skip to main content

Έτοιμοι για δράση;

Τι

Πιθανές συνδέσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα

 • Μηχανευτική και τεχνολογία
 • Επιστήμη
 • Φυσικές επιστήμες
 • Σχεδίαση
 • Πολιτική αγωγή
 • Γλώσσα
 • Βιολογία
 • Κοινωνικές επιστήμες

Ποιος

Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού

 • Εκπαιδευτικός
 • Ειδικός - εμπειρογνώμονας
 • Εξωσχολικός παιδαγωγός
 • Γονέας
 • Διαμορφωτής πολιτικής
 • Λοιπό σχολικό προσωπικό
 • Μαθητές του σχολείου

Πού

Οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις

 • Σχολική τάξη
 • Σπίτι
 • Μουσείο/κέντρο φυσικών επιστημών
 • Εργαστήριο δημιουργίας
 • Υπαίθριοι χώροι
 • Βιομηχανικές περιοχές
 • Άλλοι σχολικοί χώροι

Με

Τα μέλη της κοινότητας για ευκαιρίες συνεργασίας

 • Οικογένειες
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Δήμος
 • Τοπικές επιχειρήσεις

Η μεγάλη ιδέα

Η αναγκαιότητα της μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στην ενέργεια που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο; Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεπάγεται κόστος, το οποίο μπορεί να προκύπτει εξαιτίας των υψηλότερων τιμών ή ακόμα και της χαμηλής αποδοτικότητάς τους, και είναι πολλοί αυτοί που δεν προθυμοποιούνται να αναλάβουν αυτό το κόστος. Οφείλουμε, ωστόσο, να τα ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Στο εν λόγω Εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές θα εμβαθύνουν στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα επιχειρηματολογήσουν υπέρ της αλλαγής!

Η πρόκληση

Πώς μπορούμε να επιχεηρηματολογήσουμε υπέρ της κατάργησης της ενέργειας που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές και να έρθουμε πιο κοντά στην επιτακτική μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Κύριοι στόχοι

 • Μαθαίνουμε για τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Κατανοούμε την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Αποκτούμε εμπειρία στην κατασκευή ενός λειτουργικού προτύπου.
 • Παίρνουμε θέση και συντάσσουμε ένα κείμενο που εκφράζει τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μάθηση μέσω πειραματισμού.

Κύρια μηνύματα

 • Η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να συνεχίσει να ζει στη Γη.
 • Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαντλούν τους πόρους της Γης και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ωστόσο διαθέτουν κάποια πλεονεκτήματα έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η υψηλή αποδοτικότητα και η κερδοφορία.
 • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαντλούν τους πόρους της Γης ούτε ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, όπως χαμηλότερη αποδοτικότητα και η ανάγκη αποθήκευσης για συνεχή χρήση.
 • Τα πειράματα μας μαθαίνουν πολλά.

Σύντομη περίληψη

Οι μαθητές θα μάθουν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω βιωματικής μάθησης και γνωριμίας με επαγγελματίες. Οι μαθητές θα ξεναγηθούν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, θα συναντηθούν με ειδικούς και θα επισκεφθούν ένα Μουσείο Φυσικών Επιστημών για να μάθουν για τους πολλούς παράγοντες που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας από διάφορες πηγές. Στο τέλος του Εκπαιδευτικού σεναρίου, οι μαθητές θα αξιοποιήσουν όσα έμαθαν για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα πρότυπο ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, αλλά και για να συντάξουν ένα Κείμενο Θέσεων που θα απευθύνεται στην κοινότητά τους όπου θα διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκπαιδευτικές Ενότητες (11)

Σύνοψη
1

This unit comprises a knowledge harvest to ascertain students' prior knowledge of the concept of energy and the various types of energy that exist. They will participate in a brief activity to demonstrate energy conversion.

Έρευνα
2

In this unit students will find out what the available sources of energy are on Earth. Energy can be extracted from both renewable and non-renewable sources. Each energy source has advantages and disadvantages. They will explore these through experiments and demonstrations.

Έρευνα
3

Through demonstrations and independent learning, students will learn about different types of energy. They will see how energy can pass between bodies and be transformed into a different type of energy, but can neither be created nor destroyed. At home, they will build a Rube Goldberg machine to convert energy and record a video of it in action.

Έρευνα
4

Students will experiment with models for generating electricity and learn how a power plant works. They will then analyse a household electricity bill and compare household consumption with industrial consumption.

Έρευνα
5

Abstract: Students will learn about the complexities of energy production through conversation with an expert in the field of industry, electricity, or renewable energy.

Έρευνα
6

During a field trip to a Science Museum, students will tour displays and participate in workshops which deal with electrical energy and the human body, with a focus on actions that require energy.

Έρευνα
7

In this unit, students will engage in a research workshop to learn about wind energy and turbines. They will learn about the conversion of wind energy to mechanical and electrical energy, and investigate which factors affect turbine efficiency and yield through practical experiments.

Έρευνα
8

In this Learning Unit, students will see the theory they have studied so far put into practice during a physical or virtual tour of a power plant.

Δημιουργία
9

Students will take part in a competition to build the water turbine that can produce the most electrical energy. Using a variety of simple materials, students will design and build propellers that connect to a motor, attached to an analogue ammeter. They will test the efficiency of their turbine (motor + propeller) by inserting it into a stream of water and measuring the intensity of the current, which corresponds to the amount of electrical energy produced.

Δημιουργία
10

Students will reflect on their experiences and knowledge gained about energy production and use them to draft a position paper on the importance of saving energy at all levels – from the individual to the state. It will be sent to selected community members. The paper will be produced in collaboration with a language teacher.

Διαμοιρασμός
11

Students will plan and run activity stations for younger students at the school. The stations will reflect the content studied during the Learning Scenario, and will be offered to groups of students during recess or during relevant lessons.

Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού

Ιδιαίτερες στιγμές

 • LU4 (Χρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρωπο): Καθώς εξηγούσα στους μαθητές πώς παράγεται ο ηλεκτρισμός, κούνησα τον μαγνήτη μέσα στο χάλκινο πηνίο και άναψε το φως. Τότε κατάλαβαν πραγματικά πώς παράγεται ο ηλεκτρισμός!
 • LU9 (Η ενέργεια του νερού): Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, όταν οι μαθητές κατασκεύασαν πτερύγια υδάτινης ροής και είδαν στο αμπερόμετρο ότι πράγματι υπήρχε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας... Δεν πίστευα ότι ένα όργανο μέτρησης θα μπορούσε να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο!

Δύσκολες στιγμές

 • LU2 (Πηγές ενέργειας): Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Δραστηριοτήτων συνειδητοποίησα ότι οι οδηγίες στο φύλλο εργασιών δεν ήταν αρκετά σαφείς και πολλοί μαθητές δεν καταλάβαιναν τι έπρεπε να κάνουν. Νομίζω ότι έπρεπε να δώσω πιο ξεκάθαρες και λεπτομερείς οδηγίες και επίσης κάποιο παράδειγμα.

Γενικές συμβουλές

 • Οι δραστηριότητες για την ενέργεια του νερού (LU9) και την αιολική ενέργεια (LU7) περιλάμβαναν εμπειρίες χρήσης ειδικού εξοπλισμού. Αποδείχθηκαν πολύ σημαντικές για τους μαθητές, αλλά απαιτούσαν τη συνδρομή ειδικών από το μουσείο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει μόνος μου. Ενδεχομένως εδώ να παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία για να ζητήσετε βοήθεια από άλλα μέλη της κοινότητας, όπως οι γονείς και το υπόλοιπο σχολικό προσωπικό.