skip to main content

מוכנים לפעולה?

מה

הקשרים האפשריים עם תכנית הלימודים שלך

 • הנדסה וטכנולוגיה
 • עיצוב
 • אזרחות
 • לשון
 • ביולוגיה
 • מדעי החברה

מי

האנשים שממלאים את תפקיד המורה

 • מורה (STEM)
 • מומחה/ית
 • מדריכ/ה ממוסד חינוך לא פורמלי
 • הורה
 • קובע/ת מדיניות
 • מישהו/י נוסף מצוות בית הספר
 • תלמידים

איפה

המקומות שבהם מתרחשת הלמידה

 • כיתה
 • בית
 • מוזיאון מדע
 • מעבדת מייק
 • מרחב למידה בחוץ
 • אזור תעשייה
 • מרחב למידה אחר בבית הספר

עם מי

בעלי העניין מהקהילה שאיתם תשתפו פעולה

 • משפחות
 • שירות קהילתי
 • עירייה
 • עסקים מקומיים

הרעיון הגדול

העולם מוכרח לעבור לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים. מדוע אם כן העולם עדיין ממשיך לצרוך אנרגיות שמיוצרות ממקורות כגון נפט, פחם וגז? מסתבר שהמעבר כרוך במחירים כגון נוחות, עלות, יעילות מופחתת, זמינות חלקית ועוד. בתרחיש הלמידה התלמידים ירכשו ידע וכלים להבנת הנושא תוך התנסות ומפגשים עם אנשי מקצוע להבנת המורכבות של שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים.

האתגר

יישום הידע והחוויות שצברו על נושא האנרגיה בכלל ועל החשיבות במעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות ברמה האישית, העירונית והארצית.

מטרות עיקריות

 • 1. להכיר וללמוד על מקורות אנרגיה מתחדשים ומתכלים.
 • 2. להבין את המורכבות של המעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות.
 • 3. להתנסות בבניית דגמים פועלים.
 • 4. לגבש עמדה ולנסח מסמך שמביע את עמדתם לגבי שימוש באנרגיות מתחדשות.

מסרים עיקריים

 • 1. שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים הוא מחויב המציאות על מנת שבני אדם יוכלו להמשיך לחיות על כדור הארץ.
 • 2. שימוש במקורות אנרגיה פוסיליים מכלה את משאבי כדור הארץ ומזהם את הסביבה אך יש לו יתרונות כמו יעילות גבוהה ביחס למקורות אנרגיה מתחדשים.
 • 3. שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים אינו פוגע במשאבי כדור הארץ ולא מזהם את הסביבה אך יש לו חסרונות כמו יעילות פחותה וצורך באגירה לשימוש רציף ביחס לשימוש במקורות אנרגיה פוסיליים.

תקציר

בתרחיש הלמידה הילדים ילמדו תוך התנסות ומפגשים עם אנשי מקצוע על היתרונות והחסרונות של מקורות אנרגיה מתחדשים ומקורות אנרגיה פוסיליים. במהלך התרחיש התלמידים יבקרו בתחנת כוח, יפגשו מומחים ויפעלו במוזיאון המדע כדי ללמוד על היבטים שונים של הפקת אנרגיה ממקורות שונים. תהליך הלמידה שעברו בתרחיש ייושם באמצעות תכנון ובניה של דגמים הפועלים במגוון סוגי אנרגיות, וכן בניסוח נייר עמדה לקהילה, שמביע את עמדתם לגבי שימוש באנרגיות מתחדשות.

יחידות לימוד (11)

חשיפה
1

הצגת הנושא וחשיפת ידע קודם של התלמידים לגבי המושג אנרגיה ואילו סוגי אנרגיה קיימים. התלמידים יחוו התנסות קצרה להמחשה של מעברי אנרגיה.

חקירה
2

התלמידים ילמדו על מקורות אנרגיה שונים - מקורות מתכלים ומקורות מתחדשים ועל היתרונות והחסרונות של כל מקור. התלמידים יתנסו ויצפו בהדגמות בליווי דף עבודה שימלאו באופן עצמאי..

