skip to main content

Att lära sig tillsammans i den verkliga världen

Open Schooling är en metod där man bygger upp ett målmedvetet samarbete mellan skolor och samhället i stort. Familjer, experter och andra intressenter samarbetar med lärare och elever för att ta itu med relevanta lokala utmaningar, bidra till samhällsutvecklingen och främja ett aktivt globalt medborgarskap.

Open Schooling ger eleverna möjlighet att lära sig tillsammans i den verkliga världen och lära sig av andra människor än sina lärare.

Former för Open Schooling

Som lärare eller skolledare tillämpar du säkert redan någon form av Open Schooling: när du involverar externa partner eller tar med dig eleverna utanför skolans väggar.

Open Schooling kan skräddarsys för att stötta dig i arbetet med läroplanen på ett nytt sätt, för att förbättra elevernas engagemang eller för att initiera och fördjupa skolans relationer med samhället. Oavsett vilken form den tar, är kärnan i open schooling ett tänkesätt och en kultur som är utåtriktad och samarbetsinriktad.

Varför Open Schooling?

I Open Schooling utvecklar unga elever färdigheter och kompetenser som behövs för den digitala omvandlingen och de globala utmaningar som vi står inför på 2000-talet. Den ger lärarna nya och innovativa metoder för att förbättra elevernas inlärning och skolorna kan spela en viktig roll för lokalsamhället.

Kom igång med Open Schooling

Open Schooling kan kräva lite andra färdigheter och resurser än mer traditionella undervisningsmetoder, även om det inte behöver vara mer komplicerat. Liksom all framgångsrik undervisning kräver den ett visst mått av kreativitet och ambition tillsammans med nyfikenhet och planering.

Berättelser om Open Schooling

Testimonial student's perspective
Berättelse

Elevernas perspektiv

Inom projektet SALL (Schools as Living Labs) arbetade eleverna med yrkesverksamma personer som de knappt kände. Elin Geerling, elev vid Caland Lyceum i Amsterdam, berättar hur det är för en 13-åring att arbeta med vuxna.

Testimonial institution's perspective
Berättelse

Institutionens perspektiv

Le Dôme, ett franskt kulturcentrum som ägnar sig åt forskning och deltagande innovation, bytte från den traditionella metoden till ett levande labb. Labbchefen François Millet berättar vad detta innebär för deras verksamhet.

Testimonial teacher's perspective
Berättelse

Lärarens perspektiv

I SALL-projektet (Schools as Living Labs) utvecklar elever från ORT Danciger-skolan i Kiryat Shmona (Israel) lösningar för att hjälpa biodlare. De lärde sig en viktig läxa genom att själva vara biodlare under en dag. Deras lärare Magi Mualem berättar om fördelarna med detta sätt att lära sig.

Open Schooling Navigator

Det här är din guide för open schooling. Den är en del av en blandning av åtgärder, verktyg och resurser som du kan ansluta dig till, använda eller delta i för att hjälpa dig på vägen i ditt projekt för open schooling.

Läs mer om hur navigatorn för open schooling kan hjälpa dig eller kolla in verktygslådan, hubbarna för open schooling och onlinekursen genom att klicka på länkarna nedan.

Andra material och aktiviteter

Verktygslåda

Vi erbjuder informationspaket för lärare och skolledare med information om open schooling, fördelarna med en sådan metod och hur du kan börja utforska open schooling i din skola/gemenskap. För närvarande finns verktygslådan endast på engelska.

Open Schooling Hubbar

I mitten av 2022 har nationella Open Schooling Hubbar startat i tio länder. En hubb fungerar som en utbildningsinkubator som uppmuntrar skolor att omvandlas till öppna skolmiljöer och utrymmen för samhällets välbefinnande. Hubbarna för open schooling är den huvudsakliga kontaktpunkten för open schooling i landet och fungerar som stödjare och förmedlare som erbjuder utbildning och regelbundna träffar för lärare och andra utbildare.

MOOC

Vi erbjuder en Massive Open Online Course (på engelska) för att hjälpa dig att välja och bygga upp dina egna öppna utbildningsscenarier. MOOC:n kommer att sammanföra lärare och pedagoger med olika nivåer av erfarenhet av öppen skolgång. Kursen kommer att pågå under fyra veckor under första terminen 2023 och kommer att vara tillgänglig därefter.