skip to main content

Ready for action?

What

The possible connections with your curriculum

 • Nauki o Ziemi i Kosmosie
 • Nauki przyrodnicze
 • Design
 • Inżynieria i technika
 • Sztuka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Nauki fizyczne

Who

The people who take up the teacher role

 • Nauczyciel
 • Eksperci
 • Inny personel szkoły
 • Uczniowie
 • Rodzic
 • Członkowie lokalnej społeczności
 • Decydenci

Where

The locations where learning takes place

 • Klasa
 • Warsztat (majsterkownia)
 • Inne miejsca w szkole
 • Obszar przemysłowy
 • Teren otwarty
 • Wirtualnie (zdalnie)
 • Obszar biznesowy
 • Dom

With

The community stakeholders to collaborate with

 • Lokalni przedsiębiorcy
 • Władze gminne/miejskie
 • Rodziny
 • Inne szkoły
 • Uczelnie wyższe

The big idea

Na całym świecie przemysł, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i organizacje publiczne - w tym szkoły - wyrzucają tony materiałów. Negatywny wpływ tych zjawisk jest ogromny. Zrozumienie różnych rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko, a także wielu sposobów efektywnego i produktywnego gospodarowania nimi jest kluczem do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Chcemy, by nasza społeczność szkolna odgrywała w tym zakresie wiodącą rolę.

The challenge

Jakie zmiany można wprowadzić, aby przybliżyć szkołę do osiągnięcia statusu szkoły bezodpadowej?

Main goals

 • Zrozumienie kontekstu projektu poprzez przeprowadzenie badań dotyczących kwestii związanych z odpadami w społeczności lokalnej.
 • Poznanie różnych sposobów postępowania z odpadami poprzez kontakty z przedsiębiorstwami, organizacjami i ekspertami ze społeczności lokalnej.
 • Stworzenie rozwiązań dla szkół/budynków Zero Waste i podzielenie się nimi ze społecznością.
 • Uświadomienie uczniom, że są w stanie zainicjować pożądane zmiany i brać w nich aktywny udział.

Main messages

 • Aby nasza społeczność była bardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska, należy gospodarować wytwarzanymi przez nas odpadami.
 • Odpadami można zarządzać na różne sposoby.
 • Istnieją proste sposoby na ich redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie.

Short abstract

W tym scenariuszu uczniowie wykorzystają środowisko swojej szkoły i jej okolic jako studium przypadku, aby dowiedzieć się więcej o odpadach materiałowych. Skupią się na ograniczonej liczbie materiałów i będą pracować w sposób praktyczny, aby bezpośrednio odnieść te duże i złożone zagadnienia do swojego codziennego życia. Uczniowie będą badać odpady wytwarzane w ich szkole, analizować sposoby gospodarowania nimi przez firmy, samorządy i przemysł w ich okolicy oraz rozmawiać z lokalnymi ekspertami. Na podstawie tej wiedzy uczniowie zdecydują, jak interweniować, by zminimalizować ilość odpadów plastikowych, żywnościowych i papierowych w ich szkole, oraz opracują prototypowe rozwiązania, które pozwolą im przekształcić szkołę w system cyrkularny.

Learning Units (10)

Wprowadzenie
1

Aby zrozumieć koncepcję produktów ubocznych, uczniowie wyślą pocztą elektroniczną pytania do lokalnych przedsiębiorstw (np. kawiarni, fast foodów, sklepów na rogu, pralni itp.) Uczniowie będą używać kwestionariuszy do rejestrowania rodzajów, ilości i zarządzania odpadami wytwarzanymi w tych przedsiębiorstwach, co da im szerszy kontekst przed spojrzeniem na odpady w ich bezpośrednim środowisku (szkoła).

Badania
2a

Uczniowie odwiedzą/ wirtualnie zwiedzą lokalne centrum odpadów, aby zbadać proces rozkładu odpadów i jak materiały z recyklingu są rozdzielane na grupy materiałowe, czyszczone i rozdrabniane. Poprzez badania pierwotne i wtórne uczniowie zrozumieją skalę produkcji i usuwania odpadów przez ludzi w ich okolicy.

Badania
2b

Uczniowie zaangażują się w naukowe badanie każdego z trzech aspektów związanych z odpadami. Najpierw zbadają, jak odpady żywnościowe mogą być wykorzystane jako biopaliwo, analizując zawartość energii w różnych produktach spożywczych, zgłębiając pytanie: "Jak długo moglibyśmy ogrzewać szkołę, wykorzystując odpady żywnościowe?". Następnie zbadają ilość produkowanej makulatury i wykonają własny papier z recyklingu. Na koniec uczniowie przeprowadzą badanie dotyczące toreb jednorazowych vs. toreb na całe życie oraz standardowych toreb plastikowych vs. toreb biodegradowalnych.

Badania
3a

Uczniowie odwiedzą lokalnych producentów, aby zrozumieć jak odpady i zrównoważony rozwój są rozważane na poziomie komercyjnym. Omawiają, jak to powinno wpłynąć na procesy w szkole (zidentyfikowane z Business Managerem w Jednostce Edukacyjnej 2b).

