skip to main content

Készen áll, hogy továbblépjen?

Mi / Mit

Lehetséges kapcsolódás az Ön tanmenetéhez

 • Föld- és űrtudományok
 • Élettudományok
 • Tervezés
 • Mérnöki és műszaki tudományok
 • Művészet
 • Állampolgári ismeretek
 • Matematika
 • Fizikai tudományok

Ki

Az oktatói szerepet betöltő személyek

 • Tanár
 • Szakértő
 • Egyéb iskolai személyzet
 • Iskolai tanulók
 • Szülő
 • A közösség tagja
 • Politikai döntéshozó

Hol

Az oktatás helyszínei

 • Tanterem
 • Alkotóműhely
 • Iskolán belüli egyéb terek
 • Ipari területek
 • Külső terek
 • Digitális tér
 • Üzleti tevékenységhez köthető területek
 • Otthon

Kivel

Az együttműködésbe bevonható közösségi szereplők

 • Helyi vállalkozások
 • Önkormányzat
 • Családok
 • Más iskolák
 • Akadémia

A nagy ötlet

Az ipar, az üzleti élet, a háztartások és a közintézmények - beleértve az iskolákat is - világszerte tonnaszámra dobják ki az anyagokat. Ennek környezetszennyező hatásai óriásiak. A fenntarthatóbb jövő megteremtésének kulcsa a különböző hulladéktípusok és azok környezetre gyakorolt hatásának, valamint a hatékony és produktív kezelésük módozatainak megértése. Azt szeretnénk, ha iskolai közösségünk példát mutatna.

A kihívás

Hogyan lehet az iskolákban kevesebb hulladékot termelni?

Fő célok

 • A projekt kontextusának megértése a helyi közösségen belüli hulladékproblémákkal kapcsolatos elsődleges és másodlagos kutatások elvégzésével.
 • A hulladékkezelés különböző módjainak felfedezése a helyi közösségükben működő vállalkozásokkal, szervezetekkel és szakértőkkel való kapcsolatfelvétel révén.
 • Megoldások kidolgozása a hulladékmentes iskolák/épületek számára, és ennek megosztása a közösséggel.
 • A tanulók megértsék, hogy képesek kezdeményezni és aktívan részt venni a változások előmozdításában.

Fő üzenetek

 • Az általunk termelt hulladékot kezelni kell, hogy közösségünk fenntarthatóbbá és környezet-barátabbá váljon.
 • A hulladékot különböző módon lehet kezelni.
 • A hulladék csökkentésének, újrahasznosításának és újrafelhasználásának egyszerű módjai vannak.

Rövid összefoglaló

Ebben a tanulási forgatókönyvben a diákok saját iskolai környezetüket és annak környékét használják esettanulmányként, hogy többet tudjanak a hulladékról. Korlátozott számú anyagra összpontosítanak, és gyakorlatias módon próbálták az hétköznapi élethez kapcsolni ezt a globális problémát. Megvizsgálják az iskolájukban keletkező hulladékot, feltárják, hogyan kezelik a hulladékot a helyi vállalkozások, önkormányzatok és ipar szereplői, és beszélgetnek helyi szakértőkkel. Ezen ismeretek birtokában a tanulók eldöntik, hogyan avatkozzanak be annak érdekében, hogy minimalizálják a műanyag-, élelmiszer- és papírhulladékot az iskolájukban, és olyan megoldások prototípusait készítik el, amelyekkel iskolájuk a körforgásos rendszerré válhat.

Foglalkozások (10)

Rövid összefoglaló
1

A melléktermékek fogalmának megértése érdekében a diákok e-mailben interjúkérdéseket küldenek ki helyi vállalkozásoknak (pl. kávézók, gyorséttermek, sarki boltok, mosodák stb.). A diákok kérdőívek segítségével rögzítik az ezekben a vállalkozásokban keletkező hulladék típusait, mennyiségét és kezelését, így szélesebb képet kapnak, mielőtt a közvetlen környezetükben (iskolában) keletkező hulladékot vizsgálnák.

