skip to main content

Έτοιμοι για δράση;

Τι

Πιθανές συνδέσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα

 • Γεωεπιστήμες και διαστημικές επιστήμες
 • Βιοεπιστήμες
 • Σχεδίαση
 • Μηχανευτική και τεχνολογία
 • Τέχνες
 • Πολιτική αγωγή
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές επιστήμες

Ποιος

Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού

 • Εκπαιδευτικός
 • Ειδικός - εμπειρογνώμονας
 • Λοιπό σχολικό προσωπικό
 • Μαθητές του σχολείου
 • Γονέας
 • Μέλος της κοινότητας
 • Διαμορφωτής πολιτικής

Πού

Οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις

 • Σχολική τάξη
 • Εργαστήριο δημιουργίας
 • Άλλοι σχολικοί χώροι
 • Βιομηχανικές περιοχές
 • Υπαίθριοι χώροι
 • Ψηφιακός χώρος
 • Εμπορικές ζώνες
 • Σπίτι

Με

Τα μέλη της κοινότητας για ευκαιρίες συνεργασίας

 • Τοπικές επιχειρήσεις
 • Δήμος
 • Οικογένειες
 • Άλλα σχολεία
 • Ακαδημαϊκή κοινότητα

Η μεγάλη ιδέα

Σε όλο τον κόσμο, άπειροι τόνοι υλικών απορρίπτονται από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τους δημόσιους οργανισμούς - συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Βασική παράμετρος για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος είναι η κατανόηση των διαφόρων ειδών απορριμμάτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, αλλά και των διαφόρων τρόπων για την αποτελεσματική και παραγωγική διαχείρισή τους. Θέλουμε η σχολική μας κοινότητα να δείξει τον δρόμο.

Η πρόκληση

Πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές οι οποίες θα φέρουν τα σχολεία πιο κοντά στον στόχο των μηδενικών απορριμμάτων;

Κύριοι στόχοι

 • Κατανόηση του περιεχομένου της εργασίας διεξάγοντας πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.
 • Διερεύνηση των διάφορων τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της επικοινωνίας με επιχειρήσεις, οργανώσεις και ειδικούς στην τοπική κοινότητα.
 • Δημιουργία λύσεων για τα σχολεία/κτίρια μηδενικών απορριμμάτων και διαμοιρασμό τους με την τοπική κοινότητα.
 • Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ικανότητα να υποκινήσουν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ώθηση της επιθυμητής αλλαγής.
 • Μάθηση μέσω πειραματισμού.

Κύρια μηνύματα

 • Πρέπει να διαχειριστούμε τα απορρίμματα που παράγουμε για να καταστήσουμε την κοινότητά μας πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον.
 • Μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα με διάφορους τρόπους.
 • Υπάρχουν απλοί τρόποι για να μειώσουμε, να ανακυκλώνουμε και να επαναχρησιμοποιούμε τα απορρίμματα.
 • Τα πειράματα μας μαθαίνουν πολλά

Σύντομη περίληψη

Σε αυτό το Εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το σχολικό περιβάλλον και τον γύρω χώρο ως περίπτωση μελέτης για να μάθουν περισσότερα για τα υλικά απορρίμματα. Θα επικεντρωθούν σε έναν περιορισμένο αριθμό υλικών και θα εργαστούν πρακτικά ώστε να συνδέσουν άμεσα αυτά τα μεγάλα και σύνθετα ζητήματα με την καθημερινή ζωή τους. Θα διερευνήσουν τα απορρίμματα που παράγονται στο σχολείο, θα εξερευνήσουν τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις, τα αρμόδια συμβούλια και οι βιομηχανίες διαχειρίζονται τα απορρίματά τους στην περιοχή τους και θα μιλήσουν με ειδήμονες της περιοχής τους. Αποκτώντας αυτές τις γνώσεις, οι μαθητές θα βρουν τρόπους παρέμβασης για να ελαχιστοποιήσουν τα απορρίμματα από πλαστικό, τροφές και χαρτί στο σχολείο τους και πρότυπες λύσεις για να έρθει πιο κοντά το σχολείο τους στον στόχο να αποτελέσει ένα κυκλικό σύστημα.

Εκπαιδευτικές Ενότητες (10)

Σύνοψη
1

To understand the concept of by-products, students will send out interview questions to local businesses via email (e.g. cafes, fast food, corner shop, laundrettes, etc). Students will use questionnaires to record the types, quantities and management of the waste produced in these businesses, giving them a broader context before looking at waste in their immediate environment (school).

Έρευνα
2a

Students will visit/virtually tour a local refuse centre to investigate the process of waste being broken down and how recycled materials are separated into material groups, cleaned, and shredded. Through primary and secondary research, students will gain an understanding of the scale of human waste production and disposal in their area.

Έρευνα
2b

Students will engage in a scientific investigation of each of the three waste strands. First, they will investigate how food waste can be used as biofuel, analysing different foods’ energy content, exploring the question, “How long could we heat the school using food waste?” Next, they will investigate the amount of waste paper produced, and make their own recycled paper. Finally, students will conduct an investigation of single use vs bags for life, and standard plastic bags vs biodegradable bags.

Έρευνα
3a

Students will visit local manufacturers to understand how waste and sustainability are considered at a commercial level. They discuss how this should impact the school’s processes (identified with the Business Manager in Learning Unit 2b).

