skip to main content

Redo att agera?

Vad

Möjliga kopplingar till din läroplan

 • Ingenjörsvetenskap och teknik
 • Vetenskap
 • Fysikaliska vetenskaper
 • Design
 • Medborgarskap
 • Språk
 • Biologi
 • Samhällsvetenskap

Vem

De som tar på sig lärarrollen

 • Lärare
 • Expert
 • Informell utbildningsledare
 • Förälder
 • Beslutsfattare
 • Övrig skolpersonal
 • Skolelever

Var

Platser där lärandet äger rum

 • Klassrum
 • Hem
 • Science center
 • Makerspace
 • Utomhus område
 • Industriområden
 • Andra utrymmen i skolan

Med

Lokala aktörer att samarbeta med

 • Familjer
 • Samhällstjänster
 • Kommunen
 • Lokala företag

Den stora idén

Vi accepterar att världen måste övergå till förnybar energi. Varför fortsätter vi då att förlita oss på energi från icke förnybara källor som olja, kol och gas? Övergången till förnybar energi medför kostnader, från högre priser till minskad effektivitet, som många är ovilliga att bära. Vi måste övervinna dessa hinder. I det här lärandescenariot får eleverna en djupare förståelse för de komplexa aspekterna av att använda förnybar energi och argumentera för en förändring!

Utmaningen

Hur kan vi skapa argument för att övergå från energi från icke förnybara källor och närma oss en oundviklig övergång till förnybar energi?

Huvudmål

 • Lär dig mer om förnybara och icke förnybara energikällor.
 • Förstå komplexiteten i övergången till förnybar energi.
 • Erfarenhet av att bygga en fungerande prototyp.
 • Formulera en ståndpunkt och utarbeta ett dokument som uttrycker elevernas åsikter om användningen av förnybar energi.

Viktigaste budskap

 • Övergången till förnybar energi är nödvändig för att människan ska kunna fortsätta att leva på jorden.
 • Icke-förnybara energikällor tömmer jordens resurser och förorenar miljön, men har vissa fördelar jämfört med förnybara energikällor, t.ex. hög effektivitet och avkastning.
 • Förnybara energikällor uttömmer inte jordens resurser och förorenar inte miljön, men har vissa nackdelar jämfört med fossila bränslen, t.ex. minskad effektivitet och behov av lagring för kontinuerlig användning.

Kort sammanfattning

Eleverna kommer att lära sig om fördelar och nackdelar med förnybara och icke förnybara energikällor genom erfarenhetsbaserat lärande och genom att träffa yrkesverksamma. Eleverna kommer att besöka ett kraftverk, träffa experter och besöka ett museum eller science center för att lära sig om de många faktorer som är inblandade i energiproduktion från olika källor. I slutet av lärscenariot kommer eleverna att använda sig av det de lärt sig för att utforma och bygga en modell av en förnybar energikälla och för att utarbeta ett ställningstagande för samhället där de uttrycker sin ståndpunkt om användningen av förnybar energi.

Lektionssekvenser (11)

Kort information
1

Denna lektionssekvens består av en kunskapsskörd för att fastställa elevernas förkunskaper om energibegreppet och de olika typerna av energi som finns. De kommer att delta i en kort aktivitet för att demonstrera energiomvandling.

Kunskapsinhämtning
2

I den här undervisningssekvens kommer eleverna att ta reda på vilka energikällor som finns tillgängliga på jorden. Energi kan utvinnas ur både förnybara och icke förnybara källor. Varje energikälla har fördelar och nackdelar. De kommer att utforska dessa genom experiment och demonstrationer.

Kunskapsinhämtning
3

Genom demonstrationer och självstudier lär sig eleverna om olika typer av energi. De kommer att se hur energi kan passera mellan kroppar och omvandlas till en annan typ av energi, men kan varken skapas eller förstöras. Hemma ska de bygga en Rube Goldberg-maskin för att omvandla energi och spela in en video av den i aktion.

Kunskapsinhämtning
4

Eleverna experimenterar med modeller för elproduktion och lär sig hur ett kraftverk fungerar. De ska sedan analysera en elräkning för ett hushåll och jämföra hushållens förbrukning med industrins förbrukning.

Kunskapsinhämtning
5

Sammanfattning: Eleverna kommer att lära sig om energiproduktionens komplexitet genom att samtala med en expert inom industri, elektricitet eller förnybar energi.

Kunskapsinhämtning
6

Under en utflykt till ett vetenskapsmuseum eller science center kan eleverna se utställningar om elektrisk energi och människokroppen, med fokus på handlingar som kräver energi. Fråga även om möjligheten till skolprogram.

Kunskapsinhämtning
7

I den här undervisningssekvens kommer eleverna att delta i en forskningsverkstad för att lära sig mer om vindkraft och turbiner. De kommer att lära sig om omvandlingen av vindenergi till mekanisk och elektrisk energi och undersöka vilka faktorer som påverkar turbinernas effektivitet och avkastning genom praktiska experiment.

Kunskapsinhämtning
8

I den här undervisningssekvens får eleverna se hur teorin de hittills har studerat omsätts i praktiken under en fysisk eller virtuell rundtur i ett kraftverk.

Skapa
9

Eleverna kommer att delta i en tävling om att bygga den vattenturbin som kan producera mest elektrisk energi. Med hjälp av olika enkla material ska eleverna utforma och bygga propellrar som ansluts till en motor som är kopplad till en analog amperemätare. De ska testa effektiviteten hos sin turbin (motor + propeller) genom att sätta in den i en vattenström och mäta strömstyrkan, som motsvarar den mängd elektrisk energi som produceras.

Skapa
10

Eleverna ska reflektera över sina erfarenheter och kunskaper om energiproduktion och använda dem för att utarbeta ett ställningstagande om vikten av att spara energi på alla nivåer - från individ till stat. Det kommer att skickas till utvalda samhällsmedlemmar. Dokumentet kommer att utarbetas i samarbete med en språklärare.

Dela
11

Eleverna ska planera och driva aktivitetsstationer för yngre elever på skolan. Stationerna kommer att återspegla det innehåll som studerats under undervisningstemat och kommer att erbjudas grupper av elever under rasten eller under relevanta lektioner.

Återkoppling från lärare

Aha-upplevelser

 • LU4 (Human Usage of Electrical energy): While teaching the students how electricity is generated, when I shook the magnet inside the copper coil and the light came on, the students really understood how electricity is generated!
 • LU9 (Water energy): During the workshop when the students built wings for flowing water and they saw on the ammeter that there was actually a production of electricity... I did not think that a measuring instrument could be so significant!

Uh oh-upplevelser

 • LU2 (Energy Sources): During the Activities Fair I realised that the instructions on the worksheet were not specific enough and a lot of the students did not understand what to do. I think I had to give more clear and detailed instructions and also give the students an example.

Allmänna tips

 • The activities of water energy (LU9) and wind energy (LU7) included experience with unique equipment and were very meaningful for the students, but required the assistance of experts from the museum, which I am not sure I could have done myself. It may be an opportunity to get help from other community members such as parents and other school staff.