skip to main content

מוכנים לפעולה?

מה

הקשרים האפשריים עם תכנית הלימודים שלך

 • ביולוגיה
 • כימיה
 • מדעי הטבע
 • גיאוגרפיה
 • אורח חיים בריא
 • מתמטיקה
 • לשון
 • הנדסה וטכנולוגיה
 • אומנות
 • עיצוב

מי

האנשים שממלאים את תפקיד המורה

 • מורה (STEM)
 • מישהו/י נוסף מצוות בית הספר
 • הורה
 • מומחה/ית

איפה

המקומות שבהם מתרחשת הלמידה

 • מרחב למידה בחוץ
 • כיתה
 • מרחב למידה אחר בבית הספר

עם מי

בעלי העניין מהקהילה שאיתם תשתפו פעולה

 • משפחות
 • עירייה
 • עסקים מקומיים

הרעיון הגדול

צריכת מזון ופסולת הם נושאים מהותיים בעולם כיום. בזמן שהמודעות ליתרונותיה של תזונה בריאה הולכת וגדלה, הנושאים של בזבוז מזון, שרשרת אספקת המזון והמאמצים המושקעים בהבאת המזון לצלחת פחות נחקרים ומובנים בחיי היום-יום. מודעות גדולה יותר למאמץ שמושקע בייצור ואספקת מזון תתרום להערכת המזון שלנו ולצמצום פסולת מזון. קהילת בית הספר היא המקום בו חינוך בנושא המזון מתחיל. מעורבות של תלמידים יכולה להביא לפיתוח פתרונות חדשים, יצירתיים, אפקטיביים ומותאמים לקהילה המקומית בכדי להתמודד עם נושא מורכב זה.

האתגר

מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם בזבוז מזון?

מטרות עיקריות

 • 1. להבין מהו קומפוסט, את תפקידו במחזור החיים האורגני וכיצד משמש קומפוסט בחקלאות או בגינון.
 • 2. ללמוד כיצד לנהל ניסוי ביולוגי ולהבין את המושגים: קבוצת ניסוי, קבוצת ביקורת והשערת מחקר.
 • 3. לדעת כיצד להקים גינה מוצלחת בבית הספר.

מסרים עיקריים

 • 1. ניתן להתמודד עם חלק מבזבוז המזון באופן אחר במקום להשליך אותו לפח האשפה.
 • 2. דישון הוא חלק מהותי בתהליך ייצור מזון.
 • 3. אוכלוסיית החי (פאונה) בקרקע – בסדרי גודל זעירים וגדולים – ומאביקים ממלאים תפקיד חשוב בגידול בר-קיימה של צמחים.

תקציר

בתרחיש הלמידה התלמידים יבחנו שני שלבים בשרשרת המזון. התרחיש יתחיל במסע המזון מהשדה או מבית החרושת אל הצלחת. לאחר מכן התלמידים יבחנו מה קורה כאשר שאריות נזרקות לפח. התלמידים יבצעו מחקר במטרה לזהות מניין מגיע המזון וכיצד לצמצם בזבוז. התלמידים יתנסו בתהליך הכנת הקומפוסט, תוך מיחזור שאריות מזון לשימוש כדשן לגידול מוצרי מזון חדשים. הם ילמדו אודות הדרישות לזריעה אפקטיבית ולאחר מכן יתכננו גינה חדשה לבית הספר. לאחר מכן התלמידים ישתפו את מסע הלמידה שעברו בתערוכה שתוצג לקהילה.

יחידות לימוד (7)

חשיפה
1

התלמידים יתחילו בחקירת מקור המזון אותו הם אוכלים ויגלו כמה קילומטרים המזון עבר בדרך לשולחנם. המידע יתורגם למפה באמצעות סימון המסלול שעבר כל מוצר על ידי חוט. לאחר מכן התלמידים ידונו בהשפעת מסלולים אלו על המערכות האקולוגיות המקומית והעולמית.

חשיפה
2

התלמידים יכינו שאלות למומחה/ית בנושא תהליך הכנת הקומפוסט, בניית קומפוסטרים והשימוש בדשנים. המומחה/ית ת/יסביר את תהליך הכנת הקומפוסט עצמו ות/ישיב לשאלות. במהלך המפגש התלמידים יסכמו את המידע החשוב ביותר בצורה מעניינת.

בנייה
3

התלמידים יעבדו בקבוצות ויבנו קומפוסטר, כאשר כל קבוצה תהיה אחראית על חלק אחר של הקומפוסטר. לאחר השלמת הבניה, החומרים המיועדים לתהליך הכנת הקומפוסט יונחו בתוך הקומפוסטר. במהלך השבועיים עד חודש הבאים התלמידים יבדקו את התקדמות תהליך הכנת הקומפוסט מידי יומיים, ימדדו את הטמפרטורה ויתעדו את ממצאיהם.

חקירה
4

התלמידים יבצעו ניסויים במהלכם יחקרו מה ניתן להניח בקומפוסטר, אילו מוצרים מתפרקים מהר יותר ומה מאיץ את תהליך הכנת הקומפוסט.

חקירה
5

התלמידים ילמדו אודות השפעת דישון על הערך התזונתי של הקרקע. הם ילמדו כיצד להרכיב מד-חומציות קרקע, ולאחר מכן ייטלו דגימות קרקע ממקומות שונים וימדדו את ה-pH שלהן. התלמידים יעקבו אחר הצמחים בנקודות הדיגום. לאחר דיון אודות סוגי דשנים שונים: מינרלי, טבעי ושאריות צמחים, התלמידים יערבבו את דגימות הקעקע שלהם עם דשנים מסוגים שונים ויבדקו כיצד משתנים ערכי ה-pH של הדגימות.

בנייה
6

התלמידים יתכננו גינה על בסיס הנתונים שאספו וינתחו את צורכי הצמחים על מנת לספק את התנאים המתאימים לגידולם. התלמידים יאספו, על בסיס הידע הקודם שצברו, את החומרים הדרושים ויתחילו להקים את הגינה.

שיתוף
7

התלמידים יארגנו אירוע עבור הקהילה המקומית והוריהם בגינה הקהילתית שיצרו כחלק מהתרחיש. הם יתלו על הגדר או בתוך הגינה צילומים המתעדים את תהליך העבודה ויכינו סרט שיוקרן על חזית הבניין. במידת האפשר הם גם יציגו את הגידולים הראשונים שהניבה הגינה.

משוב המורה

חווית "אהא"

-

חווית "או או"

 • • הקומפוסטר והגינה שלנו היו גדולים מידי. לקח הרבה זמן להקים אותם ואז לתצפת עליהם. נראה לנו שעדיף לעבוד עם גינה וקומפוסטר קטנים.
 • • התלמידים התחלקו בצמחים שהם גידלו. לצערנו חלק מהם מתו וזה ציער חלק מהתלמידים וגרם להם להסתייג מהשתתפות בפרויקט.

טיפים ורעיונות

 • • אם אין לכם מקום ואתם רוצים לחסוך בזמן, אפשר להשתמש בארגזי עץ במקום לבנות קומפוסטר. הם עובדים מצוין. במקום לחפור גינה אפשר להשתמש באדניות ששמים על אדן החלון.