende på projekt)

Särskilda/prioriterade attityder och tänkesätt

 • Attityd "kan göra"
 • Villighet att pröva nya saker
 • Öppen för en utmaning
 • Flexibel
 • Beslutsam och uthållig


Kom igång

Låt dig inspireras av Undervisningstema du kan hitta i Navigator.

Ladda ner verktygslådan. Ta en titt på fallstudierna i del 2, de är goda exempel på öppen skolverksamhet i praktiken. Gå sedan vidare till del 3 där du får stöd för att planera din egen verksamhet för open schooling.

Vad är Open Schooling?

Open Schooling-strategin stimulerar samarbete mellan skolor och lokalsamhällen för att göra naturvetenskaplig utbildning mer tillämplig och tilltalande för unga elever. Genom att utföra experiment i verkliga livet kan elever, lärare och samhällen ta itu med lokala utmaningar och främja en aktiv attityd som globalt medborgare.

Varför Open Schooling?

I den öppna skolan utvecklar unga elever färdigheter och kompetenser som behövs för den digitala omvandlingen och de globala utmaningar som vi står inför på 2000-talet. Den ger lärarna nya och innovativa metoder för att förbättra elevernas inlärning och skolorna kan spela en viktig roll för lokalsamhället.

Testimonials Open Schooling

Testimonial student's perspective
Testimonial

Student's perspective

Within project SALL (Schools as Living Labs) students worked with professionals they hardly knew. Elin Geerling, student at Caland Lyceum in Amsterdam, talks about what is it like for a 13-year-old to work with adults.

Testimonial institution's perspective
Testimonial

Institution's perspective

Le Dôme, a French cultural centre dedicated to research and participatory innovation, switched from the traditional approach to the living lab approach. Lab manager François Millet talks about what this means for their activities.

Testimonial teacher's perspective
Testimonial

Teacher's perspective

In the SALL project (Schools as Living Labs), students from the ORT Danciger school in Kiryat Shmona (Israel) develop solutions to assist beekeepers and the general public with challenges related to bees. They learned an important lesson by being beekeepers themselves for a day. Their teacher Magi Mualem talks about the benefits of this approach to learning.

Open Schooling Navigator

This Open Schooling Navigator is your guide in the world of Open Schooling. It is part of a mix of actions, tools and resources open for you to join, use or attend and to support start Open Schooling.

Learn more about how this Open Schooling Navigator can support you or check out the toolkit, open schooling hubs and online course following the links below.

Other support materials & activities

Toolkit

We provide information packs for teachers and school leaders, with information on open schooling, the benefits of such a practice and how you can begin exploring open schooling practices within your school/ community. At the moment the toolkit is available in English only.

Open Schooling Hubs

Mid 2022 national Open Schooling Hubs have started in 10 countries. Hubs act as educational incubator encouraging schools to transform into open schooling environments and spaces of community wellbeing. The Open Schooling Hubs are the main contact point for Open Schooling in their country, and act as supporters and facilitators offering training and regular meet-ups for teachers and other educators.

MOOC

We offer a Massive Open Online Course (in English) to help you choose and build your own open schooling learning scenarios. The MOOC will connect teachers and educators with various levels of experience in Open Schooling. The course will run for a period of 4 weeks during the 1st semester of 2023 and will remain available afterwards.