skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים אנושיים

מלווים לביקור במוזיאון

הכנה מראש

הזמנה ותיאום ביקור במוזיאון המדע, הזמנה ותיאום הסעה לתלמידים

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

  • 1. סיור בתערוכות המוזיאון והפעלת מוצגים להמחשת עקרונות מדעיים וטכנולוגיים הקשורים באנרגיה.

מסרים ספציפיים

  • 1. מוליך מתחמם כשזרם עובר בו.
  • 2. מוליך מתלהט ופולט אור כאשר הוא מגיע לטמפרטורה גבוהה.
  • 3. "בזבוז" האנרגיה בצורת חום הוא גדול יותר בחוט מוליך דק בהשוואה למוליך עבה (עובדה זו משפיעה על בחירת החוטים המוליכים לשימושים שונים כמו תאורה או חימום).
  • 4. הגוף שלנו מנצל אנרגיה כימית שאנחנו מפיקים מהמזון כדי לבצע פעילויות מחשיבה ועד לפעילות גופנית.

מושגים מרכזיים

  • אנרגיה חשמלית
  • אנרגיה כימית

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • שאילת שאלות והגדרת בעיות
  • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

  • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

-

מהלך הפעילות

step 1

סיור מונחה בתערוכת העוסקת בחשמל

step 2

סיור מונחה בתערוכת העוסקת בגוף האדם תוך דגש על פעולות הדורשות אנרגיה.