skip to main content

Készen áll, hogy továbblépjen?

Mi / Mit

Lehetséges kapcsolódás az Ön tanmenetéhez

 • Mérnöki és műszaki tudományok
 • Tudomány
 • Fizikai tudományok
 • Tervezés
 • Állampolgári ismeretek
 • Nyelv
 • Biológia
 • Társadalomtudományok

Ki

Az oktatói szerepet betöltő személyek

 • Tanár
 • Szakértő
 • Az informális oktatás képviselője
 • Szülő
 • Politikai döntéshozó
 • Egyéb iskolai személyzet
 • Iskolai tanulók

Hol

Az oktatás helyszínei

 • Tanterem
 • Otthon
 • Tudományos múzeum/központ
 • Alkotóműhely
 • Külső terek
 • Ipari területek
 • Iskolán belüli egyéb terek

Kivel

Az együttműködésbe bevonható közösségi szereplők

 • Családok
 • Közösségi szolgáltatások
 • Önkormányzat
 • Helyi vállalkozások

A nagy ötlet

Elfogadjuk, hogy a világnak át kell állnia a megújuló energiára. Mégis eddig a nem megújuló energiahordozókat használtuk, mint kőolaj, földgáz, kőszén. A megújuló energiára való áttérés olyan költségekkel jár, a magasabb áraktól kezdve a hatékonyság csökkenéséig, sokan viszont nem hajlandóak viselni az ezzel járó költségeket. Le kell győznünk ezeket az akadályokat. Ebben a tanulási folyamatban a diákok mélyebben megértik s a megújuló energiaforrások használatát, és érvelnek a változás mellett.

A kihívás

Hogyan tudjuk megalapozni a nem megújuló energiaforrásokból átalakított energiától való eltávolodást, és hogyan tudunk közelebb kerülni a megújuló energiára való elkerülhetetlen átálláshoz?

Fő célok

 • Ismerjék meg a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat.
 • A megújuló energiára való áttérés összetettségének megértése.
 • Tapasztalat egy működő prototípus építésében.
 • Tapasztalat egy működő prototípus építésében. 4. Fogalmazzanak meg egy álláspontot és készítsenek egy dokumentumot, amely tükrözi a tanulók véleményét a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatban.

Fő üzenetek

 • A megújuló energiára való áttérés szükséges valóság ahhoz, hogy az emberek továbbra is élhessenek a Földön.
 • A nem megújuló energiaforrások kimerítik a Föld erőforrásait és szennyezik a környezetet, de bizonyos előnyökkel rendelkeznek a megújuló energiaforrásokkal szemben, mint például a nagy hatékonyság.
 • A megújuló energiaforrások nem merítik ki a Föld erőforrásait és nem szennyezik a környezetet, de a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest bizonyos hátrányokkal rendelkeznek, mint például a kisebb hatékonyság és a folyamatos tárolás szükségessége.

Rövid összefoglaló

A hallgatók megismerkednek a megújuló és nem megújuló energiaforrások előnyeivel és hátrányaival, a tapasztalati tanulás és a szakemberekkel való találkozás révén. A tanulók egy erőműbe látogatnak el, szakértőkkel találkoznak, és ellátogatnak egy tudományos múzeumba, hogy megismerjék a különböző forrásokból történő energiatermelés számos tényezőjét. A tanulási forgatókönyv végén a tanulók a tanultak alapján megtervezik és megépítik egy megújuló energiaforrás modelljét, és a közösség számára egy állásfoglalást fogalmaznak meg, amelyben kifejezik álláspontjukat a megújuló energiaforrások használatával kapcsolatban.

Foglalkozások (11)

Rövid összefoglaló
1

Ez az egység egy tudásgyűjtésből áll, amelynek célja, hogy megállapítsa a tanulók előzetes tudását az energia fogalmáról és a különböző energiatípusokról. Rövid tevékenységben vesznek részt az energiaátalakítás bemutatására.

Kutatás
2

Ezen a foglalkozáson a diákok megtudják, hogy milyen energiaforrások állnak rendelkezésre a Földön. Az energiát megújuló és nem megújuló forrásokból egyaránt át lehet alakítani. Mindegyik energiaforrásnak vannak előnyei és hátrányai. Ezeket kísérleteken és bemutatókon keresztül fogják felfedezni.

