skip to main content

מוכנים לפעולה?

מה

הקשרים האפשריים עם תכנית הלימודים שלך

 • מדעי החברה
 • לשון
 • הנדסה וטכנולוגיה
 • אזרחות
 • מדעי כדור הארץ והחלל
 • מתמטיקה
 • מדעי החיים

מי

האנשים שממלאים את תפקיד המורה

 • מורה (STEM)
 • מומחה/ית
 • תלמידים
 • קובע/ת מדיניות
 • מישהו/י נוסף מצוות בית הספר

איפה

המקומות שבהם מתרחשת הלמידה

 • כיתה
 • מרחב דיגיטלי
 • מעבדת מייק
 • מרחב למידה אחר בבית הספר
 • מרחב למידה בחוץ

עם מי

בעלי העניין מהקהילה שאיתם תשתפו פעולה

 • משפחות
 • בתי ספר אחרים
 • עסקים מקומיים
 • עירייה

הרעיון הגדול

אשפה בסביבה הציבורית היא בעיה רצינית, הן לבני האדם והן לחיות הבר. סילוק פסולת באופן מתאים חיוני כדי לסייע למאמצי הקיימות. כיצד נוכל להבין את הגישות וההתנהגויות שגורמות להשלכת אשפה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתערב? על ידי יצירת אפשרויות חכמות ויעילות יותר עבור בית הספר הן באיסוף והן בהפרדת פסולת, פרויקט זה בוחן שאלות בעלות רלוונטיות עולמית.

האתגר

לתכנן מערכת כיפית ויעילה לאיסוף אשפה. אילו אמצעים אפשר להוציא לפועל, שימנעו מבני האדם לזהם את סביבתם באשפה? האם יש מערכת חכמה ויעילה יותר לאיסוף פסולת ולהפרדתה? האם אפשר לגרום לכך שהשלכת דברים תהיה משהו שממש ממש כיף לעשות?

מטרות עיקריות

 • 1. לאסוף מידע על פסולת.
 • 2. לאסוף מידע על התנהגות ועל דעות הנוגעות לפינוי פסולת.
 • 3. לעבוד בצוות כדי לחשוב על פתרונות אפשריים ולבדוק אותם.
 • 4. להגביר את המיומנות בתכנון ובבנייה של תוצר פיזי.
 • 5. ללמוד על מעגלים חשמליים.

מסרים עיקריים

 • 1. אפשר לעצב התנהגות.
 • 2. שמירה על מרחבים ציבוריים יכולה להיות פעולה כיפית וחיובית.
 • 3. השלכת פסולת באופן המתאים משפרת את הנראות של המרחבים הציבוריים.
 • 4. השלכת פסולת באופן המתאים מונעת יצירה של "מרק פלסטיק" (זיהום פלסטיק בים).

תקציר

בתרחיש למידה זה יוצג לתלמידים הנושא של עיצוב התנהגות. הם יחקרו את בעיית השלכת האשפה במרחב הציבורי, וינתחו את הממצאים שלהם. אחר כך, בהתבסס על מידע זה, יתכננו ויבנו פתרון, שייבדק במזנון של בית הספר. תהליך התכנון יכלול אסטרטגיות שבהן ישתמשו התלמידים כדי לשכנע את חבריהם בבית הספר להשליך פריטי פסולת בצורה הנכונה. לבסוף, יוצגו תוצאות המחקר בפני קהל רלוונטי.

יחידות לימוד (12)

חשיפה
1

התלמידים יבקרו במקום רלוונטי, כגון פארק מקומי, אגם או כל מקום אחר שיש בו הרבה אשפה. במקום כזה היקף הבעיה יבלוט מיד. התלמידים ייפגשו עם מנהל/ת המקום, ויקבלו מבוא לנושא.

חקירה
2

פריטי האשפה שנאספו במהלך הביקור ימוקמו על ציר זמן של משך הפירוק של חומרי פלסטיק שונים. אחר כך התלמידים ימפו את משך הזמן שלוקח לחתיכות הפלסטיק השונות של הפסולת להתפרק.

חקירה
3

התלמידים ילמדו איך אפשר לעצב מחדש התנהגות ולשנות הרגלים רעים. הם יחקרו נושא זה בנוגע להרגלים הרעים של השלכת אשפה במרחב הציבורי, בהקשר של בית הספר שלהם.

חקירה
4a

התלמידים ילמדו כיצד לתכנן סקר מוצלח. הם יעבדו בקבוצות ויבנו סקר שיאפשר להם לקבל את המידע הדרוש.

חקירה
4b

התלמידים ידברו עם אנשים בשכונה, וישאלו שאלות הקשורות להשלכת אשפה במרחב הציבורי.

חקירה
4c

התלמידים ינתחו את נתוני הסקר שלהם, ויכינו גרפים שייצגו את התוצאות.

