skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

מסך, פריסות קרטון, גומיות, טושים

הכנה מראש

הכנת פריסות של חיה קופצת מקרטון

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. יצירת מוטיבציה ללמידת התרחיש
 • 2. הצגה והיכרות בסיסית עם המונח אנרגיה

מסרים ספציפיים

 • 1. אנרגיה היא גודל פיזיקלי מדיד שמאפשר את היכולת לזוז, להזיז דברים אחרים, לשנות את צורתם את מצב הצבירה ואפילו את הטמפרטורה שלהם.
 • 2. המונח אנרגיה מתחבר למגוון פעולות מוכרות ויומיומיות שאנחנו מבצעים.
 • 3. ללא אנרגיה לא מתרחשת אף פעולה.

מושגים מרכזיים

 • אנרגיה

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • פיתוח ושימוש במודלים
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות
 • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

-

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

פתיחה לנושא  אנרגיה - להקרין לתלמידים סרטון של רוב גולדברג ולבקש מהם לחשוב לאיזה נושא מתקשר הסרטון.

step 2

הדגמות – לבצע פעולות הדורשות אנרגיה ולשאול את התלמידים מה משותף להן?

 • לזרוק עט ליד של תלמיד/ה
 • לבקש מתלמיד/ה לקפוץ על רגל אחת
 • להדליק פנס

step 3

שמש אסוציאציות- חיבור לידע מוקד של התלמידים - לשאול את התלמידים איזו אסוציאציות עולות להם כשהם שומעים את המילה "אנרגיה". לחלץ מתשובותיהם מה זו אנרגיה ואילו סוגי אנרגיה קיימים. למיין למקורות אנרגיה ולסוגי אנרגיה.

step 4

4.   הצגת מצגת - עיתונים וכתבות רלוונטיות לנושא אנרגיה.

5.   דיון קצר בנושא אנרגיה:

                                א.        מה זו אנרגיה? גודל שנשמר במערכות סגורות ומהווה את הכושר לעבודה.

                                ב.        לשם מה דרושה אנרגיה?

                                ג.        מה ניתן לעשות בלי אנרגיה?

6.   בניית "חיה קופצת" - הממחישה את היכולת לעשות עבודה באמצעות המרות אנרגיה. התלמידים יבנו וינתחו את מעברי האנרגיה תוך חקר וניסוי.

התלמידים מקפלים את החיה באמצעות מתיחה של הגומייה וכך למעשה גורמים לאגירת אנרגיית מתיחות (קפיץ) בגומייה. כאשר מניחים את החיה, הגומייה המתוחה נרפית והאנרגיה משחרור הגומייה הופכת לאנרגיית תנועה וגורמת לחיה לקפוץ (ר' סרטון)