skip to main content

Klaar voor actie?

Wat

De mogelijke verbanden met uw curriculum

 • Aard- en ruimtewetenschappen
 • Levenswetenschappen
 • Design
 • Techniek & Technologie
 • Kunst
 • Burgerschap
 • Wiskunde
 • Natuurwetenschappen

Wie

De mensen die de rol van leraar op zich nemen

 • Onderwijzer
 • Expert
 • Ander schoolpersoneel
 • Scholieren
 • Ouder
 • Lid van de gemeenschap
 • Beleidsmaker

Waar

De locaties waar het leren plaatsvindt

 • Klaslokaal
 • Makerslab
 • Andere ruimtes op school
 • Industriegebieden
 • Buitenruimtes
 • Digitale ruimte
 • Bedrijfssectoren
 • Thuis

Met

De belanghebbenden in de gemeenschap om mee samen te werken

 • Lokale bedrijven
 • Gemeente
 • Families
 • Andere scholen
 • Academie

Het grote idee

Over de hele wereld worden enorme hoeveelheden materialen weggegooid door de industrie, het bedrijfsleven, huishoudens en openbare organisaties - waaronder scholen. De negatieve gevolgen zijn immens. Inzicht in de verschillende soorten afval en hun impact op het milieu, en de vele manieren waarop deze effectief en productief kunnen worden beheerd, is de sleutel tot het creëren van een duurzamere toekomst. Wij willen dat onze schoolgemeenschap het voortouw neemt. We willen onze schoolgemeenschap de weg leiden.

De uitdaging

Hoe kunnen veranderingen worden doorgevoerd om scholen dichter bij een Zero Waste school te brengen?

Belangrijkste doelen

 • De context van dit project begrijpen door primair en secundair onderzoek te doen naar afvalkwesties binnen de lokale gemeenschap.
 • Onderzoeken van de verschillende manieren om met afval om te gaan door contacten te leggen met bedrijven, organisaties en deskundigen in hun plaatselijke gemeenschap.
 • Oplossingen creëren voor Zero Waste scholen/gebouwen en dit delen met de gemeenschap.
 • De studenten moeten inzien dat zij in staat zijn de aanzet te geven tot en actief deel te nemen aan de gewenste veranderingen.

Belangrijkste boodschappen

 • Het afval dat wij produceren, moet worden beheerd om onze gemeenschap duurzamer en milieuvriendelijker te maken.
 • Afval kan op verschillende manieren worden beheerd.
 • Er zijn eenvoudige manieren om afval te verminderen, te recycleren en te hergebruiken.

Korte samenvatting

In dit leerscenario zullen de leerlingen hun eigen schoolomgeving en de buurt als casestudy gebruiken om meer te leren over materiaalafval. Ze zullen zich concentreren op een beperkt aantal materialen en op een praktische manier werken om deze grote en complexe kwesties rechtstreeks in verband te brengen met hun dagelijks leven. Zij zullen het afval onderzoeken dat op hun school wordt geproduceerd, nagaan hoe afval wordt beheerd door bedrijven, gemeenten en industrie in hun plaatselijke omgeving en met plaatselijke deskundigen spreken. Op basis van deze kennis zullen de leerlingen beslissen hoe ze kunnen ingrijpen om plastic, voedsel en papierafval op hun school te minimaliseren, en prototypes maken van oplossingen om hun school in de richting van een circulair systeem te sturen.

Leereenheden (10)

Briefing
1

Om het concept van bijproducten te begrijpen, zullen de leerlingen via e-mail interviewvragen sturen naar plaatselijke bedrijven (bv. cafés, fastfood, buurtwinkels, wasserettes, enz.). De leerlingen zullen vragenlijsten gebruiken om de soorten, hoeveelheden en het beheer van het in deze bedrijven geproduceerde afval te noteren, waardoor ze een bredere context krijgen alvorens naar het afval in hun onmiddellijke omgeving (school) te kijken.

Onderzoek
2a

De leerlingen zullen een plaatselijke vuilnisbelt bezoeken of er een virtueel bezoek brengen om te onderzoeken hoe afval wordt afgebroken en hoe gerecycleerde materialen worden gescheiden in materiaalgroepen, gereinigd en versnipperd. Via primair en secundair onderzoek zullen de leerlingen inzicht krijgen in de omvang van de menselijke afvalproductie en -verwijdering in hun omgeving.

Onderzoek
2b

De leerlingen zullen elk van de drie afvalaspecten aan een wetenschappelijk onderzoek onderwerpen. Eerst zullen ze onderzoeken hoe voedselafval als biobrandstof kan worden gebruikt, door de energie-inhoud van verschillende voedingsmiddelen te analyseren en de vraag te onderzoeken: "Hoe lang kunnen we de school verwarmen met voedselafval?" Vervolgens onderzoeken ze de hoeveelheid oud papier die wordt geproduceerd en maken ze hun eigen gerecycleerd papier. Ten slotte zullen de leerlingen een onderzoek doen naar tassen voor eenmalig gebruik versus tassen voor het leven, en naar standaard plastic tassen versus biologisch afbreekbare tassen.

Onderzoek
3a

Leerlingen bezoeken plaatselijke fabrikanten om te begrijpen hoe op commercieel niveau over afval en duurzaamheid wordt gedacht. Ze bespreken hoe dit van invloed zou moeten zijn op de processen van de school (vastgesteld met de bedrijfsmanager in leereenheid 2b).

