skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

קישורים:

סרטון של PBS בנושא עיצוב אופנה וקיימות (7 דק')- ניתן לעשות תרגום חופשי לעברית התמלול לאנגלית טוב

https://massart.libguides.com/c.php?g=514507&p=7215444

סרטון על עיצוב נעלים- כדאי ללחוץ על תמלול אוטומטי לאנגלית:

https://www.youtube.com/watch?v=Gt-EpA8vwgk

הכנה מראש

תיאום עם מעצב/ת תעשייתי/ת או אדם אחר העוסק בייצור- והכנתו לשיחה עם התלמידים.

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

-

מסרים ספציפיים

-

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
  • איתור, הערכה וייצוג מידע
  • שאילת שאלות והגדרת בעיות
  • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

  • הבנת האחר
  • התמודדות עם חוסר ודאות
  • הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה
  • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

  • תכנון
  • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

מפגש ושיחה עם מעצב/ת תעשייתי/ת על עיצוב מוצרים והתחשבות בבעיית הפסולת. למידה על מושגים כמו מ"עריסה לעריסה", "בניה ירוקה" ועוד.

במידה ולא מצליחים למצוא מעצב תעשייתי שיכול לדבר על הניסיון שלו להפחית פסולת בייצור מוצרים ניתן להיכנס לסרטונים הבאים העוסקים בעיצוב והפחתת פסולת:

סרטון של PBS בנושא עיצוב אופנה וקיימות (7 דק')- ניתן לעשות תרגום חופשי לעברית התמלול לאנגלית טוב

https://massart.libguides.com/c.php?g=514507&p=7215444

סרטון על עיצוב נעלים- כדאי ללחוץ על תמלול אוטומטי לאנגלית:

https://www.youtube.com/watch?v=Gt-EpA8vwgk