skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

הכנה מראש

להכין דגמי דינמו  ו/או לקנות קיטים ודינמו גדול

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. היכרות והתנסות עם טכנולוגיות שונות להפקת אנרגיה חשמלית.
 • 2. תיאור סוגים של תחנות חשמל והסבר היתרונות והחסרונות בשימוש בכל אחת מהן.
 • 3. העלאת מודעות לכך שמכשירים חשמליים צורכים אנרגיה בכמות משתנה.
 • 4. השוואה בין צריכת חשמל ביתית לצריכה תעשייתית.

מסרים ספציפיים

 • 1. אנרגיה חשמלית היא אחת מסוגי האנרגיה.
 • 2. ניתן להפיק אנרגיה חשמלית ממקורות אנרגיה שונים.

מושגים מרכזיים

 • אנרגיה חשמלית
 • תחנת כוח

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • פרשנות מדעית של נתונים וראיות
 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • פיתוח ושימוש במודלים
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שימוש במתמטיקה וחשיבה חישובית
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות
 • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

 • התמודדות עם חוסר ודאות
 • הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה
 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

כיצד מייצרים אנרגיה חשמלית? מה זה דינמו? המורה מדגימה יצירת אנרגיה חשמלית (הדלקת נורה) באמצעות דינמו גדול.

step 2

התנסות בקבוצות - שימוש בסלילים ובמגנטים על מנת להדליק נורות לד - התלמידים מייצרים אנרגיה חשמלית באמצעות הנעת מגנטים בתוך סליל. כדאי ללוות את ההתנסות בשאילת שאלות- האם כששמים את המגנט בסליל בלי להניע אותו ביחס לסליל קורה משהו? האם נוצרת אנרגיה? כיצד אפשר להדליק את הנורה?

step 3

אופציונלי – בניית דינמו בזוגות והתנסות (ר' קישור בחלק של המשאבים)

step 4

סרטון על תחנת כוח המורה תקרין את הסרטון ותקיים דיון עם התלמידים בנושא: כיצד עובדת תחנת כוח? מהם סוגי תחנות הכוח הקיימות? אילו מקורות אנרגיה יכולים שמש לסיבוב הטורבינה? התייחסות למקורות אנרגיה מתכלים שמזהמים את הסביבה.

step 5

מעקב אחר צריכת החשמל הביתית – משימה עצמאית לביצוע בבית באופן עצמאי או בעזרת הורים  תוך שימוש באתר אופק- הספקים וצריכת חשמל ביתית - בנוסף התלמידים יתבקשו לכתוב מהן ההשלכות של צריכת חשמל גבוהה וכיצד יש ביכולתם לצמצם את צריכת החשמל.