skip to main content

Ready for action?

What

The possible connections with your curriculum

 • Inżynieria i technika
 • Nauka
 • Nauki fizyczne
 • Design
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Język
 • Biologia
 • Nauki społeczne

Who

The people who take up the teacher role

 • Nauczyciel
 • Eksperci
 • Animator edukacji nieformalnej
 • Rodzic
 • Decydenci
 • Inny personel szkoły
 • Uczniowie

Where

The locations where learning takes place

 • Klasa
 • Dom
 • Centrum Nauki
 • Warsztat (majsterkownia)
 • Teren otwarty
 • Obszar przemysłowy
 • Inne miejsca w szkole

With

The community stakeholders to collaborate with

 • Rodziny
 • Wolontariusze/Stowarzyszenia
 • Władze gminne/miejskie
 • Lokalni przedsiębiorcy

The big idea

Rozumiemy, że świat musi przejść na energię odnawialną. Dlaczego więc nadal polegamy na energii wytwarzanej z nieodnawialnych źródeł, takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz? Przejście na energię odnawialną wiąże się z kosztami - od wyższych cen po mniejszą wydajność - których wiele osób nie chce ponosić. Musimy pokonać te bariery. W tym scenariuszu zajęć uczniowie lepiej zrozumieją złożoność kwestii związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej i przedstawią argumenty przemawiające za zmianami!

The challenge

W jaki sposób możemy budować argumenty przemawiające za odchodzeniem od energii wytwarzanej ze źródeł nieodnawialnych i przybliżać się do nieuchronnego przejścia na energię odnawialną?

Main goals

 • Zdobycie informacji o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii.
 • Zrozumienie złożoności procesu przechodzenia na energię odnawialną.
 • Doświadczenie w budowaniu działającego prototypu.
 • Sformułowanie stanowiska i sporządzenie dokumentu, który wyraża poglądy uczniów na temat wykorzystania energii odnawialnej.

Main messages

 • Przejście na energię odnawialną jest konieczne, aby ludzie mogli nadal żyć na Ziemi.
 • Nieodnawialne źródła energii uszczuplają zasoby Ziemi i zanieczyszczają środowisko, ale mają pewne zalety w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii, takie jak wysoka sprawność i wydajność.
 • Odnawialne źródła energii nie wyczerpują zasobów Ziemi i nie zanieczyszczają środowiska, ale mają pewne wady w porównaniu z paliwami kopalnymi, takie jak mniejsza wydajność i konieczność ciągłego magazynowania energii.

Short abstract

Uczniowie poznają zalety i wady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, ucząc się poprzez doświadczenia i spotykając się z profesjonalistami. Uczniowie zwiedzają elektrownię, spotykają się z ekspertami i odwiedzają Muzeum Nauki, aby dowiedzieć się o wielu czynnikach związanych z produkcją energii z różnych źródeł. Na zakończenie scenariusza zajęć uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę do zaprojektowania i zbudowania modelu odnawialnego źródła energii oraz przygotowania dokumentu przedstawiającego ich stanowisko w sprawie wykorzystania energii odnawialnej.

Learning Units (11)

Wprowadzenie
1

Ta jednostka obejmuje zbiór wiedzy, aby upewnić się, że uczniowie znają pojęcie energii i różne rodzaje energii, które istnieją. Uczniowie wezmą udział w krótkim ćwiczeniu demonstrującym przemianę energii.

Badania
2

W tej jednostce uczniowie dowiedzą się, jakie są dostępne źródła energii na Ziemi. Energia może być pozyskiwana zarówno ze źródeł odnawialnych jak i nieodnawialnych. Każde źródło energii ma zalety i wady. Uczniowie będą badać je poprzez eksperymenty i demonstracje.

Badania
3

Poprzez demonstracje i samodzielną naukę uczniowie poznają różne rodzaje energii. Zobaczą jak energia może przechodzić między ciałami i być przekształcona w inny rodzaj energii, ale nie może być ani stworzona ani zniszczona. W domu zbudują maszynę Rube Goldberga do przekształcania energii i nagrają filmik z jej działania.

Badania
4

Uczniowie będą eksperymentować z modelami wytwarzania energii elektrycznej i dowiedzą się, jak działa elektrownia. Następnie przeanalizują rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym i porównają jej zużycie z zużyciem w przemyśle.

Badania
5

Streszczenie: Uczniowie poznają złożoność produkcji energii poprzez rozmowę z ekspertem w dziedzinie przemysłu, elektryczności lub energii odnawialnej.

Badania
6

Podczas wycieczki do Muzeum Nauki uczniowie będą zwiedzać ekspozycje i uczestniczyć w warsztatach, które dotyczą energii elektrycznej i ludzkiego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem czynności wymagających energii.

Badania
7

W tym rozdziale uczniowie zaangażują się w warsztaty badawcze, aby dowiedzieć się o energii wiatrowej i turbinach. Dowiedzą się o konwersji energii wiatru na energię mechaniczną i elektryczną, a także zbadają, jakie czynniki wpływają na wydajność i produktywność turbiny poprzez praktyczne eksperymenty.

Badania
8

W tej jednostce edukacyjnej uczniowie zobaczą, jak teoria, którą poznali do tej pory, jest wykorzystywana w praktyce podczas fizycznej lub wirtualnej wycieczki do elektrowni.

Tworzenie
9

Uczniowie wezmą udział w konkursie na zbudowanie turbiny wodnej, która może wyprodukować najwięcej energii elektrycznej. Wykorzystując różne proste materiały, uczniowie zaprojektują i zbudują śmigła, które połączą z silnikiem, podłączonym do amperomierza analogowego. Przetestują wydajność swojej turbiny (silnik + śmigło), wkładając ją do strumienia wody i mierząc natężenie prądu, co odpowiada ilości wyprodukowanej energii elektrycznej.

Tworzenie
10

Uczniowie zastanowią się nad swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą na temat produkcji energii i wykorzystają je do opracowania stanowiska w sprawie znaczenia oszczędzania energii na wszystkich poziomach - od jednostki do państwa. Zostanie on wysłany do wybranych członków społeczności. Dokument powstanie we współpracy z nauczycielem języka.

Dzielenie się wynikami
11

Uczniowie planują i prowadzą stacje aktywności dla młodszych uczniów w szkole. Stacje będą odzwierciedlać treści poznane podczas scenariusza zajęć i będą oferowane grupom uczniów podczas przerwy lub w trakcie odpowiednich lekcji.

Teacher feedback

Aha moments

 • LU4 (Human Usage of Electrical energy): While teaching the students how electricity is generated, when I shook the magnet inside the copper coil and the light came on, the students really understood how electricity is generated!
 • LU9 (Water energy): During the workshop when the students built wings for flowing water and they saw on the ammeter that there was actually a production of electricity... I did not think that a measuring instrument could be so significant!

Uh oh moments

 • LU2 (Energy Sources): During the Activities Fair I realised that the instructions on the worksheet were not specific enough and a lot of the students did not understand what to do. I think I had to give more clear and detailed instructions and also give the students an example.

General tips

 • The activities of water energy (LU9) and wind energy (LU7) included experience with unique equipment and were very meaningful for the students, but required the assistance of experts from the museum, which I am not sure I could have done myself. It may be an opportunity to get help from other community members such as parents and other school staff.