Έρευνα
3b

Students will watch a video from Harri, an employee at the Ellen MacArthur foundation, who is trying to change the design industry to reduce waste (e.g. waste fabric, waste from dying/colouring). Students will consider textiles used in fashion/art and will discuss what makes something ‘waste’ vs. recyclable. They will also take part in a Lego Circular Economy workshop.

Έρευνα
3c

Students will learn about different approaches to managing waste and see which applies to the retail, industry and school examples looked at so far. Students will visit a local plastic-free shop to learn about some of the challenges they face putting the concept into action. Students will explore whether any of their methods could be replicated in school (i.e. school canteen) and discuss ideas with the shop’s customers for feedback to inform activities undertaken in Learning Unit 5.

Δημιουργία
4

In this unit students will experience different approaches to managing waste identified in Learning Unit 3, by looking at food, paper and plastic waste. They will use this knowledge to inform their own solution towards reducing school waste (Learning Unit 5). Firstly, students will investigate the design of a product/system to facilitate redistribution of unused food within school, for those in need. Next, they will be challenged to design a use for waste cardboard boxes. Finally, students will generate, develop and prototype ideas for recycling/repurposing discarded plastic drink bottles.

Δημιουργία
5

Students will choose one of the three areas of waste (food, paper/card, plastic), and supported by what they’ve experienced so far, produce a personal response in the form of a product/solution based on one of the 6Rs to work towards a circular economy in the school. They will follow the ‘waste’ journey and material flow of their chosen area to identify at which stages in its lifecycle it can be improved or exploited, and develop ideas for products/systems that can solve the problem and reduce or eliminate the waste produced.

Διαμοιρασμός
6

Students will present ideas to the head teacher and experts they have worked with throughout the project, using data acquired from their visits and scientific investigations as well as models and prototypes developed. They may also create a video showcasing how to make other buildings more sustainable, to be shared with other organisations and their partner primary school.

Διαμοιρασμός
7

Students will have the opportunity to become school Eco Ambassadors, pitching a proposal and creating a zero waste School with the help of a panel of local changemakers. This is an optional Learning Unit for schools who want to implement students’ solutions long term within the school. This Learning Unit can last up to 12 months.

Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού

Ιδιαίτερες στιγμές

 • Το σχολείο δοκίμασε διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους φτιάχνοντας δύο ομάδες μαθητών. Για παράδειγμα, για τη συνέντευξη ενός εμπειρογνώμονα, η μία ομάδα μαθητών αφιέρωσε χρόνο για να προετοιμάσει τις ερωτήσεις της. Σε αυτή την ομάδα υπέβαλαν ερωτήσεις όλοι οι μαθητές, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση. Οι μαθητές της άλλης ομάδας δεν είχαν προετοιμαστεί αναλόγως. Ερωτήματα τέθηκαν μόνο από 3-4 μαθητές. Η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής μεθόδου μπορούν να επηρεάσει τη συμπεριληπτικότητα στη μάθηση.
 • Οι ομάδες των απροετοίμαστων μαθητών ήταν πιο πιθανό να κάνουν ερωτήσεις σε ανεπίσημο παρά σε επίσημο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι σε επίσημο πλαίσιο, οι μαθητές νιώθουν ότι θα πρέπει να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο.
 • Οι εμπειρογνώμονες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, καθώς τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες και ανθρώπους.
 • Το Εκπαιδευτικό σενάριο αποτέλεσε περισσότερο ένα εργαλείο για το χτίσιμο των ηγετικών δεξιοτήτων των μαθητών και την προσωπική τους ανάπτυξη (την οποία ονόμασαν "κουλτούρα κεφαλαίου") παρά απλώς για να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις.

Δύσκολες στιγμές

 • Το σχολείο "έτρεξε" το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών σεναρίων σε διάφορα μαθήματα (Φυσικές Επιστήμες, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Σχεδιασμός και Τεχνολογία). Επομένως κάποιοι μαθητές δεν διδάχθηκαν τις Εκπαιδευτικές ενότητες με τη σειρά. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις Εκπαιδευτικές ενότητες μπορούσαν να σταθούν αυτόνομα, όλοι οι μαθητές σημείωσαν καλές επιδόσεις, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν (άρα οι Εκπαιδευτικές ενότητες δεν χρειάζεται να υλοποιούνται με συγκεκριμένη σειρά).

Γενικές συμβουλές

 • Προσπαθήστε να βγαίνετε έξω από τη σχολική αίθουσα περισσότερο .
 • Για να υλοποιήσετε το Εκπαιδευτικό σενάριο, αξιοποιήστε πολλούς εκπαιδευτικούς με διαφορετική ειδίκευση.
 • Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο στο μάθημα της φυσικής (οι μαθησιακές ενότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα μαθήματα της φυσικής, του σχεδιασμού και της τεχνολογίας, της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών - εκεί όπου τα παιδιά πραγματοποίησαν τα περισσότερα από τα ερευνητικά μέρη του μαθησιακού σεναρίου, ήταν στα μαθήματα των παραστατικών τεχνών).
 • Καθ' όλη τη διάρκεια του Εκπαιδυετικού σεναρίου, αξιοποίησαν 6/7 εκπαιδευτικούς.
 • Βοήθησε το σχολείο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς περισσότερες δυνατότητες.
 • Σε ομάδα που "έτρεξε" μια Εκπαιδευτική ενότητα, έβαλαν νέους και πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς μαζί ώστε να μάθουν ο ένας από τον άλλον.
 • Ο τρόπος να αποκτούμε επιστημονικές γνώσεις γίνεται λιγότερο παραδοσιακός (τις εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο).