skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

קישורים:

¬    מאתר חירייה – אשפתולוגיה-

¬    https://www.hiriya.co.il/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94

¬     מאתר האינטרנט של פארק מיחזור חירייה- לכל שאלה תשובה-

¬    https://www.hiriya.co.il/%D7%A2%D7%9C_%D7%9B%D7%9C_%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94

¬    פארק אריאל שרון- שיקום הר הזבל- http://www.parksharon.co.il/

נתנאל מ"פנימית" https://www.youtube.com/watch?v=b28lynMJTC0

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. יצירת מוטיבציה ללמידת התרחיש
 • 2. הצגה והיכרות בסיסית עם מידע ונתונים על פסולת
 • 3. הכרות עם הקשר בין עיצוב מוצר לבעיית הפסולת
 • 4. להבין איך יזמות חברתית יכולה לטפל בבעיית הפסולת

מסרים ספציפיים

 • 1. כמויות הפסולת המיוצרות בעולם ובארץ הן אדירות והולכות וגדלות גם בגלל גידול האוכלוסייה וגם בגלל גידול אדיר בצריכה.
 • 2. ישנן השלכות סביבתיות, בריאותיות וכלכליות לכמויות וסוגי הפסולת ההולכות וגדלות.
 • 3. הצורה בה בנויים מוצרים הוא אחד הגורמים לבעיית הפסולת.
 • 4. יש דרכים שונות ואמצעים שונים להפחית את הנזק של הפסולת.

מושגים מרכזיים

 • פסולת/אשפה
 • עיצוב מוצר
 • RDF
 • מחזור
 • כלכלה מעגלית

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

חלק א'- רקע לבעיית הפסולת 120 דק'

 • שיחת פתיחה- כמויות פסולת בארץ ובעולם, כמה פסולת אדם מייצר בישראל? איזו פסולת? מהיכן מגיעה? מה עושים עם הפסולת?
 • סיור במפעל RDF ושיחה – היכרות עם תהליך ה-RDF (Refuse Derived Fuel), הפיכת פסולת לאנרגיה כאחד מהפתרונות לפסולת. ביקור במפעל כדי לראות את שרשרת הייצור במפעל. שיחה על כמויות פסולת בישראל ומקורותיה, סוגי הפסולת והשינוי ההיסטורי בכמויות וסוגי הפלסטיק. חשיפה למושג כלכלה מעגלית בהקשר של הפיכת פסולת לאנרגיה. דיון על פתרונות לבעיית הפסולת. לאחר הסיור התלמידים שואלים שאלות בנוגע לפתרון ה-RDF- כמה הוא באמת מהווה פתרון- מה המחיר הסביבתי של הפתרון ובאיזו מידה הוא יכול לתת מענה גם במקומות אחרים.
 • ביקור בהר הפסולת פארק אריאל שרון (חירייה) להבנת כמויות הפסולת, השלכות של השלכת פסולת ודרכי שיקום. 

חלק ב' – השפעת עיצוב מוצרים על בעית הפסולת 90 דק', חלק ג' - היכולת של יוזמות חברתיות להשפיע 90 דק'

חלק ב':

 • סדנת פירוק נעליים - המטרה להבין מהי כמות הפסולת שמיוצרת כשמייצרים מוצר יום-יומי וחיוני כמו נעליים. התלמידים עובדים בזוגות- כל זוג מקבל נעל ומפרק אותה לגורמים וממיינים לחומרים. כל זוג מקבל סוג אחר של נעל: נעלי ספורט, נעלי הליכה, נעלי "עיר", נעלי עקב ועוד. כל זוג מציג את הנעליים שלו. יחד התלמידים חושבים כמה נעליים נזרקות כל שנה, מה ניתן לעשות עם נעל שנזרקת, מה הבעיות והסוגיות שזה מעורר. התלמידים מבינים עד כמה יש לחשוב על בעיית הפסולת כבר כשמעצבים מוצר.

חלק ג':

 • סדנה בנושא אקטיביזם - הגדרת המושג ופעילות לניתוח סוגי אקטיביזם שונים, חשיפה לפעולות אקטיביסטיות שונות וניתוח המניעים לאקטיביזם והאופי שלו.
 • פגישה עם אקטיביסט - לתת השראה לתלמידים 

כיתת הפיילוט בירושלים פגשה את נתנאל העוסק בהשמשה של אופניים ישנים-

נתנאל מ"פנימית" https://www.youtube.com/watch?v=b28lynMJTC0

 • להציג את משימת האתגר המסכמת: בסיום תרחיש הלמידה התלמידים יצטרכו לתכנן מיזם העוסק בהפחתת פסולת או טיפול בפסולת.