Badania
3b

Uczniowie obejrzą film z Harri, pracownikiem fundacji Ellen MacArthur, który próbuje zmienić przemysł projektowy tak, aby zmniejszyć ilość odpadów (np. odpady tkanin, odpady z farbowania/kolorowania). Uczniowie zastanowią się nad tekstyliami używanymi w modzie/sztuce i przedyskutują, co sprawia, że coś jest "odpadem" vs. nadaje się do recyklingu. Wezmą również udział w warsztatach Lego Circular Economy.

Badania
3c

Uczniowie dowiedzą się o różnych podejściach do zarządzania odpadami i zobaczą, które z nich ma zastosowanie do przykładów z handlu detalicznego, przemysłu i szkół. Uczniowie odwiedzą lokalny sklep z artykułami bez plastiku, aby dowiedzieć się o niektórych wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w związku z wprowadzaniem tej koncepcji w życie. Uczniowie zbadają czy któraś z metod mogłaby być zastosowana w szkole (np. szkolna stołówka) i przedyskutują pomysły z klientami sklepu, aby uzyskać informacje zwrotne, które posłużą do działań podjętych w Jednostce Edukacyjnej 5.

Tworzenie
4

W tym rozdziale uczniowie doświadczą różnych podejść do zarządzania odpadami zidentyfikowanymi w Jednostce Edukacyjnej 3, poprzez przyjrzenie się odpadom z żywności, papieru i plastiku. Wykorzystają tę wiedzę do stworzenia własnego rozwiązania w celu zmniejszenia ilości odpadów w szkole (Jednostka Edukacyjna 5). Po pierwsze, uczniowie zbadają projekt produktu/systemu ułatwiającego redystrybucję niewykorzystanej żywności w szkole dla tych, którzy jej potrzebują. Następnie będą mieli za zadanie zaprojektować wykorzystanie zużytych pudełek kartonowych. Na koniec uczniowie będą generować, rozwijać i prototypować pomysły na recykling/ponowne wykorzystanie wyrzuconych plastikowych butelek po napojach.

Tworzenie
5

Uczniowie wybiorą jeden z trzech obszarów odpadów (żywność, papier/kartki, plastik) i w oparciu o to, czego doświadczyli do tej pory, stworzą osobistą odpowiedź w postaci produktu/rozwiązania opartego na jednej z 6R, aby pracować na rzecz gospodarki cyrkularnej w szkole. Prześledzą drogę odpadów i przepływ materiałów w wybranym przez siebie obszarze, aby zidentyfikować, na których etapach cyklu życia można je ulepszyć lub wykorzystać, oraz opracują pomysły na produkty/systemy, które mogą rozwiązać problem i zmniejszyć lub wyeliminować produkowane odpady.

Dzielenie się wynikami
6

Uczniowie zaprezentują pomysły dyrektorowi szkoły i ekspertom, z którymi pracowali w trakcie projektu, wykorzystując dane zdobyte podczas wizyt i badań naukowych, a także opracowane modele i prototypy. Mogą również stworzyć film pokazujący, jak uczynić inne budynki bardziej zrównoważonymi, który zostanie udostępniony innym organizacjom i ich partnerskiej szkole podstawowej.

Dzielenie się wynikami
7

Uczniowie będą mieli okazję stać się szkolnymi Ambasadorami Ekologii, przedstawiając propozycję i tworząc Szkołę bez odpadów z pomocą panelu lokalnych twórców zmian. Jest to opcjonalna jednostka edukacyjna dla szkół, które chcą wdrożyć rozwiązania uczniów w szkole w dłuższym okresie czasu. Ta jednostka edukacyjna może trwać do 12 miesięcy.

Teacher feedback

Aha moments

 • The school tried different methods of learning with the 2 groups of students. For example, when interviewing an expert, one group of students took time to script their questions, and in this group all students took part and were confident asking questions. In the other group, the students did not prepare questions and only 3-4 students took over to ask questions. These two ways can affect inclusivity in learning.
 • In more informal settings, groups of students who did not prepare questions were more likely to ask questions than in a formal setting. This could be because in a formal setting, students feel like they have to behave in a certain way.
 • Experts were important as the children got to see different jobs and people.
 • The learning scenario was more of a way to build student’s leadership skills and personal development (which they called ‘capital culture’) than just learning science’.

Uh oh moments

 • The school ran the learning scenario across different subjects (Science, Drama, Art, and Design and Technology) which meant that some students did not experience the learning units in the order in which they were planned. However, since most of the learning units could be standalone lessons, all students performed well regardless of the order the Learning Units were delivered in (i.e. the learning units do not need to run in a specific order).

General tips

 • Try to get out of the classroom more.
 • Use different teachers from different subjects to run learning scenario:
 • In doing so there is more flexibility and students are not just learning from the science class (ran learning unit in science, design & technology, drama and art classes - performing art classes were actually where children did the most research elements of the learning scenario).
 • They used 6/7 different teachers throughout the learning scenario.
 • It helped the school empower teachers.
 • They mixed new teachers with more experienced teachers in a team to run a Learning Unit so they can learn from one another.
 • Creates a less traditional way of learning about science (puts it in a bigger context).