skip to main content

מוכנים לפעולה?

מה

הקשרים האפשריים עם תכנית הלימודים שלך

 • מדעי כדור הארץ והחלל
 • מדעי החיים
 • עיצוב
 • הנדסה וטכנולוגיה
 • אומנות
 • אזרחות
 • מתמטיקה

מי

האנשים שממלאים את תפקיד המורה

 • מורה (STEM)
 • מומחה/ית
 • מישהו/י נוסף מצוות בית הספר
 • תלמידים
 • הורה
 • חבר/ת קהילה
 • קובע/ת מדיניות

איפה

המקומות שבהם מתרחשת הלמידה

 • כיתה
 • מעבדת מייק
 • מרחב למידה אחר בבית הספר
 • אזור תעשייה
 • מרחב למידה בחוץ
 • מרחב דיגיטלי
 • אזור מסחר
 • בית

עם מי

בעלי העניין מהקהילה שאיתם תשתפו פעולה

 • עסקים מקומיים
 • עירייה
 • משפחות
 • בתי ספר אחרים
 • אקדמיה

הרעיון הגדול

מחזור החיים של המוצרים המקיפים אותנו משפיע על היבטים רבים מחיינו. סוף חיי המוצר הוא השלב בו המוצר הופך לפסולת. כמות הפסולת מושפעת מכמות המוצרים המסיימים את חייהם וסוג הפסולת מושפעת מהרכב המוצרים. הפסולת היום היא אחד האתגרים הגדולים בארץ ובעולם. מצד אחד הפסולת גורמת לזיהומים שונים, תופסת שטח, וגורמת להידללות חומרי גלם. מצד שני ניתן להסתכל על פסולת כמשאב לחומרי גלם. במקרה הזה ההסתכלות הזו היא מורכבת מאוד וכדי שניתן יהיה לנצל את חומרי הגלם צריך לתכנן מוצרים באופן נכון. נושא הפסולת מונע ומניע את הכלכלה העולמית, משפיע על הסביבה ומאחר שכך מניע את תחומי המחקר המדעי והחיפוש אחר פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים. המטרות הן לאפשר עתיד בר קיימא בעולם בו אנו מנצלים משאבים וגורמים לגרעון של חומרים שהדורות הבאים עלולים להרגיש בחסרונם. במהלך התרחיש יש חשיבות גדולה לפגישות עם מומחים, יזמים קהילתיים ועובדי רשות שעוסקים בפסולת באופן יומיומי. המפגש הזה מבהיר את חשיבות העיסוק בנושא וגם מאפשר לתלמידים להבין שהעיסוק הוא חשוב אבל גם מעניין מאוד, מאתגר, נוגע בהרבה תחומי עיסוק (הנדסה, תפעול וניהול, מדעים שונים, עיצוב תעשייתי, חינוך, אומנות תכנון, מגזר שלישי ועוד) וגם יש נוטע תקווה לייצר שינוי.

האתגר

לחשוב, לתכנן ולבצע יוזמות שיובילו להפחתת כמות הפסולת בבית הספר, בשכונה, בעיר, בארץ או באופן גלובאלי, או יוזמות שיסייעו בטיפול בפסולת כך שניתן יהיה למחזר חומרי גלם. היוזמות יתמקדו בתחומים של ביגוד, וחפצים שימושיים במסגרת בית הספר, מזון, ומיחזור פסולת. האתגר הגדול הוא להפחית את כמות הפסולת.

מטרות עיקריות

 • א. התלמידים יילמדו על בעיית הפסולת כבעיה בעולם, בארץ ובעיר שלהם.
 • ב. התלמידים יבינו ויוכלו להסביר את המורכבות של הטיפול בפסולת.
 • ג. התלמידים יכירו פתרונות ודרכי התמודדות ברמת ששת ה-R.
 • ד. התלמידים יתכננו ויבצעו פרויקט שעוסק בפסולת או בפתרון לבעיית פסולת.

מסרים עיקריים

 • 1. חייבים לנהל את הפסולת שאנחנו מייצרים כדי שהקהילות שלנו יהיו מקיימות יותר.
 • 2. הפחתת הצריכה היא הפתרון המרכזי לצמצום הפסולת.
 • 3. ניתן לטפל בפסולת בדרכים שונות.
 • 4. יש דרכים רבות להפחית, למחזר ולהשתמש מחדש ממוצרים.

תקציר

בתרחיש הלמידה הזה התלמידים יחקרו וילמדו מהי פסולת, אילו סוגי פסולת, איך מיוצרת הפסולת ועל ידי מי. הם יחקרו את מחזור חייהם של מוצרים שונים ויבינו כי יש לחשוב על סוף חייהם של מוצרים ולא רק על יצירתם. התלמידים יכירו את ההשלכות של תרבות הצריכה שלנו וכמה פסולת אנחנו מייצרים. התלמידים יבינו כי כמויות הפסולת שאנחנו מייצרים גורמים לבעיות קשות בתחומי חיים רבים ברמה העולמית, הארצית והמקומית. התלמידים יפגשו אנשי מקצוע, פעילים ואקטיביסטים חברתיים וקובעי מדיניות העוסקים בתחום הפסולת ומנסים להתמודד איתה. במהלך התרחיש התלמידים יחשבו, יתכננו ויבצעו פרויקט המנסה למצוא פתרון לבעיות הפסולת.

יחידות לימוד (10)

חשיפה
1

ביקור בפארק המיחזור חירייה יחידה 1 א' ביקור בפארק המיחזור ומפעל ה-RDF בו התלמידים נחשפים לנתונים וידע בסיסי בנושא הפסולת בעולם ובארץ. התלמידים מבקרים במרכז המחזור ולומדים על המסלולים השונים שעוברים מוצרים מהרגע שהם נזרקים. הם לומדים על ההשלכות והמחיר של הפסולת בארץ ובעולם ומכירים מספר פתרונות בנושא. יחידה 1 ב' סדנת פירוק נעליים בה התלמידים לומדים על המורכבות של מיחזור דרך פירוק נעל והבנה כמה חומרים מרכיבים נעליים. יחידה 1 ג' (בחירה) מפגש עם פעיל חברתי המציע פתרון לבעיית הפסולת ומדגים כלכלה מעגלית.

חקירה
2a

מפגש וראיון עם נציג העירייה העוסק בטיפול בפסולת. התלמידים מכינים שאלות לנציג העירייה ומשוחחים אתו. נחשפים לאתגרים העומדים בפני רשות מקומית או עירייה. הרגישות החברתית והתמודדות עם סביבה רב תרבותית, בעיות תשתית, אתגרים של תקציב ודרכי התמודדות עם כל אלו.

חקירה
2b

התלמידים עובדים בקבוצות וחושבים על רעיון לפרויקט העוסק בפסולת שיצטרכו להציג בהמשך התרחיש. הם צריכים לחשוב על נושא – להגדיר את הבעיה ולהבין אם הם רוצים להציע פתרון או להעלות מודעות. התלמידים יגדירו איפה ועם מי יישמו את הפרויקט- האם הוא פרויקט ברמה הבית ספרית, ברמה השכונתית או הארצית או משהו הרבה יותר כללי במרחב הווירטואלי. הם ינסחו מסמך מסודר המגדיר את הרעיון שלהם.

חקירה
3a

למידה וחקר נושא הקשר בין מזון-פסולת וכלכלה מעגלית ע"י ביקור במתקן קומפוסט שכונתי ומפגש עם מי שמפעיל אותו וביקור בגמ"ח או ארגון העוסק בצמצום השלכת מזון לפח. כיתת הפיילוט בירושלים ביקרה במתקן הקומפוסט של בית הספר ראשית.

חקירה
3b

התלמידים כבר החלו לחשוב על הפרויקטים ובמהלך הזה כדי לחשוף אותם לעוד בעיות והיבטים של הבעיות וגם לבעלי עניין נוספים ושחקנים חשובים המסייעים להתמודד עם הבעיות. התלמידים יבקרו או יפגשו פעילים במגזר השלישי העוסקים בהפחתת השלכת מזון, חלוקה שווה יותר של מזון ועוד פתרונות שונים.

חקירה
3c

חלק א' ביקור במוזיאון המדע בירושלים - פעילות של חקר, ו"מייק" (Hands on). במפעל הפלסטיק- התלמידים מיינו פלסטיק, גרסו, והכינו מוצרים חדשים מפתיתי הפלסטיק בהתכה ובהזרקה. בנושא קרטון התלמידים הכירו את הקרטון כחומר גלם ולמדו לעבוד עם קרטון.

בנייה
4

חלק ב' מפגש ושיחה עם מעצב תעשייתי על עיצוב מוצרים והתחשבות בבעיית הפסולת. למידה על מושגים כמו מ"עריסה לעריסה", "בניה ירוקה" ועוד.

בנייה
5

עבודה בקבוצות על פרויקטים והצגת הפרויקטים למשוב עמיתים ושופטים. לאחר ביקורת עמיתים, בוחרים את הפרויקטים אותם ישלימו.

שיתוף
6

התלמידים מציגים לקהילת בית הספר ולהורים את הפרויקטים.

שיתוף
7

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!

משוב המורה

חווית "אהא"

 • • מפגש עם מומחים חשוב מאוד ומפתיע. התלמידים למדו כי יש עיסוקים רבים הנוגעים בתחום האשפה.
 • • היציאה מחוץ לבית ספר חשובה מאוד- חשוב מאוד לבקר באתר טיפול בפסולת כי שם התלמידים חווים את עוצמת הבעיה.
 • • פעילויות "hands on" חשובות מאוד להבנת עקרונות העיצוב והקושי למחזר.

חווית "או או"

 • • קשה מאוד ליישם פרויקטים- בגלל השותפים המרובים ובגלל המורכבות.
 • • קשה למצוא מועדים ליציאות מרובות.

טיפים ורעיונות

 • נסו לצאת מהכיתה ומבית ספר כמה שיותר
 • חשוב לחשוף למגוון בעלי מקצוע ופעילים חברתיים- זה נותן לתלמידים השראה.
 • חשוב לסייע לתלמידים להגדיר את הפרויקט באופן ברור ובהיר- כדי שיוכלו לבצעו.