skip to main content

Sunteți gata de acțiune?

Ce

Posibilele conexiuni cu programa școlară

 • Științele Pământului și Spațiului
 • Științe ale Vieții
 • Design
 • Inginerie și Tehnologie
 • Artă
 • Cetățenie
 • Matematică
 • Științe fizice

Cine

Persoanele care își asumă rolul de profesor

 • Profesor
 • Expert
 • Personal școlar auxiliar
 • Elevii școlii
 • Părinte
 • Membru al comunității
 • Factorul de decizie politică

Unde

Locațiile în care are loc învățarea

 • Sală de clasă
 • Laborator experimental
 • Alte spații în școală
 • Zone industriale
 • Spații în aer liber
 • Spațiu digital
 • Domenii de afaceri
 • Acasă

Cu

Părțile interesate din comunitate cu care să colaborați

 • Afaceri locale
 • Municipalitatea
 • Familii
 • Alte școli
 • Academie

Ideea cea mare

În întreaga lume, tone și tone de materiale sunt aruncate de către industrie, întreprinderi, gospodării și organizații publice - inclusiv școli. Impactul negativ este imens. Înțelegerea diferitelor tipuri de deșeuri și a impactului acestora asupra mediului, precum și a numeroaselor modalități prin care acestea pot fi gestionate în mod eficient și productiv, este esențială pentru crearea unui viitor mai durabil. Calea ne-am dori să fie deschisă de către comunitatea noastră școlară.

Provocarea

Cum pot fi făcute schimbări pentru ca școlile să se apropie mai de ținta ”Fără deșeuri” (Zero Waste)?

Obiectivele principale

 • Înțelegerea contextului acestui proiect prin efectuarea de cercetări primare și secundare despre problemele legate de deșeuri în cadrul comunității locale.
 • Să exploreze diferitele modalități de tratare a deșeurilor prin interacțiunea cu întreprinderi, organizații și experți din comunitatea locală.
 • Crearea de soluții pentru școli/clădiri Zero Waste și împărtășirea acestora cu comunitatea.
 • Elevii să înțeleagă că sunt capabili să inițieze și să ia parte activă la producerea unor schimbări dezirabile.

Mesaje principale

 • Deșeurile pe care le producem trebuie să fie gestionate pentru a face comunitatea noastră mai durabilă și mai ecologică.
 • Deșeurile pot fi gestionate în diferite moduri.
 • Există modalități simple de reducere, reciclare și reutilizare a deșeurilor.

Scurt rezumat

În acest scenariu de învățare, elevii vor folosi mediul școlar și împrejurimile acestuia ca studiu de caz pentru a afla mai multe despre deșeurile materiale. Ei se vor concentra pe un număr limitat de materiale și vor lucra în mod practic pentru a face o legătură directă între aceste probleme mari și complexe și viața lor de zi cu zi. Ei vor cerceta deșeurile produse în școala lor, vor explora modul în care sunt gestionate deșeurile de către întreprinderi, consilii și industria din zona lor locală și vor discuta cu experți locali. Pe baza acestor cunoștințe, elevii vor decide cum să intervină pentru a reduce la minimum deșeurile de plastic, alimente și hârtie în școala lor și vor crea prototipuri de soluții pentru ca școala lor să devină un sistem circular.

Unități de învățare (10)

Pe scurt
1

Pentru a înțelege conceptul de subproduse, elevii vor trimite prin e-mail întrebări de interviu întreprinderilor locale (de exemplu, cafenele, fast-food-uri, magazine de cartier, spălătorii etc.). Elevii vor folosi chestionare pentru a înregistra tipurile, cantitățile și gestionarea deșeurilor produse în aceste întreprinderi, oferindu-le un context mai larg înainte de a analiza deșeurile din mediul lor imediat apropiat (școala).

Cercetează
2a

Elevii vor vizita un centru local de colectare a deșeurilor pentru a studia procesul de descompunere a deșeurilor și modul în care materialele reciclate sunt separate pe grupe de materiale, curățate și mărunțite. Prin cercetări primare și secundare, elevii vor înțelege amploarea producției și eliminării deșeurilor umane în zona lor.

Cercetează
2b

Elevii se vor implica într-o investigație științifică a fiecăruia dintre cele trei filiere de deșeuri. În primul rând, ei vor investiga modul în care deșeurile alimentare pot fi folosite ca biocombustibil, analizând conținutul energetic al diferitelor alimente, explorând întrebarea: "Cât timp am putea încălzi școala folosind deșeuri alimentare?". În continuare, ei vor investiga cantitatea de deșeuri de hârtie produsă și vor realiza propria lor hârtie reciclată. În cele din urmă, elevii vor efectua o investigație privind pungile de unică folosință vs. pungile pentru viață și pungile de plastic standard vs. pungile biodegradabile.

Cercetează
3a

Elevii vor vizita producători locali pentru a înțelege modul în care deșeurile și durabilitatea sunt luate în considerare la nivel comercial. Ei discută despre modul în care acest lucru ar trebui să influențeze procesele școlii (identificat cu managerul de afaceri în Unitatea de învățare 2b).

Cercetează
3b

Elevii vor viziona un videoclip de la Harri, un angajat al fundației Ellen MacArthur, care încearcă să schimbe industria designului pentru a reduce deșeurile (de exemplu, deșeuri de țesături, deșeuri de la vopsire/colorare). Elevii vor lua în considerare textilele folosite în modă/arte și vor discuta despre ceea ce face ca ceva să fie "deșeu" vs. reciclabil. De asemenea, vor lua parte la un atelier Lego despre economia circulară.

