skip to main content

Sunteți gata de acțiune?

Ce

Posibilele conexiuni cu programa școlară

 • Inginerie și Tehnologie
 • Știință
 • Științe fizice
 • Design
 • Cetățenie
 • Limbaj
 • Biologie
 • Științe Sociale

Cine

Persoanele care își asumă rolul de profesor

 • Profesor
 • Expert
 • Facilitator de educație informală
 • Părinte
 • Factorul de decizie politică
 • Personal școlar auxiliar
 • Elevii școlii

Unde

Locațiile în care are loc învățarea

 • Sală de clasă
 • Acasă
 • Muzeu / Centru de Știință
 • Laborator experimental
 • Spații în aer liber
 • Zone industriale
 • Alte spații în școală

Cu

Părțile interesate din comunitate cu care să colaborați

 • Familii
 • Servicii comunitare
 • Municipalitatea
 • Afaceri locale

Ideea cea mare

Acceptăm faptul că lumea trebuie să treacă la energie regenerabilă. Atunci de ce continuăm să ne bazăm pe energia produsă din surse neregenerabile, cum ar fi petrolul, cărbunele și gazele naturale? Trecerea la energia regenerabilă implică costuri, de la prețuri mai mari la eficiență redusă, pe care mulți nu sunt dispuși să le suporte. Trebuie să depășim aceste bariere. În acest Scenariu de Învățare, elevii vor înțelege mai bine complexitatea pe care o implică utilizarea energiei regenerabile și vor face argumente în favoarea schimbării!

Provocarea

Cum putem construi argumente pentru a ne îndepărta de energia produsă din surse neregenerabile și a ne apropia de o tranziție inevitabilă către energia regenerabilă?

Obiectivele principale

 • Să învețe despre sursele de energie regenerabile și neregenerabile.
 • Să înțeleagă complexitatea pe care o implică tranziția către energia regenerabilă.
 • Să experimenteze construirea unui prototip funcțional.
 • Formularea unei poziții și redactarea unui document care să exprime punctul de vedere al elevilor cu privire la utilizarea energiei regenerabile.

Mesaje principale

 • Tranziția către energia regenerabilă este o realitate necesară pentru ca oamenii să poată continua să trăiască pe Pământ.
 • Sursele de energie neregenerabilă epuizează resursele Pământului și poluează mediul înconjurător, dar au anumite avantaje față de sursele de energie regenerabilă, cum ar fi eficiența și randamentul ridicat.
 • Sursele de energie regenerabilă nu epuizează resursele Pământului și nu poluează mediul înconjurător, dar prezintă anumite dezavantaje în comparație cu combustibilii fosili, cum ar fi eficiența redusă și nevoia de stocare continuă.

Scurt rezumat

Elevii vor învăța despre avantajele și dezavantajele surselor de energie regenerabilă și neregenerabilă, prin învățare experiențială și prin întâlniri cu profesioniști. Elevii vor face un tur al unei centrale electrice, se vor întâlni cu experți și vor vizita un muzeu de știință pentru a învăța despre numeroșii factori implicați în producerea de energie din diferite surse. La sfârșitul Scenariului de Învățare, elevii se vor baza pe ceea ce au învățat pentru a proiecta și construi un model de sursă de energie regenerabilă și pentru a redacta o scrisoare de poziționare pentru comunitate, exprimându-și poziția cu privire la utilizarea energiei regenerabile.

Unități de învățare (11)

Pe scurt
1

Această unitate de învățare cuprinde o acumulare de cunoștințe pentru a verifica cunoștințele anterioare ale elevilor cu privire la conceptul de energie și la diferitele tipuri de energie care există. Aceștia vor participa la o scurtă activitate pentru a demonstra conversia energiei.

Cercetează
2

În această unitate de învățare, elevii vor afla care sunt sursele de energie disponibile pe Pământ. Energia poate fi extrasă atât din surse regenerabile, cât și din surse neregenerabile. Fiecare sursă de energie are avantaje și dezavantaje. Ei vor explora aceste aspecte prin experimente și demonstrații.