Onderzoek
3b

De leerlingen bekijken een video van Harri, een medewerker van de Ellen MacArthur foundation, die probeert de ontwerpindustrie te veranderen om afval te verminderen (bv. afval van stof, afval van verven/kleuren). De leerlingen zullen nadenken over textiel dat in mode/kunst wordt gebruikt en zullen bespreken wat iets 'afval' maakt versus recycleerbaar. Ze zullen ook deelnemen aan een workshop Circulaire Economie van Lego.

Onderzoek
3c

De leerlingen zullen leren over verschillende benaderingen van afvalbeheer en zien welke van toepassing zijn op de voorbeelden die tot nu toe zijn bekeken in de detailhandel, de industrie en op scholen. De leerlingen bezoeken een plaatselijke plasticvrije winkel om meer te weten te komen over de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden om het concept in praktijk te brengen. De leerlingen gaan na of hun methodes op school kunnen worden toegepast (bv. de schoolkantine) en bespreken hun ideeën met de klanten van de winkel om feedback te krijgen voor activiteiten in leereenheid 5.

Creatie
4

In dit onderdeel zullen de leerlingen verschillende benaderingen van afvalbeheer uit leereenheid 3 ondervinden, door te kijken naar voedsel-, papier- en plasticafval. Ze zullen deze kennis gebruiken om hun eigen oplossing te bedenken voor het verminderen van schoolafval (leereenheid 5). Eerst onderzoeken de leerlingen het ontwerp van een product/systeem om de herverdeling van ongebruikt voedsel binnen de school te vergemakkelijken, voor wie het nodig heeft. Vervolgens worden ze uitgedaagd om een toepassing voor kartonnen dozen te ontwerpen. Ten slotte zullen de leerlingen ideeën bedenken, ontwikkelen en een prototype maken voor het recyclen/hergebruiken van weggegooide plastic drinkflessen.

Creatie
5

De leerlingen kiezen een van de drie afvalgebieden (voedsel, papier/karton, plastic) en stellen op basis van hun ervaringen tot nu toe een persoonlijk antwoord op in de vorm van een product/oplossing op basis van een van de 6 V's om te werken aan een circulaire economie in de school. Ze zullen de afvalreis en materiaalstroom van hun gekozen gebied volgen om vast te stellen in welke stadia van de levenscyclus het kan worden verbeterd of benut, en ideeën ontwikkelen voor producten/systemen die het probleem kunnen oplossen en het geproduceerde afval kunnen verminderen of elimineren.

Delen
6

De leerlingen presenteren hun ideeën aan het schoolhoofd en de deskundigen met wie ze tijdens het project hebben samengewerkt, waarbij ze gebruik maken van de gegevens die ze tijdens hun bezoeken en wetenschappelijke onderzoeken hebben verzameld en van de modellen en prototypes die ze hebben ontwikkeld. Ze kunnen ook een video maken waarin ze laten zien hoe ze andere gebouwen duurzamer kunnen maken, om die te delen met andere organisaties en hun partnerbasisschool.

Delen
7

Leerlingen krijgen de kans om Eco-ambassadeurs van de school te worden, een voorstel te pitchen en een afvalvrije school te creëren met de hulp van een panel van lokale changemakers. Dit is een optionele leereenheid voor scholen die de oplossingen van de studenten op lange termijn willen implementeren binnen de school. Deze leereenheid kan tot 12 maanden duren.

Feedback van de leraar

Aha momenten

 • De school probeerde verschillende leermethoden uit met de 2 groepen leerlingen. Bijvoorbeeld, bij het interviewen van een expert nam één groep studenten de tijd om hun vragen voor te bereiden, en in deze groep namen alle studenten deel en stelden ze zelfverzekerd vragen. In de andere groep bereidden de studenten geen vragen voor en namen slechts 3-4 studenten het over om vragen te stellen. Deze twee manieren kunnen de inclusiviteit bij het leren beïnvloeden.
 • In een meer informele setting waren groepen studenten die geen vragen hadden voorbereid, eerder geneigd vragen te stellen dan in een formele setting. Dit zou kunnen komen doordat leerlingen in een formele setting het gevoel hebben dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen.
 • Experts waren belangrijk omdat de kinderen verschillende banen en mensen te zien kregen.
 • Het leerscenario was meer een manier om de leiderschapsvaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de studenten op te bouwen (wat zij "kapitaalcultuur" noemden) dan alleen maar wetenschap te leren".

Uh oh momenten

 • De school liet het leerscenario over verschillende vakken lopen (wetenschappen, drama, kunst en design en technologie), wat betekende dat sommige leerlingen de leereenheden niet in de geplande volgorde ondergingen. Aangezien de meeste leereenheden echter op zichzelf konden staan, presteerden alle leerlingen goed, ongeacht de volgorde waarin de leereenheden werden gegeven (m.a.w. de leereenheden hoeven niet in een specifieke volgorde te verlopen).

Algemene tips

 • Probeer meer de klas uit te gaan.
 • Gebruik verschillende leraren van verschillende vakken om een leerscenario uit te voeren:
 • Op die manier is er meer flexibiliteit en leren de leerlingen niet alleen van de natuurkundeles (de leereenheid werd gebruikt voor natuurwetenschappen, design & technologie, drama en kunstklassen - de kinderen deden in de podiumkunstenklassen de meeste onderzoekselementen van het leerscenario).
 • Zij maakten gebruik van 6/7 verschillende leraren gedurende het gehele leerscenario.
 • Het hielp de school om leraren te empoweren.
 • Zij hebben nieuwe leerkrachten met meer ervaren leerkrachten in een team gemengd om een leereenheid te leiden, zodat zij van elkaar kunnen leren.
 • Creëert een minder traditionele manier om over wetenschap te leren (plaatst het in een grotere context).