skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים אנושיים

מורה לשפה

הכנה מראש

תיאום עם המורה לשפה

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. מעורבות ואחריות חברתית.

מסרים ספציפיים

 • 1. שמירה/הגנה על הסביבה דורשת שיכנוע של הציבור לשנות את ההתנהגות שלו.

מושגים מרכזיים

 • אנרגיה מתחדשת
 • איכות הסביבה

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • פרשנות מדעית של נתונים וראיות
 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

עבודה בקבוצות- ניסוח נייר עמדה בהקשר של הצורך/החשיבות של מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות. למורה: הנחיות לכתיבת נייר עמדה ניתן למצוא: כאן וכאן

התלמידים יצטרכו להתייחס לנקודות הבאות:

-          למי הם רוצים לשלוח את נייר העמדה? לאיזה קובע מדיניות? (מנהל בית הספר? גורמים בעירייה – למי ? משרד האנרגיה?....)

-          למה חשוב להשתמש באנרגיות מתחדשות ולצמצם את השימוש באנרגיות מתכלות?

-          מה ניתן לעשות כדי לצמצם את השימוש באנרגיות מתכלות

-          לתת המלצה מעשית למי שיקבל את הנייר על פעולה/פעולות שניתן ליישם בטווח הקצר (או לפחות להתחיל ליישם)

step 2

שליחה של נייר העמדה לקובעי המדיניות הנבחרים.