Kutatás
2a

A diákok meglátogatnak/virtuálisan bejárnak egy helyi hulladékfeldolgozót, hogy megvizsgálják a hulladék lebontásának folyamatát, valamint azt, hogy az újrahasznosított anyagokat hogyan választják szét anyagcsoportokra, hogyan tisztítják és aprítják fel. Az elsődleges és másodlagos kutatás révén a diákok megértik az emberi hulladéktermelés és -ártalmatlanítás mértékét a területükön.

Kutatás
2b

A tanulók a három hulladékfajtát vizsgálnak meg több szempontból. Először azt vizsgálják meg, hogyan lehet az élelmiszer-hulladékot bioüzemanyagként felhasználni, elemzik a különböző élelmiszerek energiatartalmát, és megvizsgálják: "Mennyi ideig tudnánk fűteni az iskolát az élelmiszer-hulladékkal?". Ezután megvizsgálják a keletkező papírhulladék mennyiségét, és saját újrahasznosított papírt készítenek. Végül a diákok vizsgálatot végeznek az egyszer használatos és az élethosszig tartó használatra szánt zacskókkal, valamint a hagyományos műanyag zacskókkal és a biológiailag lebomló zacskókkal.

Kutatás
3a

A diákok helyi gyártókhoz látogatnak el, hogy megértsék, hogyan veszik figyelembe a hulladékot és a fenntarthatóságot kereskedelmi szinten. Megvitatják, hogy ez hogyan hatna az iskola folyamataira.

Kutatás
3b

A diákok megnéznek egy videót Harritól, az Ellen MacArthur Alapítvány munkatársától, aki megpróbálja megváltoztatni a tervezőipart a hulladék csökkentése érdekében (pl. hulladék szövet, festésből/színezésből származó hulladék). A diákok megvizsgálják a divatban/művészetben használt textíliákat, és megvitatják, hogy mitől lesz valami "hulladék" vs. újrahasznosítható. Részt vesznek egy Lego Circular Economy workshopon is.

Kutatás
3c

A diákok megismerkednek a hulladékgazdálkodás különböző megközelítéseivel, és megnézik, melyik alkalmazható az eddig vizsgált kiskereskedelmi, ipari és iskolai példákra. A diákok meglátogatnak egy helyi műanyagmentes boltot, hogy megismerkedjenek azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a koncepció megvalósítása során szembesülnek. A tanulók megvizsgálják, hogy az iskolában (pl. iskolai menzán) meg lehetne-e ismételni a módszereket, és megvitatják az ötleteket az üzlet vásárlóival, hogy visszajelzést kapjanak az 5. tanulási egységben végzett tevékenységekhez.

Megvalósítás
4

Ezen a foglalkozáson a tanulók a 3. foglakozásban meghatározott hulladékkezelés különböző megközelítéseit ismerhetik meg az élelmiszer-, papír- és műanyaghulladékok vizsgálatával. Ezt a tudást felhasználják majd az iskolai hulladék csökkentésére irányuló saját megoldásaikhoz (5. tanulási egység). Először is, a diákok egy olyan termék/rendszer tervezését vizsgálják meg, amely megkönnyíti a fel nem használt élelmiszerek iskolán belüli újraosztását a rászorulók számára. Ezután a hulladék kartondobozok felhasználásának megtervezése lesz a feladatuk. Végül a tanulók ötleteket dolgoznak ki, fejlesztenek és prototípusokat készítenek a kidobott műanyag italos palackok újrahasznosítására.

Megvalósítás
5

A diákok kiválasztanak egyet a hulladék három fajtája közül (élelmiszer, papír/kártya, műanyag), és az eddig tapasztaltak alapján választ adnak egy termék/megoldás formájában, amely a 6R egyikén alapul, az iskolai a körforgásos gazdaság megvalósításhoz Követik a kiválasztott "hulladék" útját és körforgását, hogy meghatározzák, az életciklus mely szakaszaiban lehet javítani vagy hasznosítani, és ötleteket dolgoznak ki olyan termékekre/rendszerekre, amelyek megoldhatják a problémát és csökkenthetik vagy megszüntethetik a keletkező hulladékot.

Megosztás
6

A diákok a látogatások és a tudományos vizsgálatok során szerzett adatok, valamint a kifejlesztett modellek és prototípusok felhasználásával bemutatják ötleteiket az igazgatónak és a projekt során a velük együttműködő szakértőknek. Egy videót is készíthetnek, amely bemutatja, hogyan lehet más intézményeket fenntarthatóbbá tenni, és amelyet más szervezetekkel és a partner általános iskolával is megoszthatnak.

Megosztás
7

A diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy iskolai öko nagykövetekké váljanak, javaslatot tegyenek és egy hulladékmentes iskolát hozzanak létre egy helyi döntéshozókból álló testület segítségével. Ez egy választható tanulási egység olyan iskolák számára, amelyek hosszú távon szeretnék megvalósítani a diákok megoldásait az iskolán belül. Ez a foglalkozássorozat legfeljebb 12 hónapig tarthat.

Oktatói visszajelzés

Aha pillanatok

 • Az iskola különböző tanulási módszereket próbált ki a tanulók 2 csoportjával. Például amikor egy szakértővel készítettek interjút, a diákok egyik csoportja időt szánt arra, hogy megírja a kérdéseit, és ebben a csoportban minden diák részt vett, és magabiztosan tett fel kérdéseket. A másik csoportban a diákok nem készítették elő a kérdéseket, és csak 3-4 diák vállalta a kérdezést. Ez a két mód befolyásolhatja a tanulást.
 • Az informálisabb keretek között a diákcsoportok nagyobb valószínűséggel tettek fel kérdéseket, mint a formális keretek között. Ennek oka lehet, hogy hivatalos környezetben a diákok úgy érzik, hogy bizonyos módon kell viselkedniük.
 • A szakértők bevonása fontos volt, mivel a gyerekek különböző munkaköröket és szakembereket ismerhettek meg.
 • A tananyag inkább a diákok vezetői készségeit és személyes fejlődését (amit ők "tőkekultúrának" neveztek) segítette elő, mint pusztán csak a természettudományok elsajátítását".

Uh oh pillanatok

 • Az iskola a tananyagot különböző tantárgyak (természettudományok, dráma, művészet, tervezés és technológia) között valósította meg, ami azt jelentette, hogy néhány diák nem a tervezett sorrendben vett részt meg a foglalkozásokon. Mivel azonban a foglalkozások többsége önálló óra lehetett, minden tanuló jól teljesített, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben tartották a foglalkozásokat (azaz a foglalkozásoknak nem kell meghatározott sorrendben lefutniuk).

Általános tippek

 • Próbáljon meg többet kimozdulni az osztályteremből.
 • Használjon különböző tanárokat különböző tantárgyakból a tananyag megvalósításához:
 • Ezáltal nagyobb a rugalmasság, és a tanulók nem csak a természettudományos órákon tanulnak (a foglalkozást a természettudományos, a tervezési és technológiai, a dráma- és a művészeti órákon tartották - az előadóművészeti órákon a gyerekek a legtöbbet kutatták a tanulási forgatókönyv elemeit).
 • 6/7 különböző tanárt használtak a tananyag során.
 • A módszer támogatja a tanári közösséget.
 • Az új tanárokat és a tapasztaltabb tanárokat egy csapatban összekeverték egy foglalkozás működtetése érdekében, hogy tanulhassanak egymástól.
 • A tudomány megismerésének kevésbé hagyományos módját teremti meg (nagyobb kontextusba helyezi a tudományt).
 • Legyen elképzelése arról, hogy mely hulladékfajtákkal érdemes foglalkozni az iskolájában, és irányítsa a diákokat ezekre a problémákra (mi a műanyagokra, az élelmiszerekre és a papírra összpontosítottunk, de lehet, hogy más hulladékfajták is jobban megfelelnek az Ön iskolájának).
 • Nézze meg, hogy vannak-e más releváns események vagy workshopok, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz - a derbyi iskola egy Lego Circular Economy workshopot tartott az egyik szakértő partnerrel, akit megkerestek