Kutatás
3

A diákok bemutatókon és önálló tanuláson keresztül megismerkednek a különböző energiatípusokkal. Meglátják, hogy az energia hogyan adódhat át, és hogyan alakulhat át más típusú energiává, de nem hozható létre és nem semmisíthető meg. Otthon egy Rube Goldberg-gépet építenek az energia átalakítására, és videót készítenek róla működés közben.

Kutatás
4

A tanulók kísérleteznek az áramátalakító modellekkel, és megtanulják, hogyan működik egy erőmű. Ezután elemeznek egy háztartási villanyszámlát, és összehasonlítják a háztartási fogyasztást az ipari fogyasztással.

Kutatás
5

A hallgatók az energiatermelés összetettségét ismerik meg az ipar, a villamos energia vagy a megújuló energiák területén dolgozó szakértővel folytatott beszélgetésen keresztül.

Kutatás
6

Egy tudományos múzeumba tett kirándulás során a diákok megtekintik a kiállítást és részt vesznek olyan műhelymunkákban, amelyek az elektromos energiával és az emberi szervezettel foglalkoznak, különös tekintettel az energiát igénylő cselekvésekre.

Kutatás
7

Ebben az egységben a diákok egy kutatóműhelyben vesznek részt, hogy megismerjék a szélenergiát és a turbinákat. Megismerkednek a szélenergia mechanikai és elektromos energiává történő átalakításával, és gyakorlati kísérleteken keresztül megvizsgálják, hogy mely tényezők befolyásolják a turbina hatékonyságát.

Kutatás
8

Ebben a tanulási egységben a tanulók az eddig tanult elméletet egy erőmű fizikai vagy virtuális megtekintése során a gyakorlatban is megismerhetik.

Megvalósítás
9

A diákok versenyen vesznek részt, hogy megépítsék azt a vízturbinát, amelyik a legtöbb elektromos energiát tudja termelni. A diákok különböző egyszerű anyagok felhasználásával propellereket terveznek és építenek, amelyek egy motorhoz csatlakoznak, amely egy analóg amperórához van csatlakoztatva. Az általuk készített turbina (motor + propeller) hatékonyságát úgy tesztelik, hogy vízáramba helyezik, és mérik az áram erősségét, ami megfelel a termelt elektromos energia mennyiségének.

Megvalósítás
10

A diákok az energiatermeléssel kapcsolatos tapasztalataik és a megszerzett ismereteik alapján állásfoglalást készítenek az energiatakarékosság fontosságáról minden szinten - az egyéntől az államig. Ezt elküldik a közösség kiválasztott tagjainak. A dokumentumot egy nyelvtanárral együttműködve készítik el.

Megosztás
11

A diákok az iskola fiatalabb diákjai számára terveznek és működtetnek tevékenységi állomásokat. Az állomások a tanulási forgatókönyv során tanult tartalmakat tükrözik, és a szünetekben vagy a vonatkozó órákon kínálják fel őket a diákcsoportoknak.

Oktatói visszajelzés

Aha pillanatok

 • (Az elektromos energia emberi felhasználása): Amikor a tanulóknak azt tanítottam, hogyan keletkezik az elektromosság, és amikor megráztam a mágnest a rézspirálban, és a fény kigyulladt, a tanulók valóban megértették, hogyan keletkezik az elektromos tér!
 • (vízenergia): A műhelymunka során, amikor a turbinákat építettek az áramló vízben, és az ampermérőn látták, hogy valóban áramot termelnek... Nem gondoltam volna, hogy egy mérőműszer ilyen jelentőséggel bírhat!

Uh oh pillanatok

 • (Energiaforrások): A tevékenységek végrehajtása során rájöttem, hogy a feladatlapon szereplő utasítások nem voltak elég pontosak, és sok diák nem értette, mit kell tennie. Azt hiszem, világosabb és részletesebb utasításokat kellett volna adnom, és példát is kellett volna mutatnom a tanulóknak.

Általános tippek

 • A vízenergiával (9.foglalkozás) és a szélenergiával (7.foglalkozás) kapcsolatos tevékenységek egyedi berendezésekkel kapcsolatos tapasztalatokat tartalmaztak, és nagyon tartalmasak voltak a diákok számára, de a múzeum szakértőinek segítségét igényelték, amit nem vagyok biztos benne, hogy magam is el tudtam volna végezni. Lehetséges, hogy más közösségi tagok, például szülők és más iskolai alkalmazottak segítségét is igénybe lehet venni.