חקירה
3

התלמידים ילמדו תוך צפייה בהדגמות וביצוע התנסויות, שישנם סוגים שונים של אנרגיה, שיכולה לעבור בין גופים ויכולה להפוך לסוג שונה – האנרגיה לא נעלמת ולא נוצרת יש מאין. במסגרת עבודת בית הם יתבקשו ליצור מכונת רוב גולדברג, שיש בה מעברי אנרגיה במכונה פעילה, לצלם סרטון ולשלוח למורה.

חקירה
4

התלמידים יתנסו עם דגמים להפקת חשמל, ויבינו כיצד פועלת תחנת כוח. בבית הם ינתחו את חשבון החשמל הביתי שלהם וישוו אותו לצריכה תעשייתית.

חקירה
5

התלמידים יפגשו עם בעל/ת מקצוע מתחומי התעשייה, החשמל והאנרגיה המתחדשת ויחשפו למורכבות שבשימוש באנרגיה ירוקה.

חקירה
6

במסגרת סיור במוזיאון התלמידים יסיירו בתערוכות העוסקות באנרגיה חשמלית ובגוף האדם תוך מתן דגש על פעולות הדורשות אנרגיה.

חקירה
7

התלמידים ישתתפו בסדנת חקר פעילה לחקר הגורמים המשפיעים על יעילותה של טורבינת רוח.

חקירה
8

התלמידים ישתתפו בסיור סיור וירטואלי או פיזי בתחנת כוח פחמית או תחנת כוח העושה שימוש באנרגיה חילופית, ויראו איך התיאוריה שלמדו מתבצעת במציאות.

בנייה
9

התלמידים ישתתפו בתחרות בין קבוצות לבניית טורבינת המים, שמפיקה הכי הרבה אנרגיה חשמלית. התלמידים יתכננו ויבנו מדחפים ממגוון חומרים פשוטים, המתחברים למנוע שמחובר למד זרם אנלוגי. בדיקת יעילות הפקת האנרגיה של הטורבינה (מנוע + מדחף) תתבצע באמצעות הכנסת הטורבינה לזרם מים ומדידת עוצמת הזרם המתקבלת (מדד לכמות האנרגיה החשמלית).

בנייה
10

התלמידים ישתמשו בכל הידע שצברו על מנת לנסח נייר עמדה לגורמים נבחרים בקהילה על החשיבות במעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות. מומלץ לקיים את הפעילות בשיתוף המורה לשפה.

שיתוף
11

תכנון והפעלה של עמדות הדרכה בנושא אנרגיה לתלמידים צעירים בבית הספר. עמדות ההדרכה ייבנו בהתאם לתכנים שנלמדו במהלך התרחיש ויועברו באופן חוויתי לקבוצות תלמידים במהלך ההפסקות או במהלך שיעורים ייעודיים.

משוב המורה

חווית "אהא"

 • 1. יחידת לימוד 4 (אנרגיה חשמלית בשירות האדם): במהלך הלמידה על הפקת אנרגיה חשמלית, הרגע שבו שקשקתי את המגנט בתוך סליל הנחושת ונורת הלד נדלקה היה מכונן! התלמידים ממש הבינו איך מפיקים אנרגיה חשמלית.
 • 2. יחידת לימוד 9 (אנרגיית מים – סדנת מייק): הרגע שבו התלמידים ראו שהמחוג זז באמפרמטר בעקבות זרימת המים על הטורבינה גרם להם להאמין שאכן זרם המים שמסובב את הטורבינה גורם ליצירת חשמל! לא חשבתי שמכשיר מדידה יכול להיות כל כך משמעותי!

חווית "או או"

 • 1. יחידה 2 (מקורות אנרגיה): במהלך "יריד ההתרחשויות" גיליתי שהתלמידים לא הבינו מה עליהם לעשות... אני חושבת שהייתי צריכה לתת הסבר ברור ומפורט יותר ולתת דוגמא או שתיים.

טיפים ורעיונות

 • ­הפעילויות של אנרגיית המים (יחידת לימוד 9) ושל אנרגית הרוח (יחידת לימוד 7), שכללו התנסות עם אביזרים ייחודיים, היו מאוד משמעותיות עבור הילדים אבל דרשו סיוע של אנשי מקצוע מהמוזיאון. אני לא חושב שהייתי יכולה לבנות את האביזרים בעצמי ויכול להיות שזו הזדמנות מצוינת להיעזר בגורמי קהילה אחרים כמו הורים ואנשי צוות נוספים מבית הספר.