בנייה
5a

התלמידים ישתמשו בניסיון ובידע שצברו עד כה, כדי לפתח רעיונות למערכת יעילה ומחייבת לאיסוף פסולת עבור בית הספר שלהם.

בנייה
5b

התלמידים ילמדו כיצד לעבוד עם מעגלים חשמליים, על מנת שיוכלו להשתמש בהם בבניית הפתרון שלהם לאיסוף או הפחתת השלכת פסולת.

בנייה
6

התלמידים יישמו את מיומנויות האלקטרוניקה שרכשו בבניית המעגלים החשמליים כדי לפתח את הרעיון שלהם לכדי אב־טיפוס בקנה מידה מוקטן.

בנייה
7

התלמידים יבדקו את הפתרונות שלהם במזנון של בית הספר, ויעריכו את רעיונותיהם. הם יעלו רעיונות לשיפורים אפשריים בעתיד.

שיתוף
8a

התלמידים יכינו פרזנטציה ללקוחות אפשריים, ובה יסבירו את התפיסה שבבסיס הרעיונות שלהם, תרגום הרעיון לעיצוב אב־טיפוס, תוצאות בדיקת השימוש באב־טיפוס והפוטנציאל לשיפורים בעתיד.

שיתוף
8b

התלמידים יעבירו הצגה מילולית לפני בעלי עניין בקהילה, ויציגו את האב־טיפוס שהכינו.

משוב המורה

חווית "אהא"

 • יחידת לימוד 2 - ציר זמן עבור מספר השנים שלוקח למשהו להתפרק לא כל כך משך את התלמידים, זאת בניגוד לציר זמן שבו אבני דרך בנושאים אישיים, כגון מועד סיום לימודיהם או מתי יהיו להם נכדים. באופן כזה התהליך אישי יותר עבורם. לכן, במקום 10 שנים, 20 שנים, 50 שנים, 100 שנים, השתמשנו בשנת 2030, שנת 2050, שנת 2070, שנת 2120.
 • יחידת לימוד 4ב - אני צפיתי קשיים, אך התלמידים ניגשו למשיבים בהצלחה רבה. הם חשו ביטחון לפנות אליהם ולשאול שאלות. הם גם לא ראו בכך משהו מעצבן או קשה, וחזרו מלאי התלהבות. הם באמת רצו לאסוף מידע פנימי לטובת הפרויקט שלהם.
 • יחידת לימוד 5 - בשלב זה רגעי "אהה" התרחשו לעיתים קרובות, כמעט ברצף לאורך התהליך. לעיתים קרובות מצאו התלמידים פתרונות שלא חשבתי עליהם. נתתי להם מרחב לחקר והנמכתי ציפיות ממשימת הבנייה של אב־טיפוס, ולכן התלמידים חשו חופשיים ממגבלות, והגיעו לפתרונות ולניסויים נהדרים.

חווית "או או"

 • יחידת לימוד 4ב - התברר שהשאלון היה ארוך מדי. המשיבים הסכימו לעזור, אבל כעבור שלושה רבעים של השאלון נמאס להם. בפעם הבאה נצטרך לערוך אותו יותר, ולהחליט אילו שאלות נחוצות לנו ואילו שאלות רק היה נחמד להשאיר ביחידת לימוד 4, אך אפשר לוותר עליהן.
 • יחידת לימוד 4ג - התלמידים רצו להתחיל מייד במשימה, בלי לקרוא את ההוראות; לפעמים הם דילגו על ההסבר כולו. בשיעור הבא, במקום דף עבודה אני כנראה אציג לפניהם סרטוני הדרכה על אופן השימוש בתוכנת אקסל לשם איסוף נתונים, ואתן להם לגלות בעצמם אפשרויות נוספות לעבודה עם התוכנה.
 • יחידת לימוד 6/5 - כמורה, מעולם לא עבדתי עם סקיצה (שרטוט, תרשים) של דגם. אבל התוכניות על הנייר היו עדיין מעורפלות מדי, ולא הייתה אפשרות באמת להחליט אם ללכת על זה או לא (כלומר, אם לתת לתלמידים רשות להתקדם באב־טיפוס שלהם). בשיעור התכנון השני הצגתי את הסקיצה לדגם, וזה עזר מאוד לתלמידים להסביר את הרעיון שלהם ולהרחיבו.

טיפים ורעיונות

 • יחידת לימוד 7/6 - הכוונה הייתה לגרום לתלמידים להכין מערכת לפינוי פסולת בגודל אמיתי, אולם התברר שזה בעייתי, מבחינת הכמויות של החומרים, הרכיבים האלקטרוניים, ויכולת היישום בשטח. . זה ממש עיכב את ההתקדמות של התלמידים, ולכן המלצתי לשנות את סדר הגודל לאב־טיפוס בקנה מידה מוקטן. פירוש הדבר שהיה צורך לבצע שינויים בשלב הבדיקה המקורי שתכננו.