Cercetează
3c

Elevii vor învăța despre diferite abordări ale gestionării deșeurilor și vor vedea care se aplică în cazul exemplelor din comerțul cu amănuntul, industrie și școli analizate până acum. Elevii vor vizita un magazin local fără plastic pentru a afla despre unele dintre provocările cu care se confruntă aceștia în punerea în practică a conceptului. Elevii vor analiza dacă vreuna dintre metodele lor ar putea fi reprodusă în școală (de exemplu, cantina școlii) și vor discuta ideile cu clienții magazinului pentru a obține un feedback care să stea la baza activităților întreprinse în unitatea de învățare 5.

Crează
4

În această Unitate de învățare, elevii vor experimenta diferite abordări ale gestionării deșeurilor identificate în unitatea de învățare 3, analizând deșeurile alimentare, de hârtie și de plastic. Aceștia vor folosi aceste cunoștințe pentru a-și fundamenta propria soluție de reducere a deșeurilor școlare (Unitatea de învățare 5). În primul rând, elevii vor studia proiectarea unui produs/sistem care să faciliteze redistribuirea alimentelor nefolosite în cadrul școlii, pentru cei care au nevoie. Apoi, vor fi provocați să conceapă o utilizare pentru cutiile de carton uzate. În cele din urmă, elevii vor genera, dezvolta și crea prototipuri de idei pentru reciclarea/reutilizarea sticlelor de băutură din plastic aruncate.

Crează
5

Elevii vor alege una dintre cele trei zone de deșeuri (alimente, hârtie/carte, plastic) și, pe baza experiențelor de până acum, vor elabora un răspuns personal sub forma unui produs/soluție bazat pe unul dintre cei 6R pentru a lucra la o economie circulară în școală. Aceștia vor urmări traseul "deșeurilor" și fluxul de materiale din domeniul pe care l-au ales pentru a identifica în ce etape ale ciclului de viață pot fi îmbunătățite sau exploatate și vor dezvolta idei de produse/sisteme care pot rezolva problema și pot reduce sau elimina deșeurile produse.

Distribuie
6

Elevii vor prezenta ideile profesorului șef și experților cu care au lucrat pe parcursul proiectului, folosind datele obținute în urma vizitelor și investigațiilor științifice, precum și modelele și prototipurile dezvoltate. De asemenea, este posibil ca elevii să creeze un videoclip în care să prezinte modul în care pot face alte clădiri mai durabile, care va fi împărtășit cu alte organizații și cu școala primară parteneră.

Distribuie
7

Elevii vor avea ocazia de a deveni ambasadori ecologici ai școlii, de a prezenta o propunere și de a crea o școală cu zero deșeuri cu ajutorul unui grup de factori de schimbare locali. Aceasta este o unitate de învățare opțională pentru școlile care doresc să implementeze soluțiile elevilor pe termen lung în cadrul școlii. Această unitate de învățare poate dura până la 12 luni.

Feedback-ul profesorului

Momente AHA!

 • Școala a încercat diferite metode de învățare cu cele două grupuri de elevi. De exemplu, atunci când au intervievat un expert, un grup de elevi a avut timp să își scrie întrebările, iar în acest grup toți elevii au participat și au avut încredere în a pune întrebări. În celălalt grup, elevii nu și-au pregătit întrebările și doar 3-4 elevi au pus întrebări. Aceste două modalități pot afecta incluziunea în învățare.
 • În contexte mai informale, grupurile de elevi care nu au pregătit întrebări au fost mai predispuse să pună întrebări decât în contexte formale. Acest lucru s-ar putea datora faptului că, într-un cadru formal, elevii simt că trebuie să se comporte într-un anumit mod.
 • Experții au fost importanți, deoarece copiii au avut ocazia să vadă diferite locuri de muncă și să interacționeze cu diverși oameni.
 • Scenariul de Învățare a fost mai degrabă o modalitate de a dezvolta abilitățile de conducere și de dezvoltare personală ale elevilor (pe care ei le-au numit "cultura capitalului") decât o altă metodă de a învăța știință.

Momente Uh oh!

 • Școala a derulat Scenariul de Învățare la diferite materii (Științe, Teatru, Artă și Design și Tehnologie), ceea ce a însemnat că unii elevi nu au experimentat unitățile de învățare în ordinea în care au fost planificate. Cu toate acestea, deoarece majoritatea unităților de învățare puteau fi lecții de sine stătătoare, toți elevii au obținut rezultate bune indiferent de ordinea în care au fost prezentate unitățile de învățare (adică unitățile de învățare nu trebuie să se desfășoare într-o anumită ordine).

Sfaturi generale

 • Încercați să ieșiți mai des din clasă.
 • Utilizați diferiți profesori de la diferite materii pentru a derula scenariul de învățare.
 • Astfel, există mai multă flexibilitate, iar elevii nu învață doar de la orele de științe (a fost organizată o unitate de învățare în cadrul orelor de științe, design și tehnologie, teatru și artă - orele de artă interpretativă au fost, de fapt, cele în care copiii au realizat cele mai multe elemente de cercetare ale scenariului de învățare).
 • Aceștia au folosit 6/7 profesori diferiți pe parcursul scenariului de învățare.
 • Aceasta a oferit ocazia școlii să împuternicească profesorii.
 • Au combinat profesori noi cu profesori mai experimentați într-o echipă pentru a conduce o unitate de învățare, astfel încât să poată învăța unii de la alții.
 • Creează un mod mai puțin tradițional de a învăța despre știință (o plasează într-un context mai larg).