skip to main content

Fördelar med Open Schooling

I open schooling utvecklar unga elever färdigheter och kompetenser som behövs för den digitala omvandlingen och de globala utmaningar som vi står inför på 2000-talet. Den ger lärarna nya och innovativa metoder för att förbättra elevernas inlärning och skolorna kan spela en viktig roll för lokalsamhället.

Open schooling kan gynna elever, lärare, skolor och lokalsamhället.

Elever

 • utvecklar viktiga färdigheter som kommunikation, lagarbete och kritiskt tänkande.
 • lär sig att vara aktiva och ansvarsfulla medborgare.
 • kommer att vara bättre förberedda för situationer i det verkliga livet när de lämnar skolan.
 • lär sig mer om samhällsutmaningar som klimatförändringar och hållbarhet och hur de kan göra skillnad!
...mina elever älskar att lära sig om verkliga situationer och att ge sina egna lösningar.

– Maria Eleftheriou, Lärare

Lärare

 • erbjuds professionell utveckling inom undervisning och lärande
 • samarbetar med andra kollegor och andra yrkesverksamma inom olika ämnesområden
 • får lättare att få kontakt med föräldrar och lokalsamhället.
 • kommer att utveckla innovativa sätt att genomföra läroplanen.

Skolor

 • får kontakt med intressentorganisationer, beslutsfattare och sin omgivning
 • får ett större nätverk
 • gör skolan till en central punkt i samhället
 • förbättrar elevernas (vetenskapliga) inlärning och personliga utveckling.

Samhällen

 • får hjälp med att lösa lokala problem
 • deltar i elevernas lärande och utveckling
 • byggar närmare kontakter med nästa generation
 • drar nytta av den kunskaps- och kompetensutveckling som erbjuds i skolan

Vad är Open Schooling?

Open Schooling strategin stimulerar samarbete mellan skolor och lokalsamhällen för att göra naturvetenskaplig utbildning mer tillämplig och tilltalande för unga elever. Genom att utföra experiment i verkliga livet kan elever, lärare och samhällen ta itu med lokala utmaningar och främja en aktiv attityd som globalt medborgare.

Kom igång med Open Schooling

Open Schooling kan kräva lite andra färdigheter och resurser än mer traditionella undervisningsmetoder, även om det inte behöver vara mer komplicerat. Liksom all framgångsrik undervisning kräver den ett visst mått av kreativitet och ambition tillsammans med nyfikenhet och planering.

Open Schooling berättelser

Testimonial student's perspective
Berättelse

Elevernas perspektiv

Inom projektet SALL (Schools as Living Labs) arbetade eleverna med yrkesverksamma personer som de knappt kände. Elin Geerling, elev vid Caland Lyceum i Amsterdam, berättar hur det är för en 13-åring att arbeta med vuxna.

Testimonial institution's perspective
Berättelse

Institutionens perspektiv

Le Dôme, ett franskt kulturcentrum som ägnar sig åt forskning och deltagande innovation, och som bytt från den traditionella metoden till ett levande labb. Labbchefen François Millet berättar vad detta innebär för deras verksamhet.

Testimonial teacher's perspective
Berättelse

Lärarens perspektiv

I SALL-projektet (Schools as Living Labs) utvecklar elever från ORT Danciger-skolan i Kiryat Shmona (Israel) lösningar för att hjälpa biodlare och allmänheten med utmaningar som rör bin. De lärde sig en viktig läxa genom att själva vara biodlare under en dag. Deras lärare Magi Mualem berättar om fördelarna med detta sätt att lära sig.

Open Schooling Navigator

This Open Schooling Navigator är din guide i den öppna skolans värld. Den är en del av en blandning av åtgärder, verktyg och resurser som är öppna för dig att gå med i, använda eller delta i och för att stödja starten av den öppna skolverksamheten.

Läs mer om hur Open Schooling Navigator kan hjälpa dig eller kolla in verktygslådan, hubbarna för open schooling och onlinekursen genom att klicka på länkarna nedan.

Andra material och aktiviteter

Verktygslåda

Vi erbjuder informationspaket för lärare och skolledare med information om open schooling, fördelarna med en sådan metod och hur du kan börja utforska open schooling i din skola/gemenskap. För närvarande finns verktygslådan endast på engelska.

Open Schooling Hubbar

I mitten av 2022 har nationella nav för open schooling startat i tio länder. Hubben fungerar som en utbildningsinkubator som uppmuntrar skolor att omvandlas till öppna skolmiljöer och utrymmen för samhällets välbefinnande. Hubbarna för open schooling är den huvudsakliga kontaktpunkten för open schooling i landet och fungerar som stödjare och förmedlare som erbjuder utbildning och regelbundna träffar för lärare och andra utbildare.

MOOC

Vi erbjuder en Massive Open Online Course (på engelska) för att hjälpa dig att välja och bygga upp dina egna öppna utbildningsscenarier. MOOC:n kommer att sammanföra lärare och pedagoger med olika nivåer av erfarenhet av öppen skolgång. Kursen kommer att pågå under fyra veckor under första terminen 2023 och kommer att vara tillgänglig därefter.