Cercetează
3

Prin demonstrații și învățare individuală, elevii vor învăța despre diferite tipuri de energie. Ei vor vedea cum energia poate trece între corpuri și poate fi transformată într-un alt tip de energie, dar nu poate fi nici creată, nici distrusă. Acasă, ei vor construi o mașină Rube Goldberg pentru a transforma energia și vor înregistra un filmuleț video cu ea în acțiune.

Cercetează
4

Elevii vor experimenta cu modele de generare a energiei electrice și vor învăța cum funcționează o centrală electrică. Apoi vor analiza o factură de electricitate a unei gospodării și vor compara consumul casnic cu cel industrial.

Cercetează
5

Rezumat: Elevii vor învăța despre complexitatea producției de energie prin intermediul unei conversații cu un expert în domeniul industriei, al electricității sau al energiei regenerabile.

Cercetează
6

În timpul unei excursii la un muzeu de științe, elevii vor vizita exponate și vor participa la ateliere de lucru care se referă la energia electrică și la corpul uman, cu accent pe acțiunile care necesită energie.

Cercetează
7

În această unitate de învățare, elevii se vor implica într-un workshop pentru a învăța despre energia eoliană și turbine. Ei vor învăța despre conversia energiei eoliene în energie mecanică și electrică și vor cerceta care sunt factorii care influențează eficiența și randamentul turbinelor prin experimente practice.

Cercetează
8

În această unitate de învățare, elevii vor vedea cum teoria studiată până acum este pusă în practică în timpul unui tur fizic sau virtual al unei centrale electrice.

Crează
9

Elevii vor participa la un concurs pentru a construi turbina de apă care poate produce cea mai mare cantitate de energie electrică. Folosind o varietate de materiale simple, elevii vor proiecta și construi elice care se vor conecta la un motor, atașat la un ampermetru analogic. Ei vor testa eficiența turbinei lor (motor + elice) introducând-o într-un curent de apă și măsurând intensitatea curentului, care corespunde cantității de energie electrică produsă.

Crează
10

Elevii vor reflecta asupra experiențelor și cunoștințelor dobândite despre producția de energie și le vor folosi pentru a redacta un document de poziție privind importanța economisirii energiei la toate nivelurile - de la cel individual la cel de stat. Aceasta va fi trimisă unor membri selectați ai comunității. Documentul va fi realizat în colaborare cu un profesor de limba română sau comunicare

Distribuie
11

Elevii vor planifica și vor organiza stații de activități pentru elevii mai mici din școală. Stațiile vor reflecta conținutul studiat în timpul Scenariului de învățare și vor fi oferite grupurilor de elevi în timpul pauzelor sau în timpul lecțiilor relevante.

Feedback-ul profesorului

Momente AHA!

 • LU4 (Utilizarea umană a energiei electrice): În timp ce îi învățam pe elevi cum se generează electricitatea, când am scuturat magnetul din interiorul bobinei de cupru și s-a aprins lumina, elevii au înțeles cu adevărat cum se generează electricitatea!
 • LU9 (Energia apei): În timpul atelierului, când elevii au construit aripi pentru apa curgătoare și au văzut pe ampermetru că se producea de fapt o producție de electricitate... Nu credeam că un instrument de măsură poate fi atât de important!

Momente Uh oh!

 • LU2 (Surse de energie): În timpul Târgului de activități am realizat că instrucțiunile de pe fișa de lucru nu erau suficient de specifice și mulți dintre elevi nu au înțeles ce trebuie să facă. Cred că ar trebui să dăm instrucțiuni mai clare și mai detaliate și, de asemenea, să le oferim elevilor un exemplu.

Sfaturi generale

 • Activitățile privind energia apei (LU9) și energia eoliană (LU7) au inclus experiența cu echipamente unice și au fost foarte semnificative pentru elevi, dar au necesitat asistența experților din muzeu, lucru pe care nu sunt sigur că l-aș fi putut face singur. Ar putea fi o oportunitate de a obține ajutor din partea altor membri ai comunității, cum ar fi părinții și alți membri ai personalului școlii.