skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

פתקיות דביקות, דפי עבודה, קומקום, כוס מים חמים, מאוורר, מכונית צעצוע, פנס. אופציונלי - קיט- מכונה מעופפת לכל התלמידים

הכנה מראש

להניח כוס מים חמים על השולחן.

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. היכרות תוך התנסות עם מגוון סוגי אנרגיה וגלגולי אנרגיות.

מסרים ספציפיים

 • 1. ישנם סוגים שונים של אנרגיה: אנרגיה חשמלית, אנרגית גובה, אנרגיה תנועה, אנרגיה כימית, אנרגית קרינה (אור), אנרגית חום, אנרגיה אלסטית.
 • 2. אנרגיה יכולה לעבור מגוף לגוף ויכולה להפוך מסוג אחד לסוג שני.

מושגים מרכזיים

 • אנרגיה חשמלית
 • אנרגית גובה
 • אנרגיה תנועה
 • אנרגיה כימית
 • אנרגית קרינה (אור)
 • אנרגית חום
 • אנרגיה אלסטית

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות
 • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

 • התמודדות עם חוסר ודאות
 • הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה
 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

מיון פעולות שצורכות אנרגיה לסוגי אנרגיה:

 • ­        לבקש מהתלמידים לרשום על גבי פתקיות דביקות כמה שיותר                פעולות שצורכות אנרגיה.
 • ­        לכתוב על הלוח סוגי אנרגיה
 • ­        להזמין תלמידים להצמיד פתקיות דביקות על הלוח מתחת לסוג              האנרגיה הרלוונטי לשימוש.
 • ­        יתכן שלצורך פעולה מסוימת ייתכנו שימושים בכמה סוגי אנרגיה,            לדוגמה, חימום מים יכול להיעשות על ידי אנרגיית חום, אנרגיית              קרינה, אנרגיה כימית או אנרגיה חשמלית. על מנת ליצור מגוון, ולא          לחזור על דברים שכבר נאמרו, כדאי להנחות את התלמידים                   שאסור  לחזור על מה שאמרו חבריהם לכיתה.

step 2

הדגמה - מעברי אנרגיה - להניח כוס עם מים חמים על השולחן מתחילת השיעור, הזמינו את התלמידים לגעת בשולחן במקום שהונחה הכוס. התלמידים ירגישו את החום שעבר לשולחן.

step 3

המשך דף העבודה מהשיעור הקודם - מילוי העמודה הריקה.

step 4

בניית מכונה מעופפת  תוך התייחסות למעברי האנרגיה - אופציונלי

step 5

מכונת רוב גולדברג – מציגים לתלמידים סרטונים עם דוגמאות של מכונת רוב גולדברג להשראה (רק דוגמאות חלק של המשאבים) ומבקשים שיבנו בבית מכונת רוב גולדברג עם חמישה מעברי אנרגיה לפחות, לצלם סרטון שכולל ניתוח של מעברי האנרגיה ולשלוח למורה.

*הסרטון יכול לשמש להערכה חלופית עבור המורה.